เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป, ผู้อำนวยการ, งานผู้บริหาร
ผู้จัดการอาคาร ( ประจำที่คอนโด ศุภาคาร เจริญนคร 15 )
1.บริหารการจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและอาคารที่บริหาร 2.บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร 3.ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่าย 4.ให้บริการลูกค้า
18 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการอาคาร ( ประจำที่คอนโด มอนเทอเรย์ MRT ศูนย์สิริกิติ์ฯ )
1.บริหารการจัดการคอนโดให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและคอนโดที่บริหาร 2.บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของคอนโด 3.ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่าย 4.ให้บริการลูกค้า
18 สิงหาคม 2561
เจ้าหน้าที่ฝ่ายอาคาร ( ประจำที่คอนโดพญาไทพลาซ่า BTS พญาไท )
1.บริหารการจัดการอาคารให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัทและอาคารที่บริหาร 2.บริหารต้นทุนลดค่าใช้จ่ายของอาคาร 3.ประสานงานเร่งรัดจัดเก็บค่าใช้จ่าย 4.ให้บริการลูกค้า
18 สิงหาคม 2561
ผู้ช่วยผู้จัดการอาคารประจำโครงการพญาไท สามารถเริ่มงานได้ทันที
1. ตรวจอาคารอย่างน้อยวันละสองครั้ง 2. ตรวจสอบประสิทธิภาพการให้บริการของผู้ให้บริการภายนอก 3. ตรวจสอบความเรียบร้อยของพื้นที่ส่วนกลาง 4. ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆในอาคารชุด 5. เตรียมสัญญาว่าจ้างต่างๆ 6. จัดทำป้ายประกาศ,หนังสือเวียน และ จดหมายต่างๆ 7. ควบคุมการตกแต่งภายในห้องชุด 8. เข้าร่วมประชุมและจัดให้มีการบันทึกการประชุม 9. ดูแลเอกสารสำคัญต่างๆของอาคารชุด 10. รับและติดตามแก้ไขข้อร้องเรียนของเจ้าของร่วม 11. ให้คำแนะนำ และช่วยเหลือเจ้าของร่วม 12. จัดทำรายงานเสนอผู้จัดการ 13. อื่นๆตามที
18 สิงหาคม 2561
บริษัท ไพรม์ พร็อพเพอร์ตี้ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-20,000บาทขึ้นอยู่กับประสบการณ์
หัวหน้างานฝ่ายขาย,เทรนเนอร์
ควบคุมทีมขายให้ได้ยอดตามเป้า รวมถึงการตรวจสอบงานของฝ่ายขาย และมีความคิดสร้างสรรเพื่อให้ผลงานมีคุณภาพและดีที่สุดต้องเป็นผู้เสียสละและมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
18 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการโรงงาน
*รับนโยบายขององค์กรมาทำการวางแผนเพื่อปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามนโยบายขององค์กร *จัดทำงบประมาณประจำปี *ควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ ให้ได้คุณภาพทั้งต้นทุน และเวลาตามมาตรฐานที่กำหนด *ร่วมจัดทำระบบคุณภาพ GMP/HACCP และระบบงานอื่น ๆ ที่บริษัท กำหนด *งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
18 สิงหาคม 2561
บริษัท เอส.ดับบลิว.ฟู้ดเทค จำกัด
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทและตามประสบการณ์
ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- ศึกษาคู่แข่งขันทางการตลาด - สร้างการรับรู้แบรนด์ - วางแผนการตลาด และกลยุทธ์การตลาด - วางแผนโปรโมชั่น และกิจกรรมทางการตลาด - ดูแลเรื่อง CRM และ PR รวมถึงการเลือกใช้สื่อ และช่องทางที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
18 สิงหาคม 2561
City International Trading Co.,Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 28,000 / เดือน
ผู้จัดการฝึกหัด
-ดูแลและจัดการบริหารบุคลากรภายในองค์กร -ดูแลและจัดการงานทั้งหมดในส่วนที่เกี่ยวข้อง -วางแผนและพัฒนาธุรกิจภายในกิจการ
18 สิงหาคม 2561
บริษัท ริชเชส ออฟ พาราไดส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 17,000-30,000 บาท
General Manager
มีหน้าที่ควบคุมดูแลทุกแผนกภายในโรงแรม หรือหัวหน้าสูงสุดของแต่ล่ะแผนก คือมีหน้าที่บริหาร วางแผน จัดการ ควบคุมดูแลบุคลากรทั้งหมดให้มีประสิทธิภาพสูงสุด
18 สิงหาคม 2561
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด. ด่วน ๆ (โปรดอ่านคุณสมบัติ)
- จัดให้มีการดูแลรักษาความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด - เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด - จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายในสิบห้าวันนับตั้งแต่วันสิ้นเดือนและต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวันต่อเนื่องกัน - ฟ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่าย - หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
18 สิงหาคม 2561
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 434 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 44 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560