ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป, ผู้อำนวยการ, งานผู้บริหาร
- รับผิดชอบในส่วนของแผนการตลาด ทั้งออนไลน์และ ออฟไลน์สำหรับแบรนด์ดังกล่าวเพื่อให้ถึง KPI ที่ตั้งไว้ - กำหนด character ของแบรนด์ให้มีความชัดเจน สามารถสื่อสารสิ่งที่กำหนดไว้กับผู้บริโภค - กำหนดงบประมาณค่าใช้จ่ายในแต่ละปีเพื่อดำเนินการอนุมัติ และทำการวัดผลของแต่ละกิจกรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆเช่น Operation เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนที่ตั้งไว้ - โปรโมทสินค้าใหม่ ด้วยเครื่องมือต่างๆทางการตลาด และประสานงานให้Upload สินค้าผ่าน Websiteและ tool ต่างๆ - ประสานงาน
บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : พิจารณาตามประสบการณ์
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการผลิต วิธีการผลิต และเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด
บริษัท รอยัล อินเตอร์เทรด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 35000-45000
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
• รับผิดชอบเป้าหมายด้านการตลาด งานประชาสัมพันธ์และกิจกรรมส่งเสริมการขาย • วางแผนการตลาดและช่องทางการจัดจำหน่าย • ดำเนินการจัดทำเอกสารการตลาดเพื่อใช้ในงานสัมมนา เทรดโชว์ งานอีเว้นที่เกี่ยวข้อง • ดำเนินกิจกรรมทางการตลาด ออกพบลูกค้า ออกงานอีเว้นต่างๆ • ทำ online marketing ต่างๆ เช่น SEO,PPC, Facebook, Blog • วิเคราะห์ ติดตามผล การทำ online marketing
บริษัท ไทยยนต์ จำกัด
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : ดอนมดแดง, เมืองอุบลราชธานี, เหล่าเสือโก้ก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
ผู้จัดการหมู่บ้านจัดสรร ดูแลความเรียบร้อยของหมู่บ้าน รปภ.คนสวน ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการและกรรมการหมู่บ้าน
บริษัท เอฟ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี, ลำลูกกา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 17000-28000
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
• Manages building operations and oversee a team of Property & Facilities Management staff • Contracts with tenants by negotiating leases; collecting security deposit. • Maintains property by investigating and resolving tenant complaints; enforcing rules of occupancy; inspecting vacant units and completing repairs; planning renovations; contracting with landscaping and rubbish removal services • Maintains building systems by contracting for maintenance services; supervising repairs. • Secur
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 40 K - 60 K / NA
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
• จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามสำนักงานใหญ่กำหนด • ดูแลลูกค้าที่พักอาศัยในอาคารชุด (อำนวยความสะดวก ให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด) • ดูแลทรัพย์สิน / เอกสารของแผนก จัดทำบันทึก / รายงานการประชุม • งานด้านการประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่างๆ • งานดูแลตรวจสอบการซ่อมบำรุงอาคาร / สาธารณูปโภค • ตรวจสอบความเรียบร้อย/ความปลอดภัยภายในอาคาร เพื่อให้ผู้พักอาศัยมั่นใจในความปลอดภัย • ตรวจตราผู้รับเหมา ให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบ • งานด้านการเงิน / ติดตามลูกหนี้งานด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1. ดูแลติดตามงานที่ Building Manager มอบหมายให้รับผิดชอบ 2. จัดทำรายงานการประชุมตามข้อบังคับนิติบุคคลฯ ประชุมใหญ่สามัญ, ประชุมคณะกรรมการนิติบุคคลฯ 3. นำส่งรายงานการควบคุมการจัดการดูแลพื้นที่ส่วนกลางให้เรียบร้อย 4. จัดทำรายงานการดูแลควบคุมการทำงานของพนักงานทุกฝ่าย เช่น ฝ่ายช่างเทคนิค, ฝ่ายอาคาร, ฝ่ายรักษาความปลอดภัย, ฝ่ายแม่บ้านทำความสะอาด 5. ควบคุมดูแล บำรุงรักษางานระบบต่างๆ ให้อยู่ในสภาพดี 6. วางแผนงานและมาตรการในการจัดการต่างๆ ให้เป็นไปตามนโยบายนิติบุคคลฯ 7.อดทน ขยันเรียนรู้งาน
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 26,000 บาท ขึ้นไปตามประสบการณ์
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1.วางแผน ควบคุม ตรวจสอบ ดูแลงานบริหารนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในทุกภาคส่วน ทุกระบบ ให้ถูกต้องครบถ้วน และให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด และกฎหมายอื่นๆ 2.ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ประเมินผล การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.ให้คำปรึกษา แนะนำ และถ่ายทอดความรู้ ให้ทีมงานปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
• Manages building operations and oversee a team of Property & Facilities Management staff • Contracts with tenants by negotiating leases; collecting security deposit. • Maintains property by investigating and resolving tenant complaints; enforcing rules of occupancy; inspecting vacant units and completing repairs; planning renovations; contracting with landscaping and rubbish removal services • Maintains building systems by contracting for maintenance services; supervising repairs. • Secur
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ์์NA
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
• จัดการดูแลและปฏิบัติงานตามนโยบายให้เป็นไปตามที่สำนักงานใหญ่กำหนด • กำกับดูแลการปฏิบัติงานของบริษัทรับจ้าง งานบริการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามข้อสัญญาว่าจ้าง มาตราฐานและข้อกำหนดของอาคาร ได้แก่ งานทำความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย งานดูแลสวน งานป้องกันและกำจัดแมลง งานบริการทางเทคนิค และ อื่น ๆ • กำกับดูแลการอนุมัติและตรวจสอบการแตกแต่งต่อเติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงภายในพื้นที่เช่า ตามระเบียบข้อบังคับและมาตราฐานของอาคาร • จัดการและดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนส่วนที่เป็นสาธารณูปโภค • จัดการให้มีการบริการด้านสิ่งอ
CBM Facilities & Security Management (Thailand) Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : NA
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 385 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 39 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.