เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป, ผู้อำนวยการ, งานผู้บริหาร
1.ดูแลพื้นที่ในโครงการและบริหารจัดการให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.จัดการดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในพื้นที่ 3.ดูแลร้านค้าต่างๆที่อยู่ในโครงการเพื่อให้เกิดระเบียบ 4.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ดูแลควบคุมงานในนิติฯหมู่บ้านจัดสรร จัดการความเรียบร้อยแม่บ้าน คนสวน รปภ. ดูแลรับจ่ายค่าส่วนกลางของเจ้าของร่วม
บริหารการจัดการอาคารชุด ดูแลผู้พักอาศัยในคอนโดมิเนียมและดูแลแม่บ้าน รปภ.งานระบบในอาคาร
1.ดูแลภาพรวมแผนกทรัพยากรมนุษย์ทั้งระบบ 2.วางแผนและดำเนินการสรรหาพนักงาน 3.ตรวจสอบเรื่องเงินเดือนพนักงาน 4.ดุแลและปรับปรุงสวัสดิการต่างๆของบริษัทฯ 5.ดูแลการอบรมภายในบริษัทฯ 6.แรงงานสัมพันธ์
บริษัท อินเตอร์ เรียลตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000-30,000
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
-เป็นหัวหน้างานดูแลสอนงานและบริหารให้กับทางบริษัท -ติอต่อประสานงานกับบุคลากรภายนอกได้
บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น
อัตรา : 5   เงินเดือน : 15,000 ++
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
-รับชำระค่าบริการส่วนกลาง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ค้างชำระ บันทึกรายการทางบัญชี สรุปรายรับ รายจ่ายประจำวันให้กับผู้จัดการอาคารและนำเงินฝากบัญชีประจำวัน -จัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง ใบเสนอจัดซื้อทรัพย์สินอุปกรณ์ของโครงการ -ให้ข้อมูลข่าวสารตอบคำถามและประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องชุดหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ -จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี RV และ PV
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- วางแผนงานกำกับ ควบคุม และตรวจสอบบริหารงานด้านการปฏิบัติการอาคารต่างๆ เช่น พื้นที่ส่วนกลาง ระบบสาธารณูปโภค การจัดกิจกรรมต่างๆ ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและมีความปลอดภัย - กำกับดูแลและบริหารจัดการทรัพย์สิน และคุรุภัณฑ์ต่างๆ ของอาคารให้มีความถูกต้องครบถ้วนและสามารถใช้งานได้อย่างเหมาะสม - กำกับดูแลและบริหารจัดการเรื่องข้อร้องเรียน/ข้อเสนอแนะ จนสามารถแก้ไขปัญหาจากการให้บริการต่างๆ อย่างเรียบร้อย - ให้คำแนะนำทีมงานตลอดจนให้คำปรึกษา - ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการปฏิบัติงานของทีมงานและบร
บริษัท คุชแมน แอนด์ เวคฟีลด์ เซอร์วิสเซส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
-ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน -ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา -กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคาร -ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด -ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
- เรียนรู้กระบวนการทำงาน การเป็นผู้จัดการ - ดูแล แนะนำพนักงาน - มีไหวพริบ รอบคอบในการทำงาน - มีโอกาสเติมโตในหน้าที่การงาน
บริษัท ฟู้ดซัน จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 15000-16000
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
รายละเอียดงาน: - รับผิดชอบด้านการขายเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ - KPI วัดจากประสิทธิภาพการขายของสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ที่ปรับตัวดีขึ้นจากเดือนที่แล้วและปีที่แล้ว - สามารถเป็นผู้นำในแผนกอื่น ๆ เพื่อปรับฐานปฏิบัติการรถจักรยานยนต์ตามแนวทางปฏิบัติด้านสินเชื่อรถจักรยานยนต์ในตลาด - ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับการส่งเสริมการขายรถจักรยานยนต์สำหรับลูกค้า และผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50000
วันที่ : 11 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 429 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 43 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562