เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
ผู้จัดการทั่วไป, ผู้อำนวยการ, งานผู้บริหาร
หัวหน้าส่วนขาย
- ออกตลาด เพื่อทำการขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - พบลูกค้าให้ได้มากและติดตามดูแลลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ - ทำรายงานการขายในเขตที่รับผิดชอบอย่างเที่ยงตรง - รักษาความลับที่เกี่ยวกับบริษัทฯ และลูกค้าอย่างเคร่งครัด - มีประสบการณ์ทำงานด้านการขายยาในโรงพยาบาล คลีนิคและร้านค้า ไม่น้อยกว่า 5 ปี - มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่น มีทัศนคติที่ดี ในการทำงานเป็นทีม และการสร้างทีมเวิร์ค - ไม่จำเป็นต้องผ่านการเป็นซุปเปอร์ไวเซอร์มาก่อน
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
15 กรกฎาคม 2562
Assistant Research Development Supervisor (R&D)/ Assistant R&D Manager (Pharmaceutical)
- ช่วยปรับปรุง พัฒนายาที่มีอยู่ให้มีคุณภาพ มีคุณลักษณะที่ดี มีความคงตัวที่เหมาะสม - ทำการค้นคว้า วิจัย พัฒนาตำรับยาให้ได้สูตรการผลิตและการบรรจุยาที่มีความคงตัว มีคุณภาพและเป็นไปได้ในการผลิต เพื่อใช้ในการขึ้นทะเบียนตำรับยา - รวบรวมข้อมูลและจัดทำเอกสารเพื่อใช้ประกอบการขึ้นทะเบียนตำรับยาและเป็นข้อมูลประวัติของตำรับยานั้นๆ - วางแผนและติดตามการศึกษาความคงตัวของตำรับยาในขั้นตอนการทำวิจัยและพัฒนาร่วมกับส่วนตรวจสอบความถูกต้อง - วางแผน ควบคุม สั่งการ ประเมิน การทำงานของเจ้าหน้าที่ในส่วนวิจัยและพัฒน
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
15 กรกฎาคม 2562
Product Specialist/Supervisor
- นำเสนอยาเข้าบัญชียาของโรงพยาบาล - อบรมพนักงานฝ่ายขายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัทฯ - ประสานงานกับวิทยากรกรณีมีงานประชุมวิชาการของบริษัทฯ - เป็นพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายการตลาด รับผิดชอบงานตาม KPI ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โปลิฟาร์ม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
15 กรกฎาคม 2562
CEO ( ผู้บริหารระดับสูง )
-บริหารจัดการกลยุทธ์เพื่อพัฒนาบริษัทฯ วิเคราะห์และจัดทำแผนปรับปรุงขั้นตอน การทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - สามารถนำเสนอข้อมูลให้กับผู้บริหารเพื่อใช้ในการวาง แผนและตัดสินใจได้ - มีความสามารถในการประเมิน การควบคุม การแก้ปัญหา - มีความรู้หลายด้าน อาทิเช่น Marketing, Sale, Human Resources International, Local Purchase, Design - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็นทีเอส มาร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
15 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการทั่วไป:ฟอร์ด สามพราน (GM)
บริหารงานโชว์รูมรถยนต์ ทั้งด้านการขาย บัญชี ศูนย์บริการ และอู่เคาะ-พ่นสี สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง วางโครงสร้างบริษัท วางแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินการ พร้อมทั้งพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลกำไรตามที่ผู้บริหารกำหนด ------ สมัครเลย ------ ***** ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***** เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น. 1. เพิ่มเราเป็นเพื่อน Add Line@ : ID Line : @ads1599i 2. โทรสอบถาม ได้ที่ 034-305-500 กด 7 หรือ กดต่อ 127 หรือ โทรติดต่อ ได้ที่ 099-212-1177 (ติดต่อฝ่าย
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
15 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการโชว์รูม : มาสด้า ศาลายา หรือ ฟอร์ด สามพราน (GM)
บริหารงานโชว์รูมรถยนต์ ทั้งด้านการขาย บัญชี ศูนย์บริการ และอู่เคาะ-พ่นสี สร้างทีมงานที่แข็งแกร่ง วางโครงสร้างบริษัท วางแผนและกลยุทธ์ในการดำเนินการ พร้อมทั้งพัฒนาให้ธุรกิจเติบโตอย่างต่อเนื่องและสร้างผลกำไรตามที่ผู้บริหารกำหนด ------ สมัครเลย ------ ***** ช่องทางติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ***** เวลาทำการ จันทร์-เสาร์ เวลา 8.30-17.00 น. 1. เพิ่มเราเป็นเพื่อน Add Line@ : ID Line : @ads1599i 2. โทรสอบถาม ได้ที่ 034-305-500 กด 7 หรือ กดต่อ 127 หรือ โทรติดต่อ ได้ที่ 099-212-1177 (ติดต่อฝ่าย
บริษัท มาสด้า ช.เอราวัณ
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
15 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการฝ่ายผลิตภัณฑ์ (Product Manager)
1. จัดหาและคัดเลือก Supplier 2. เจรจาต่อรองราคาสินค้า/สัญญา 3. จัดการกระบวนการให้ได้มาซึ่งสินค้า 4. ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อ 5. เป็นตัวแทนติดต่อและสร้างสัมพันธ์กับ Supplier 6. กำกับการดูแลการสั่งซื้อที่เหมาะสม การหมุนเวียนของสินค้า อายุสินค้า 7. ร่วมมือกับฝ่ายขายและการตลาดในการส่งเสริมการขายสินค้าเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 8. รับผิดชอบการทำสินค้า Own Brand
บริษัท เฮอเบิล อินทิกริตี้ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : พิจารณาตามความสามารถ ขึ้นกับประสบการณ์ทำงาน
15 กรกฎาคม 2562
ผู้จัดการหมู่บ้าน (ประจำแถว พระราม2 ดอนเมือง )
1.ดูแลและบริหารงานโครงการ ทั้งหมด 2.มีหน้าที่ตรวจตรา รักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน และควบคุมดูแลให้คู่สัญญาที่คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ได้ว่าจ้าง ให้ปฏิบัติตามสัญญา ข้อบังคับ ระเบียบ และ รายงานผลการปฏิบัติงานให้คณะกรรมการนิติบุคคลฯ ทราบในการประชุมทุกครั้ง 3.ส่งเสริมดูแลให้สมาชิกหมู่บ้านปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของหมู่บ้านคุ้มครองดูแลทรัพย์สินอันเป็นสาธารณะประโยชน์ (ทรัพย์ส่วนกลาง) ของหมู่บ้านฯป้องกันบรรเทาสาธารณะภัยและภยันตราย รวมทั้งความสะอาดของหมู่บ้านฯส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรม
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
15 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยผู้จัดการคอนโด (ประจำ:เจริญกรุง/ผังเมือง)
-รับชำระค่าบริการส่วนกลาง พร้อมออกใบเสร็จรับเงิน ติดตามหนี้ค้างชำระ บันทึกรายการทางบัญชี สรุปรายรับ รายจ่ายประจำวันให้กับผู้จัดการอาคารและนำเงินฝากบัญชีประจำวัน -จัดทำรายการทรัพย์สินส่วนกลาง ใบเสนอจัดซื้อทรัพย์สินอุปกรณ์ของโครงการ -ให้ข้อมูลข่าวสารตอบคำถามและประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับเจ้าของห้องชุดหรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อ -จัดทำเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี RV และ PV
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
15 กรกฎาคม 2562
ด่วนมาก ผู้จัดการอาคารคอนโด (ประจำ บางซื่อ ลาดพร้าว บางโพ อโศก ทองหล่อ)
-ดูแลและแก้ไขปัญหาของผู้พักอาศัยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย รวมทั้งรับข้อคิดเห็นต่างๆ จากเจ้าของร่วมและผู้พักอาศัย เสนอคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาในการประชุมประจำเดือน -ตรวจสอบดูแลรักษาทรัพย์สินให้อยู่ในสภาพปกติ และพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา -กำกับดูแลการดำเนินงานประจำวันของการบริหารจัดการอาคาร -ตรวจสอบการซ่อมบำรุงระบบต่างๆ การประกันผลงานของระบบต่างๆ ระยะเวลาของสัญญาจ้างต่างๆ ตรวจสอบบันทึกข้อมูลต่างๆ ในอาคารชุด -ควบคุมตรวจสอบ การปฏิบัติงานของบริษัทคู่สัญญา ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา และตามแผน
บริษัท ไนท์แฟรงค์ ชาร์เตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 4   เงินเดือน : ตามความสามารถและประสบการณ์
15 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 448 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 45 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560