ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
รับสมัครพนักงานขาย (PC True -Dtac) ประจำร้านมือถือชั้นนำของประเทศ หลายสาขา หลายจังหวัด ประมาณรายได้ 13,000.- บาท ขึ้นไป (outsource) วุฒิ ม.6 ขึ้นไป **สังกัดบริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จํากัด** -ประจำสาขา เชียร์ขาย Sim & Promotion ของ True-Dtac -ทำ Target KPI คอมมิชชั่น -จดทะเบียน Application ของลูกค้า ผ่านระบบของ True-Dtac -ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ -ทำงานตามรอบเวลา 10.00-19.00 / 11.00-20.00 / 12.00-21.00 น. -วันหยุด ทางสาขาจะเป็นคนกำหนด ห้ามหยุด ศุกร์ เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักข
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 13000
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
ซ่อมแซม ดูแลบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศภายในอาคาร และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
-ติดต่อ/ประสานกับลูกบ้าน -จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ -จัดทำเอกสารที่การประชุมและที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ปรีดา เรียล เอสเตส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- เป็นเจ้าหน้าที่ให้บริการทางโทรศัพท์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ รับเรื่องร้องเรียน - สอบถามตารางเวลาเดินรถ - บริการจองตั๋วล่วงหน้า การสำรวจที่นั่ง ขาไปและขากลับ - สอบถามอัตราค่าโดยสาร - การคืนตั๋ว เปลี่ยนตั๋ว เลื่อนตั๋ว - สอบถามข้อมูลทั่วไป/ข่าวประชาสัมพันธ์ - การจองตั๋วออนไลน์ การเปลี่ยนตั๋ว การคืนตั๋ว * การทำงาน : ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ต่อสัปดาห์ ทำงานวันละ 8 ชม. ไม่รวมพักเบรค 1 ชม. สลับวันหยุด วันหยุดไม่ตรงวันเสาร์อาทิตย์ และวันนักขัตฤกษ์ สามารถแลกเปลี่ยนกันได้ มีตา
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้เฉลี่ย 15,000+ ต่อเดือน
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
1. ควบคุม ติดตาม การจัดทำ การแก้ไข ปรับปรุง update เอกสาร/บันทึก ต่างๆ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดในมาตฐานต่างๆ ที่บริษัทฯ ได้รับการรับรอง ISO 9001, ISO 20000, ISO 27001 2. ติดตามผลการแก้ไข และ/หรือ ป้องกัน ที่เกิดจากความไม่สอดคล้องกับข้อกำหนด (NC - non conpliance) 3. จัดทำ ควบคุม ตรวจสอบระบบเอกสารและบันทึกที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของมาตรฐานต่างๆ ที่บริษัทฯได้รับการรับรอง 4. ประสานงานการจัดเตรียมการตรวจรับรองมาตฐานต่างๆ ที่บริษัทฯขอการรับรอง 5. ประสานงาน ให้คำปรึกษา แนะนำแนวทางในการแก้ไข
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
1.บันทึกการเบิกเงินสดย่อย บันทึกตั้งหนี้ เจ้าหนี้ 2.บันทึกบัญชีให้เสร็จทันภายในเวลาที่กำหนด 3.จัดทำราายงานที่ต้องยื่นภาษีให้ถูกต้องและทันตามกำหนด 4.ติดตามและจัดเก็บเอกสารให้ครบถ้วน 5.สรุปรายงานการทำบัญชี 6.ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) 7.สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร Software Park เยื้องเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ ถ.แจ้งวัฒนะ MRTสายสีชมพู)
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
- วิเคราะห์สมรรถนะด้านการปฏิบัติงาน (Competency Gap) - วิเคราะห์งานและวิเคราะห์ภารกิจ ความจำเป็นต้องใช้ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ ต่องานที่ทำ - หาความสามารถในการปฏิบัติงานที่น้อยกว่าหรือต่ำกว่าความคาดหวังหรือต่ำกว่ามาตรฐาน - วิเคราะห์รายบุคคลเพื่อประเมิน ความรู้ ทักษะ และความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงาน - กำหนดวัตถุประสงค์การฝึกอบรม เลือกวิธีการที่เหมาะสมในการฝึกอบรม ทบทวนเนื้อหาหลักสูตร และออกแบบการประเมินผลสรุปหลังการฝึกอบรม - ส่งแผนฝึกอบรมภายในและภายนอกประจำปีตามแผนที่กำหนด และติดตาม รา
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
• จัดฝึกอบรมภายใน (In-house) และภายนอก (Public Training) ตามแผนฝึกอบรมประจำปี (Training Year Plan) ) เพื่อให้ระบบการฝึกอบรมของบริษัทมีประสิทธิภาพและบรรลุตามเป้าหมายตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล • จัดทำเอกสารค่าใช้จ่ายอบรมภายในและภายนอก • ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนและกำหนดการให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยลุล่วงตามเป้าหมาย • ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมประจำเดือนให้พนักงานและผู้บริหารทราบ • จัดเก็บประวัติการฝึกอบรมรายบุคคล (IDP หรือ portfolio) • จัดทำรายงานเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
• ลงประกาศรับสมัครงานตามช่องทางต่างๆ • คัดกรองใบสมัครตามคุณสมบัติที่หน่วยงานต้นสังกัดต้องการ • สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัครด้วยวิธีการที่กำหนด • ประสานงานนัดหมายผู้สมัครเข้ารับการสัมภาษณ์กับหน่วยงานต้นสังกัด • นัดหมายผู้สมัครที่ได้รับการคัดเลือกเข้าเริ่มงานตามวันเวลาที่กำหนด • จัดทำสรุปรายงานการสรรหาบุคลากร เป็นรายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน • ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30-17.30 น. (หยุดเสาร์-อาทิตย์และนักขัตฤกษ์) • สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคาร Software Park (ถ.แจ้งวัฒนะ)
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
งาน บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
• Plan, manage and formulate strategy to align with company strategy. • Develop and implement business development strategies to enhance the business growth. • Exploring & Identifying a market for merging and acquisition and new project development opportunities • Conducting the Business model, Feasibility analysis & Financial model on any new opportunity (New Project, M&A and JV). • Assisting the team on overall project development activities, strategy, planning in a wider perspective. • A
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 12 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 322 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 33 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.