ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- ตรวจสอบความถูกต้องของรายการค่าขนส่ง - จัดทำรายงานสรุปค่าขนส่งประจำเดือน - จัดทำภาษี หัก ณ. ที่จ่าย ภงด.3 ภงด.53 - กระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงินค่า
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
ควบคุม ดูแลและเตรียมการผลิตสินค้าเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อให้ปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
ดูแล และบำรุงรักษา ระบบเครื่องกล,ไฟฟ้า ให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จัดเตรียมอุปกรณ์และอะไหล่ของเครื่องจักรในโรงงาน ตรวจซอ่มเครื่องจักรในสายการผลิต มีประสบการณ์ควบ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา (รายได้ดี)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง(รายได้ดี สวัสดิการสูง มีล่วงเวลาทุกวั
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- จัดซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - การสรรหาผู้ขายรายใหม่วัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และเงื่อนไขอื่น ๆ - กระบวนการจัดซื้อ เช่น เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และเจรจาต่อรองกับผู้ขาย -
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- ตรวจสอบเอกสารงานขายให้ถูกต้องก่อนส่งต่อแผนกต่าง ๆ - support sales เครดิต ตจว.ในด้านงานเอกสารและข้อมูลต่าง ๆ ของฝ่ายขาย - สามารถใช้คอมพิวเตอร์และเครื่องใช้สำนักงานได้ดี - ติดต่อประสา
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
Highlight / ไฮไลท์เด่นของงาน Sourcing & Development of New Products in Food, Candy and Snack Food Identify Potential Suppliers w/ Sourcing Strategy Negotiate Contracts, Terms & Deadlines Good command of English รายละเอียดงาน / Responsibilities: 1. Manage the entire product line life cycle from strategic planning to tactical activities. 2. Initiate the product development process which aimed to lead to create i
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.กำหนดนโยบายเกี่ยวกับการเงินของบริษัททั้งหมดร่วมกับฝ่ายบริหาร 2.วิเคราะห์ผลกระทบต่างๆเกี่ยวกับการเงิน และตัดสินใจร่วมกับฝ่ายบริหาร 3.ปรึกษาให้คำแนะนำ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
รายละเอียดงาน 1.ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ และเครื่องเย็น 2.วางแผนบำรุงรักษาระบบเครื่องปรับอากาศในโรงงาน 3.นำเสนอแผนงาน ปรับปรุงพัฒนาระบบงานให้เกิดประสิทธิภาพ และประส
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- รับผิดชอบงานขายให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลฐานลูกค้า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่กลุ่ม CLMV ( กัมพูชา ลาว พม่า เวียดนาม) - สำรวจตลาด และเก็บข้อมูลตลาด - ติดตามการจ่ายเงิน ประสานงานการขนส่ง ของ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- ติดต่อผู้ขาย เจรจาต่อรอง เปรียบเทียบราคา การสรรหาผู้ขายรายใหม่ และเงื่อนไขอื่น ๆ - ติดตามการยืนยันใบสั่งซื้อ / การส่งมอบสินค้า จากผู้ขายให้ส่งทันตามที่กำหนดถูกต้องสมบูรณ์ - ต
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-เสนอกลยุทธ์การสรรหาที่มีคุณภาพและดำเนินการเพื่อเข้าถึงกลุ่มผู้สมัคร -จัดการและควบคุมเกี่ยวกับงานด้านการสรรหารวมถึง การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การส้มภาษณ์ การทดสอบ การคัดเลือกผ
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- นำเสนอการขายสินค้า - ออกพบลูกค้าทั้งเก่า และ หาลูกค้ารายใหม่ - รายงานสภาพตลาด และคู่แข่ง
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
ปฏิบัติงาน/ควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต สามารถดูแลอาการเบื้องต้นของเครื่องจักรได้ มีความรู้เข้าใจในโรงงานผลิตอาหารหรือเครื่องดื่ม
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-สามารถเชื่อมไฟฟ้าได้ -ซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น ระบบไฟฟ้า ระบบสาธารณูปโภค และควบคุมเครื่องจักร ภายในโรงงาน -ทำการ PM เครื่องจักร -บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเค
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
-ควบคุมการผลิตและกำลังคน -สรุปบันทึกการผลิตของไลน์ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเกี่ยวกับปัญหาการผลิต
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- วางแผนและบริหารงานจัดซื้อ ให้มีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท - สรรหา Supplier รายใหม่ทั้งในประเทศและต่างประเทศ พร้อมเปรียบเทียบราคา และ เจรจาต่อรอง - ดูแล ตรว
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ไทรน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
ทำหน้าที่คิดคำนวณค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงานรายวัน รับผิดชอบเก็บรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการปฏิบัติงานของพนักงานรายวัน ดำเนินการจัดทำรายงานต่างๆและกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 มิ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.