ค้นหาบริษัทจากธุรกิจประเภท งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
กรมป่าไม้ (กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
ด้วยกรมป่าไม้ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรและจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 14 ตำแหน่ง รวม 51 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
จังหวัด : สุรินทร์   เขต : เขวาสินรินทร์, เมืองสุรินทร์
ด้วยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์ จะดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
กระทรวงการต่างประเทศ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
ด้วยกระทรวงต่างประเทศ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษาปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรมท่าอากาศยาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
ด้วยกรมท่าอากาศยาน จะดำเนินการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจอาวุธและวัตถุอันตราย จำนวน 2 อัตรา โดยรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พระนคร, ราชดำเนิน
ด้วยกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประสงค์รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
สถาบันพระบรมราชชนก
จังหวัด : นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
ด้วยสถาบันพระบรมราชชนก มีความประสงค์จะรับสมุครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
ด้วยสำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ มีความประสงค์รับสมัครเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 3 อัตรา นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 4 อัตรา นักทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการตรวจสอบภายใน จำนวน 1 อัตรา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา พนักงานบุคคล จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรมชลประทาน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
ด้วยกรมชลประทานประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภท พนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งต่าง ๆ โดยมีรายละเอียดังต่อไปนี้
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
ด้วยสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จะดำเนินการรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 28 อัตรา ดังต่อไปนี้
กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน กระทรวงยุติธรรม
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
ด้วยกรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ประสงค์จะรับบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไป จำนวน 28 อัตรา จึงประกาศรับสมัครแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1089 บริษัท
« 1 2 3 4 5 ... 109 »
โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

หางาน สมัครงาน > ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ, องค์กร
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.