หางาน สมัครงาน > ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ, องค์กร

ค้นหาบริษัทจากธุรกิจประเภท งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
ด้วยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย
จังหวัด : นครปฐม   เขต : พุทธมณฑล
ด้วยมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี และนักบัญชี รวม 2 อัตรา เพื่อปฏิบัติงานในฝ่ายการเงินและบัญชี มหาวิทยาลัยมหากุฏราชวิทยาลัย โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
กรมโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
ด้วยกรมโยธาธิการและผังเมือง จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในตำแหน่ง พนักงานวางผังเมือง พนักงานเศรษฐกร พนักงานไฟฟ้า พนักงานเครื่องยนต์ และพนักงานช่างปูน จำนวน 13 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
จังหวัด : สุรินทร์   เขต : เขวาสินรินทร์, เมืองสุรินทร์
ด้วย สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคล ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 4 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
กองทัพอากาศ โดย กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ มีความประสงค์จะรับสมัครและสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเข้าเป็นพนักงานราชการ จำนวน 6 อัตรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้
นิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.)
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
ด้วยการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เป็นรัฐวิสากิจสังกัดกระทรวงอุตสาหกรรม มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดการรับสมัครดังต่อไปนี้
กรมประมง
จังหวัด : ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
ด้วยกรมประมง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ สังกัด ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำจืด เขต 6 จังหวัดขอนแก่น ดังรายละเอียดต่อไปนี้
สำนักงบประมาณ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
ด้วยสำนักงบประมาณ จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่ง นักวิเคราะห์งบประมาณปฏิบัติการ นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ และตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ จึงประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
ด้วยกรมฝนหลวงและการบินเกษตร มีความประสงค์จะสรหาบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการประเภททั่วไปในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา และ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 1 อัตรา จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรร โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 756 บริษัท
« 1 2 3 4 5 ... 76 »
คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.