หางาน สมัครงาน > ราชการ, รัฐวิสาหกิจ, มูลนิธิ, องค์กร

ค้นหาบริษัทจากธุรกิจประเภท งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรี
จังหวัด : จันทบุรี   เขต : เมืองจันทบุรี
ด้วยจังหวัดจันทบุรี มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ประเภทพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตามรายละเอียดต่อไปนี้
กรมทหารพรานที่ 26
จังหวัด : บุรีรัมย์   เขต : ละหานทราย, เฉลิมพระเกียรติ
เปิดรับสมัคร อาสาสมัครทหารพราน (ชาย) ประจำปี 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกไว้เตรียมบรรจุทดแทนอาสาสมัครทหารพรานที่ขาดอัตราในสังกัด กรมทหารพรานที่ 26 โดยมีรายละเอียดต่อไปนี้
กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
ด้วยอําเภอ.......จะดําเนินการคัดเลือกบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการตามโครงการพัฒนาตําบล แบบบูรณาการ (Tambon Smart Team) ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเห็นชอบผลการพิจารณาของ คณะกรรมการกลั่นกรองการใช้จ่ายเงินกู้ในคราวประชุมครั้งที่ 11/2563
กรมการพัฒนาชุมชน
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
ด้วยกรมการพัฒนาชุมชน มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลตั้งเป็น อาสาพัฒนา (อสพ.) รุ่นที่ 72 กรมการพัฒนาชุมชนจึงกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินการคัดเลือกบุคคลเข้ารับการฝกอบรมเป็นอาสาพัฒนา (อสพ.) ดังนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัด : สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป โดยมีรายละเอียดตำแหน่งดังต่อไปนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย
จังหวัด : เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย, แม่ลาว
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ จำนวน 5 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
ด้วยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ประสงค์จะรับสมัครคนพิการเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครพนักงานในตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน จำนวน 1 อัตรา ดังรายละเอียดต่อไปนี้
กรมทรัพยากรน้ำ
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
ด้วยสำนักงานกรมทรัพยากรน้ำ โดยสำนักงานทรัพยากรน้ำภาค 6 จะดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้รับราชการในกรมทรัพยากรน้ำบาดาล จึงประกาศรับสมัคร โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
การท่าเรือแห่งประเทศไทย
จังหวัด : กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
ด้วยการท่าเรือแห่งประเทศประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไป เพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานการท่าเรือแห่งประเทศ จึงประกาศรับสมัครบุคคลทั่วไป โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
จังหวัด : มหาสารคาม   เขต : เมืองมหาสารคาม
ด้วยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป โดยมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 843 บริษัท
« 1 2 3 4 5 ... 85 »
โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.