ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

1.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท 2. แนะนำเครื่องมือ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และวางบิล 3.รับผิดชอบยอดขายและงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
1.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท 2. แนะนำเครื่องมือ สินค้า ผลิตภัณฑ์ และวางบิล 3.รับผิดชอบยอดขายและงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย
บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
1. ประกอบงานตามแบบที่กำหนด 2. มีความรู้งานไฟฟ้า งานอิเล็คทรอนิกส์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ 3. ยินดีรับนักษาจบใหม่ มีคนสอนงานให้
บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-20,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
1. จัดทำเอกสารต่างๆ 2. Support งานตามคำสั่งของหัวหน้างาน 3. ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท 4. และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 5. มีความรู้เรื่อง ISO13485 จะพิจารณาเป็นพิเศษ
บริษัท เอ็นโดซัพพลาย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน PB Tower
- บริษัทเป็น บริษัทที่ดูแล บริหารและจัดการอสังหาริมทรัพย์ ประเภทอาคาร สำนักงาน - ลักษณะของงานในตำแหน่งที่รับสมัคร: ออกใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับภาษี ส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3, 53 ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ. 30 ใบลดหนี้ ทำใบสำคัญรับ-จ่าย ฯลฯ - ดูแลรายรับรายจ่ายของบริษัท - ประสานงานธุรการด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
PB Tower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 20,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน PB Tower
- ประสานงาน ด้านการตลาด ดูแลลูกค้าใหม่ที่มาขอเช่าพื้นที่อาคารทำธุรกิจ - ประสานงาน ดูแลเอกสาร รับเรื่อง อำนวยความสะดวก การบริการ ต่าง ๆ จากลูกค้าปัจจุบัน - ประสานงานธุรการ ด้านอื่น ๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
PB Tower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามความเหมาะสม
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน PB Tower
Office Building Management (PB Tower)
PB Tower
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000 (+ Commission)
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
ขอบเขตของงาน ออกแบบการสื่อสารเพื่อส่งเสริมการดำเนินการตลาดออนไลน์ของบริษัท และบริษัทในเครือ รวมถึงการสนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ 1) ออกแบบวางแผนงานการสื่อสารการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายและกลยุทธ์ของบริษัทได้ 2) สร้างสรรค์คอนเทนต์ในการสื่อสารรวมถึงบริหารจัดการจนจบกระบวนการได้ 3) เก็บข้อมูลการดำเนินงาน และกิจกรรมของบริษัทเพื่อเรียบเรียง และสื่อสารต่อภายนอกได้ 4) ติดตามผลการดำเนินงาน วิเคราะห์ และสรุปผล เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารได้ 5) สนับสนุนงานอื่น ๆ ที่เก
บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทลูกค้า โดยการประชุมร่วมกับผู้บริหารและพนักงาน การสัมภาษณ์ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานการทำความเข้าใจกระบวนการทำงานหลักของลูกค้าผ่านเอกสารและข้อมูลในระบบ รวมถึงการศึกษางบการเงินและรายงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อมูลของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันกับลูกค้า 2) วิเคราะห์งบการเงินของลูกค้า และวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในเชิงลึก (Data Analytic and Insight) เพื่อให้ข้อเสนอแนะต่อรายงานเชิงบริหาร (Management Report) เพื่อใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจทางธุรกิจ 3) ให้คำ
บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
1) จัดทำบัญชี ทำใบสำคัญรับจ่าย บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ 2) จัดทำภาษี ภงด.1,3,53, ภ.พ.30 3) จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย 4) ตรวจสอบการสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน
บริษัท ธิ้งค์เมท ที่ปรึกษาธุรกิจ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24616 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 2462 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.