ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
1.รับมอบหมายงานจาก PD ประจำห้อง 2.ควบคุมการจ่ายงานให้กับพนักงาน พร้อมบันทึกข้อมูล 3.สรุปปัญหาของเสียและยอดงานประจำวัน รวมถึงกำลังพล และส่งให้ผู้บังคับบัญชา 4.ติดตามความคืบหน้าของงานรายงานปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.ดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบ กฎเกณฑ์ และประกาศของบริษัท 6.ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัยในการทำงาน
บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
บรรจุสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานหัวหน้าเพื่อรายงานข้อมูลการผลิต
บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
- ดูแลการตรวจรับสินค้าที่มาส่งจาก outsource และรับจากฝ่ายผลิต - ดูแลตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนเข้าคลัง - จัดเตรียมสินค้าไว้เบิก-จ่ายตามระบบ FIFO - ดูแลการเบิก-จ่ายสินค้า ส่งมอบให้กับฝ่ายจัดส่ง - วางแผนการจัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่ - ดูแลการจัดเก็บในรูปแบบของ FIFO - การบริหารพื้นที่ให้มีเพียงพอในการจัดเก็บสินค้า - รายงานสินค้าที่ไม่เคลื่อนไหว/เคลื่อนไหวช้า - จัดทำยอดตรวจนับสินค้าคงเหลือ - ดูแลรักษาความเรียบร้อยและความสะอาดภายในคลังสินค้า - ประสานงานกับฝ่ายผลิตในการผลิตสินค้าให้ทันต่อความ
บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
1. ปฏิบัติงานตามห้างสมัยใหม่ Modern Trade, ร้านค้าต่างๆ ตรวจหน้าร้านที่มีจัดจำหน่ายสินค้าบริษัท ตามพื้นที่ๆได้รับมอบหมาย 2. ตรวจสอบความเรียบร้อยของการจัดเรียงสินค้าของร้านสาขาต่างๆที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3. จัดเรียงสินค้าตามช่องวางสินค้าให้ตรงตามที่ Plane Program รวมทั้งเช็ค Stock สินค้าที่อยู่กับทางห้างฯ หรือร้านค้า 4.ดูแลความสะอาดหน้าชั้นวางสินค้าหน้าร้านให้สะอาดอยู่เสมอ 5. ประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการทำงานให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 6. ทำรายงานประจำวันและรายงานต่อหัว
บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
ส่งสินค้าในกรุงเทพฯ และปริมลฑล มีความรู้เรื่องเส้นทางในกรุงเทพ และ ปริมณฑล งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย
บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
1. ควบคุมการรับเข้า - เบิกจ่าย และจัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้าให้มีความถูกต้องและเป็นหมวดหมู่ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวกับการจัดเก็บสินค้า 2. ควบคุม Stock card เช็ค stock สินค้าประจำเดือน ประจำปี 3. ควบคุมดูแล /ตรวจสอบขั้นตอนการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท 4. ดูแลความปลอดภัยความเรียบร้อยของสถานที่ เพื่อป้องกันความเสียหายต่อสินค้า หรือวัตถุดิบ 5. ดำเนินงาน สั่งการ ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 6. ตรวจสอบจำนวนสินค้าคงคลัง ทำรายงานความเคลื่อนไหวสินค้า/สั่งซื้อบรรจุภัณฑ์วั
บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
1.ตรวจสอบสินค้าของส่วนงานนั้น ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.บันทึกข้อมูลจริงที่ทำการตรวจสอบลงในรายงานส่งผู้บังคับบัญชา 4.ตรวจสอบสุขลักษณะบุคคลของพนักงานในส่วนงานผลิตที่รับผิดชอบ 5.ตรวจสอบความสะอาดในพื้นที่ส่วนการผลิตที่เกี่ยวข้อง 6.สรุปปัญหาและรายงานผลต่อผุู้บังคับบัญชาให้ทันท่วงที เพื่อหาแนวทางแก้ไข 7.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สาขาที่เปิดรับ BIG C EXTRA (อ่อนนุช) DA BIG C (ชัยภูมิ) AV/DA BIG C (หัวหมาก) DA BOONTHAVORN (กิ่งแก้ว สุวรรณภูมิ) DA CP AXTRA (บางบอน) AV CP AXTRA (สมุทรปราการ สายลวด) DA CP AXTRA (หนองคาย) AV/DA CP AXTRA (หนองบัวลำภู) AV/DA DO HOME (เชียงราย) AV HOMEPRO (BIG C อยุธยา) AC HOMEPRO (เชียงใหม่สันทราย) AV HOMEPRO (เมกโฮม พัทยา) AV/DA HOMEPRO (เมกาโฮฒ ติวานนท์) AV/DA HOMEPRO (เมกาโฮม กบินทร์บุรี) AV/DA HOMEPRO (เมกาโฮม บางแสน) AV/DA HOMEPRO (เมกาโฮม ปลวกแดง) AV/DA HOMEPRO (เมกาโฮ
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : 10,100-25,000++
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
รวมรวมข้อมูล ทำรายงานประจำแผนก เข้าร่วมให้ความรู้ - สื่อสาร ประชาสัมพันธ์งานของแผนก
บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 382 / วัน
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
บริหารจัดการงานคลังวัตถุดิบ คลังสินค้าและจัดส่ง โดยเน้นด้านข้อมูล และรายงาน
บริษัท นารายณ์แพค จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1319 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 132 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.