ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
-ต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้าในสาขา -แนะนำและเชียร์ขายซิม ระบบรายเดือน/เติมเงิน รวมถึงโทรศัพท์มือถือ พร้อมโปรโมชั่นของ DTAC -บริการลูกค้ารับชำระค่าบริการ ตัดยอดบิล เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล และโปรโมชั่น Up-sell -ดูแลหลังการขาย ลงทะเบียนซิม ย้ายเครือข่าย แก้ไขปัญหาการใช้งาน -โทรออกหาลูกค้าเพื่อแนะนำโปรโมชั่น โปรเสริม แพกเกจใหม่ๆ -สามารถออกพื้นที่ ออกบูธ ออกตลาด เดินทางไปกลับทีมได้ -สรุปยอดขายคีย์ข้อมูลเข้าระบบ -ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน (ไม่ตรง ศ.ส.อา)เวลาการเข้างานขึ้นอยู่กับทางสาขากำหนด
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้เฉลี่ยรวม 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
1. ดูแล/รับผิดชอบ รวมถึงการวางแผนควบคุม การให้บริการของศูนย์บริการ/ งานซ่อม ควบคุมสต็อกอะไหล่ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัทฯ 2. สร้างมาตรฐาน และยกระดับให้บริการเพื่อเพิ่มความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษา ให้ความรู้กับทีมงานได้ 4. บริหารยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 5. มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 6. มีความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานได้ดี
บริษัท แฮปปี้ เนสท์ สเปซ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,000 - 30,000 บาท
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.ดาวน์โหลดคำสั่งซื้อ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการ ให้เป็นเอกสาร Sale Order และ PO 2.พิมพ์ INV.ออนไลน์ BI, BL พิมพ์รายงานรายวันขาย และสำเนาใบกำกับ 3.พิมพ์ใบกำกับภาษี, แยกเอกสารใบกำกับภาษี (INV./TP) 4.พิมพ์ใบลดหนี้รายงาน CN และสำเนา CN 5.สรุปยอดบิลคงเหลือ และใช้ไปของทุกเดือน
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. สนับสนุนและมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนฝ่ายการตลาดประจำปีเพื่อบรรลุเป้าหมาย 2. ร่วมกันพัฒนาตราสินค้าใหม่ๆและปรับปรุงตราสินค้า 3. ดูแลการผลิตสื่อโฆษณาต่างๆเพื่อให้การสื่อสารเข้าถึงผู้บริโภคอย่างมีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ เพื่อสร้างสรรค์และพัฒนาวิธีการทำงานเพื่อเพิ่มยอดขายรวมถึงการ สร้างชื่อตราสินค้า 5. ร่วมตรวจสอบและวิเคราะห์การกระจายสินค้า แนวโน้มตลาด, พฤติกรรมของผู้บริโภค, ข้อมูลการขายและการวิจัยตลาด
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1.จัดทำการประมวลผลเงินเดือนให้ถูกต้องและทันเวลา 2.ดูแลนโยบายเกี่ยวกับการบริหารค่าตอบแทนให้มีความเหมาะสมกับตลาด 3.จัดทำข้อมูลและเอกสารในการประเมินผลพนักงานประจำปี 4.วิเคราะห์ข้อมูลเงินเดือนและจัดทำรายงานเพื่อนำส่งฝ่ายบริหาร 5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการบริหารค่าจ้างตอบแทนที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
- ทำข้อมูล รายงานตามที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับฝ่ายขาย Modern Trade - จัดทำเอกสาร และ Keyเข้าระบบ ERP-Oracle - จัดทำเอกสารต่างๆสนับสนุนงาน Key Account Executive - จัดทำเอกสารข้อมูลส่งเสริมการขาย และPromotion ต่างๆ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร และนอกองค์กร
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. วางแผนงานและกำหนดกลยุทธ์ด้านการตลาดของสินค้า Food & Beverage ในกลุ่มเป้าหมาย, การประชาสัมพันธ์, แผนงานด้านงบประมาณ 2. ควบคุม, ดูแลบริหารงานด้านการตลาดและการขาย, บริหารทีมงานขายให้เป็นไปเป้าและตามแผนงานที่กำหนด 3. บริหารจัดการ ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน และโอกาสการขาย รวมไปถึงวิเคราะห์คู่แข่งขัน เพื่อปรับกลยุทธ์การขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 4. วิเคราะห์ วางแผน และดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าและบริการของบริษัทที่ได้รับม
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องมือ เครื่องจักรในโรงงาน 2. ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน 3. ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน 4. วางแผนและดำเนินการตามแผนกงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์การทำงาน 5. บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 2 อัตรา (รายได้ดี)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง(รายได้ดี สวัสดิการสูง มีล่วงเวลาทุกวั
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
งาน บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1. ควบคุม ดูแล การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ ตรวจรับวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ ให้ตรงตามที่กำหนด 2. ประสานงานกับหน่วยงามที่เกี่ยวช้องเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, ในกรณีที่พบว่าไม่ได้มาตรฐานที่กำหมด 3. จัดทำแผนการตรวจประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบ, บรรจุภัณฑ์, คำเนินการตรวจประเมิน, จัดทำรายงานตรวจประเมินและติดตามผลการตรวจประเมินผู้ส่งมอบวัตถุดิบ 4. ทดสอบความชำนาญด้านตรวจสอบคุณภาพการรับเข้าของวัตถุดิบ-บรรจุภัณฑ์ 5. จัดทำคู่มือการคำเนินงานและการปฏิบัติงานที่จำเป็นในการทำงาบรวมทั้งให้มี
บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2276 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 228 »

คุณรู้หรือไม่ ?
ท่านสามารถให้คะแนนบริษัท กับระบบ FeedBack เพื่อช่วยเราคัดกรองบริษัท สร้างสังคมการหางานให้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น .. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่นี่

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.