เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ปิดการขาย ประชาสัมพันธ์โครงการ โอนบ้าน ติดต่อธนาคารสินเชื่อได้
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 5 เม.ย. 2563
1. ให้บริการลูกค้าในการจองและทำสัญญา 2. บริการจัดการงานขายและปิดการขาย 3. พาลูกค้าชมโครงการตัวอย่าง (บ้าน /คอนโด) 4. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. ศึกษารายละเอียดของสินค้าและคู่แข่ง 6. งานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 5 เม.ย. 2563
ดูแลลูกค้า อธิบายถึงลักษณะแบบบ้านภายในโครงการ ฟังค์ชั่นต่างๆของบ้าน ปิดการขาย และดำเนินการเรื่องเอกสารในการยื่นกู้ ตลอดจนถึงการโอนบ้าน ประสานงานสินเชื่อ มีประสบการณ์ทางด้านอสังหาริมทรัพย์
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : รายได้สูง
วันที่ : 5 เม.ย. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ปรับปรุง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน (อุกปกรณ์ไฟฟ้าแรงสูง/โซล่าร์/LED) - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับทีมงาน ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่่ม 1 เสาร์ต่อเดือน) เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา Email : Chokchai_gka@gunkul.com,hr.gka@gunkul.com
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 18,000 - 20,000 (ตามโครงสร้างบริษัท)
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
**ขอให้คุณเป็นบุคคลที่มีความเป็นมืออาชีพในการทำงาน ทราบและรู้หน้าที่ของตนเองรวมถึงปรับปรุงพัฒนางานได้อัตโนมัติปราศจากการควบคุม คอยสนับสนุนและส่งเสริมช่วยเหลือเพื่อนร่วมงาน** **ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** ลักษณะงาน : ดูแลด้านช่องทางการสรรหาบุคลากรให้ล้ำนำสมัย และการคัดสรรเลือกบุคลากรที่มีคุณภาพ รวมถึงงานติดต่อสื่อสาร กิจกรรม งานด้านการให้บริการต่างๆของฝ่าย ดังนั้นจึงต้องมีทักษะและความสามารถในเรื่องการจัดทำสื่อ การออกแบบประชาสัมพันธ์ งานกิจกรรมนันทนาการ มีความคิดสร้างสรรค์ จึงเห
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,500 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกตรวจรับสินค้าเข้าคลังให้ถูกต้อง ทั้งจำนวน คุณภาพ และรูปแบบ ที่กำหนดไว้ - ตรวจสอบความถูกต้องเอกสารต่างๆ - บันทึกข้อมูลลงระบบ ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่มเดือนละ 1เสาร์๗ เวลา 08.30 -17.30 น.*** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา Email : chokchai_gka@gunkul.com,hr.gka@gunkul.com
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 - 14,000
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** บริการแก้ไขปัญหาต่างๆเกี่ยวกับระบบสารสนเทศในองค์กร และดำเนินการบำรุงรักษาอุปกรณ์สารสนเทศตามแผนประจำปี -มุ่งเน้นการพัฒนาและปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ -จัดหาระบบ IT และอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับธุรกิจ -ประกอบ/ติดตั้ง/ดูแล/ซ่อมบำรุง/แก้ปัญหา เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง -จัดทำแผนบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ให้เหมาะสม ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่ม 1 เสาร์ต่อเดือน) เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซ
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,500 - 18,000 บาท
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์และวัตถุดิบ ก่อนการผลิตและระหว่างกระบวนการผลิต - ควบคุมพร้อมทั้งคัดแยกงานที่เป็นงานเสียออกจากงานดี - ลง Data Inspector Sheet - ทำการเบิก Jig ให้ทาง Line นำไปใช้งานสำหรับตรวจสอบงานระหว่างกระบวนการผลิต - ติดตามเอกสารที่เกี่ยวกับงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อและประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ เวลา 08.30 -17.30 น.**
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 12,000 - 14,000 บาท (ตามประสบการณ์และความสามารารถ)
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
**ตำแหน่งงานนี้ปฎิบัติงานประจำที่โรงงาน** - ปรับปรุง และ พัฒนา ผลิตภัณฑ์ต่างๆของบริษัทร่วมกับทีมงาน - ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อลดต้นทุนร่วมกับทีมงาน ***โรงงานทำงานวันจันทร์-เสาร์ (หยุดเพิ่่ม 1 เสาร์ต่อเดือน) เวลา 08.30 -17.30 น.** บริษัท จี.เค. แอสเซ็มบลี้ จำกัด 110/9-10 ซอยสวนผัก 32 หมู่ 2 ต.มหาสวัสดิ์ อ.บางกรวย นนทบุรี โทร.02-985-2250-3 ติดต่อ คุณโชคชัย แก้วพินิจ หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและสรรหา Email : Chokchai_gka@gunkul.com,hr.gka@gunkul.com
บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 18,000บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 4 เม.ย. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2365 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 237 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974 , 089-160-6465 , 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562