เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ตำแหน่งโปรดักชั่น
1.มีความรู้เรื่อง TVC, VDO พรีเซนต์, งานโฆษณา, สื่อออนไลน์ 2. คิดรูปแบบตามโจทย์ ร่วมกับทีมงาน เพื่อนำเสนอลูกค้าทั้งออนไลน์และออฟไลน์ 3. คิดสร้างสรรค์รูปแบบรายการใหม่ๆ ให้น่าสนใจและน่าติดตามอยู่ตลอดเวลา 4. เขียน script และรวบรวมข้อมูล เนื้อหารายการที่ใช้ในการถ่ายทำรายการได้อย่างถูกต้อง 5. ประสานงานกับทีม ออกนอกสถานที่ไปดูความความเรียบร้อย ในงานด้านโปรดักชั่น
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท จามิกร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 – 20,000 บาท
ด่วน รับสมัคร พนักงานบัญชี
- ออกใบกำกับภาษี ทำภาษีซื้อ-ขาย ดูแลบิลรายรับรายจ่ายของบริษัท - ปิดงบรายรับรายจ่ายประจำเดือน - ทำสต้อกสินค้า - คำนวณเงินเดือนทำจ่ายพนักงานภายในบริษัท - เวลางาน 8.30-17.30น จันทร์-เสาร์
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท จามิกร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000ขึ้นไป
เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
ทำหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเอกสารการขายต่าง ๆ การสนับสนุนการขาย การประสานงานขาย ควบคุม ดูแลความต้องการ ตารางเวลา และระบบเอกสารของฝ่ายขายการบันทึกข้อมูล ค้นหาเอกสาร และข้อมูลต่างๆ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของฝ่าย รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานข้อเสนอทางด้านราคา และส่งผลรายงานให้กับลูกค้าเพื่อการสื่อสารภายในระยะเวลาที่กำหนด ปฏิบัติงานและภารกิจอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่และความรับผิดชอบ - ความรับผิดชอบด้านการจัดการ การบริหารงานขาย การประสานงานขาย - รวบรวม ข้อมูล เอกสารต่างๆ และบันทึกลงในระบบการจั
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 18,000-22,000 บาท หรือ ตามตกลง
Cosmetics & Supplements Sales Executive(เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายเครื่องสำอาง และ อาหารเสริม)
1.ให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม/ข้อสงสัย และให้ข้อมูลกับลูกค้าที่สนใจผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท ทางโทรศัพท์สายด่วน Hotline และ Social Network 2.มีความขยัน อดทน ทัศนะคติดี ไม่เกี่ยงงาน 3.สามารถปิดการขาย และสร้างยอดขายตามเป้าที่บริษัทกำหนด 4.ติดตามดูแลลูกค้าใหม่ และลูกค้าเก่าให้มีความประทับใจ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทให้มียอดขายต่อเนื่อง
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (Quality Control Manager)
1.วางแผนการตรวจสอบคุณภาพและวัตถุดิบ เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพและตรงตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ประสานงานกับผู้ผลิต, จัดซื้อหรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหาคุณภาพของวัตถุดิบ 3.กำหนดทบทวน Spec. สินค้าและวัตถุดิบตลอดทั้งจัดทำรายงานต่างๆ เกี่ยวกับระบบควบคุมคุณภาพ 4.รองรับการตรวจระบบควบคุมคุณภาพขององค์กรและจัดทำเอกสารระบบควบคุมคุณภาพให้อัพเดทอยู่เสมอ 5. ขับเคลื่อนระบบคุณภาพให้เป็นไปตามนโยบายขององค์กร 6.ดูแลระบบ GMP/ISO 7.ตรวจสอบวัตถุดิบและกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิต
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายการตลาดต่างประเทศ
1.วิจัยตลาดเพื่อระบุความต้องการของตลาดต่างประเทศและสร้างภาพลักษณ์องค์กรและผลิตภัณฑ์ 2.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาดต่างประเทศ กำหนดเป้าหมายให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานรวมของบริษัท 3.วางแผนการจัดการกลยุทธ์การโฆษณาประสัมพันธ์และวางแผนการออกแบบสื่อโฆษณาให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ของบริษัท 4.จัดทำแผนการตลาดประจำปีร่วมกับฝ่ายขาย 5.ประเมินข้อมูลคู่แข่ง/เงื่อนไขลูกค้า/วิจัยตลาด และแนวโน้มของตลาด 6.ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหม
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
1.กำหนดเป้าหมายของฝ่าย ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ 2.วางแผนการทำงานของฝ่ายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และบริหารยอดขายของแผนกให้บรรลุเป้า 3.ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานภายในฝ่ายให้มีประสิทธิภาพสอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ รวมทั้งจัดสรรบุคลากรให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 4.รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำแผนการตลาดประจำเดือน 5.ติดต่อประสานงานระหว่างประเทศ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.จัดกิจกรรม และมีแนวความคิด เพื่อส่งเสริมงานขายระหว่างประเทศ 7.ดู
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศ
1.ทำยอดขายให้ได้เป้าตามที่บริษัทกำหนด 2.บริการลูกค้าแบบมืออาชีพ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจสูงสุด 3.ดูแลรักษาลูกค้าเก่า และขยายจำนวนลูกค้าใหม่ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง และ ตามตกลง
พนักงานขับรถผู้บริหาร
-ขับรถรับส่งผู้บริหาร -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์-เสาร์
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : เงินเดือน+เบี้ยขยัน+ค่าล่วงเวลา+โบนัส+เงินพิเศษ
ฝ่ายผลิต (บรรจุเครื่องสำอาง Cosmetic Packing)
- ทำงานอยู่ในฝ่ายผลิต แผนกบรรจุและคลังสินค้า - ตรวจนับ จัดเตรียมบรรจุภัณฑ์เพื่อให้พร้อมสำหรับบรรจุสินค้า - ติดฉลากสินค้า - บรรจุสินค้าลงในบรรจุภัณฑ์และลงกล่องเพื่อเตรียมส่งให้ลูกค้า - ทำงานในความดูแลของหัวหน้างาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์ - เสาร์ 8.00 - 17.00 น.
23 กุมภาพันธ์ 2562
บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 310/วัน ผ่านโปรปรับเป็น 350/วัน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2983 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 299 »


คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560