ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน )
1.ทวงหนี้งานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง ให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบของ ธนาคารแห่งประเทศไทย และตามพรบ. กฏหมายทวงหนี้ 2. ผู้ช่วยหัวหน้างานใน Product ทำหน้าที่ช่วยรับส่ง ไฟล์ เช็คจำนวนบัญชีเข้า-ออกจากระบบ เพื่อให้ทวงหนี้งานภายใต้ความรับผิดชอบของตนเอง ให้ถึงเป้าหมายที่กำหนดไว้ และสอดคล้องกับระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย และตามพรบ. กฏหมายทวงหนี้
บริษัท เชฎฐ์ เอเชีย จำกัด (มหาชน )
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด
ติดตั้ง เปลี่ยนไส้กรองน้ำ และซ่อมเครื่องกรองน้ำ ออกปฏิบัติงานนอกสถานที่
บริษัท ฟิลเตอร์ มาร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน !!!!   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท สมาร์ท ไอพี เทเลวิชั่น จำกัด
ติดตั้งอินเตอร์เน็ต ตามคอนโดและหมู่บ้าน เริ่มงาน 9.00 - 18.00 น. มีเบี้ยขยัน OT ประกันสังคม สวัสดิการครบ *** สามารถขับรถช่างติดตั้ง เกียร์กระปุ๊กได้***
บริษัท สมาร์ท ไอพี เทเลวิชั่น จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : จำนวน 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,500 -18,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
บริหารจัดการสำรวจทรัพย์สิน ออกตรวจทรัพย์สิน งานจดทะเบียน นิติกรรมต่างๆ จัดหาที่ติดเพื่อพัฒนาโครงการ ติดต่อประสานงานกรมที่ดิน งานรังวัดที่ดิน โฉนดที่ดิน ตลอดจนการซื้อขายที่ดิน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านกฎหมายในการพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ถนน เขตทาง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพที่ดิน งานภาษีป้าย บำรุงท้องที่/โรงเรือน/ที่ดิน การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การต่ออายุเอกสารต่างๆ รวมรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนฝานต่างๆ หรือสำหรับขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
1. วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต และแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตก และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
-จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมรายงานวาระการประชุมและสรุปรายงาน -ควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในโครงการให้อยู่ในความเรียบร้อย -ดูแลความเรียบร้อยระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ -ติดต่อประสานงาน ผู้รับเหมา ฝ่ายจัดซื้อ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
-Support เอกสารให้กับพนักงานขาย -จัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า ดูแลเอกสารเกี่ยวกับงานขาย -ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ เช่นฝ่ายผลิต จัดส่ง คลังสินค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
1. ติดตามข้อมูลการตลาด ข้อมูลลูกค้าและข้อมุลคู่แข่งเพื่อนำมาจัดทำแผนกการขายในแต่ละช่วงเวลา ประมาณการยอดขายและจัดทำแผนส่งเสริมการขาย 2. วางแผนพร้อมกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้าใหม่ ,ติดตามผลการหาลูกค้าใหม่,สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 3. ควบคุมวิธีการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ - อนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย - อนุมัติส่วนลดให้กับลูกค้าที่เหมาะสม - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่ายขาย - อนุมัติการสั่งผลิตสินค้า 4. ตรวจสอบ อ
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- นำเสนอขายโครงการให้กับลูกค้าที่ walk in เข้ามาในแกลลอรี่ - ให้บริการลูกค้าในด้านการจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน - บริหารจัดการงานขาย - รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า - ทำรายงานสรุปยอดการขายรายเดือน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
มีความสามารถแก้ไขไฟล์ AI , Photoshop เบื้องต้นได้ การพิมพ์ INKJET (ควบคุมเครื่องพิมพ์) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท/เดือน
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2401 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 241 »

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.