ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ค่าจ้าง - เงินเดือน 9,930 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) - ค่าอื่นๆ ตามตกลงบริษัท ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: - ปฏิบัติงานตรวจแก้สายโทรศัพท์ เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายนอก แล
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 9,930 + อื่นๆ ตามตกลงบริษัท
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เช่น ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย รื้อถอน-ปรับปรุงพื้นที่ สถานที่ท่อระบายน้ำและอื่นๆ ซ่อมแซมและติดตั้งงานปะปาและงานระบบสุขาภิบาล,ซ่อมแ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 11,350 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม)
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
เป็นสัญญาจ้างงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียด รายได้ : 10,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) ค่าโทรศัพท์ : 300 บาท/เดือน ค่าเดินทางค่าเสื่อม : 2,000 บาท/เดือน เบี้ยขย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. รับ - ส่ง เอกภายในมหาวิทยาลัย 2. บริการด้านอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อย สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : มหาวิทย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 10,000 + เบี้ยขยัน
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. ตรวจสอบสภาพเครื่องยนต์ และส่วนประกอบรถเครื่องมือทุ่นแรงตามรายการที่กำหนดไว้ 2. ดำเนินการซ่อม แก้ไข และบำรุงรักษาเครื่องยนต์ และส่วนประกอบรถเครื
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 9,300
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. ปฏิบัติงานตรวจแก้สายโทรศัพท์ เมื่อได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานภายนอก 2. ตรวจแก้สายและบำรุงรักษาข่ายสายโทรศัพท์ตอนนอกแผง MDF ไปจนถึงตลับต่อสายของเคร
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 9,930 บาท
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท ฯ (อยู่ที่ วิภาวดี 16/5) รับสมัครพนักงาน Part-time (รายวัน) ค่าจ้าง 400 บาท/วัน  *ตัดรอบการจ่ายเงินทุกสัปดาห์/วันศุกร์ ลักษณะงาน - ช่วยงานเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับโทร
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 400บาท/วัน
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ปฏิบัติงานตามตกลงการจ้างของบริษัท ลักษณะงานทั่วไป - ช่วยงานเอกสารสาร เดินเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์ รับเรื่อง ส่งต่อ ประสานงาน จนท. - สามารถไปปฏิบัติงานตามที่ได้ร
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 400บาท/วัน
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ช่วยงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพให้ถูกต้องเรียบร้อยตามขั้นตอน - จัดทำรายการตรวจสอบ checklist - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือก่อนใช้งานประจำวัน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ /
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 12,700
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ค่าจ้าง - เงินเดือน 11,556 -12,445 บาท/เดือน ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: - เพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับ-ส่งเอกสาร ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบริการรับฝาก
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 11,556 - 12,445 บาท/เดือน (ก่อนหัก ปกส.)
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ทำประจำที่ บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด ปฏิบัติงานที่บ้านได้ (WFH) ทักษะที่จำเป็น - Software Development - Java - PHP ทักษะเพิ่มเติม - Android - iOS - Javascript - SQL - Swift - Objective C
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
งานระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ (เบื้องต้น) - ตรวจเช็ค ระบบไฟฟ้าแสงสว่างทั่วไป เปลี่ยนหลอดไฟ - งานซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องซักผ้า เครื่องอบผ้า ตู้เย็น เครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 10,000+เบี้ยขยัน 1,500
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ: - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า,งานปรับอากาศ , ซ่อมบำรุงแก้ไข , รื้อถอน ภายในอาคาร - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานช่าง - จัดเก็บข้อมูล การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ข้อมูลคลังวัสดุสำรองซ่อม สถิติการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ลงใน computer - รับเรื่อง/รับแจ้ง ข้อมูลอุปกรณ์
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 11,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่าง ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารจอดรถยน์ อาคารปะปะ อาคารบำบัดน้ำเสีย และอาคารสำนักงาน บ้านพัก ต่างๆ ตามผู้ว่าจ้างกำหนด - ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่าง ควบ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท
วันที่ : 28 มิ.ย. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ควบคุมงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยช่าง - ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารจอดรถยน์ อาคารปะปะ อาคารบำบัดน้ำเสีย และอาคารสำนักงาน บ้านพัก
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
คุณสมบัติ : - มีความสบการณ์คุมงานทำความสะอาดแล้ว 5 ปี - มีใบขับขี่รถยนต์ - มีความรู้ เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด รวมทั้งแหล่งที่ซื้อ - มีทักษะในการสื่อสาร
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
1. สำรวจและทำสรุปพื้นที่ ติดตั้ง ก่อสร้าง สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 2. เขียนแบบ จัดทำ Single Line Diagram, Construction Drawing, As Build Drawing 3. ประมาณการและจัดทำเอกสารราคางานก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4. ช่วยจัดทำเอกส
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 13,750 บาท/เดือน (+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
1. สนับสนุนการค้นหา จัดทำ ข้อมูลด้านยานยนต์ไฟฟ้า และด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 2. จัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 3. การจัดทำเอกสารสัญญา ข้อตกลง เอกสารการขออ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 12,500 บาท/เดือน (+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
1. ออกแบบภาพสถานีอัดประจุไฟฟ้า หน้า Application เพื่อนำเสนอลูกค้า Elex, EleXA เช่น เจ้าของพื้นที่นักลงทุน พันธมิตร 2. ออกแบบภาพที่ใช้ในหน้าจอ BackEN สำหรับลูกค้าเฉพาะแต่ละราย 3. ออกแบบงาน Artwork เพื่อโฆษ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 17,000 บาท/เดือน (+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 31 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.