ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
หน้างานจะต้องมีภาษาอังกฤษในการ ใช้ตอบโต้อีเมล กับลูกค้า แล้วก็อาจจะมีศัพท์ที่มันเป็นเกี่ยวกับพวกงาน Invoice ด้วยบัญชี
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,380 + เบี้ยขยัน 2,500 บาท/เดือน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. รับและโอนสายโทรศัพท์ รวมถึงให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ผู้ติดต่อกับบริษัท 2. รับเอกสารจากผู้มาติดต่อ และส่งมอบให้แก่ฝ่ายงานที่รับผิดชอบ 3. ต้อนรับลูกค้า 4. ต้องมาถึงก่อนเวลาทำงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มงาน 5. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด – SAM 2. วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 3. เวลาทำการ : 08.00-17.00 น. / 08.30 - 17.30 น. / 09.00-18.00 น. 4. วันหยุ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 12,000-14,000 + เบี้ยขยัน 500 บาท/เดือน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
งานที่เกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทำการรับ การเก็บรักษา การยืม การทำลาย ซึ่งเป็นการกำหนดขั้นตอนขอบข่ายของงาน สารบรรณ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง พิมพ์ จดจำ ทำสำเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ สั่งการ ตอบทำรหัส เก็บเข้าที่ ค้นหา ติดตามและทำลาย ต้องเป็นระบบที่ให้ความสะดวก รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ ปฏิบัติงาน : วันจันทร์ -ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น. วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และประก
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 12,000-14,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เช่น ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย รื้อถอน-ปรับปรุงพื้นที่ สถานที่ท่อระบายน้ำและอื่นๆ ซ่อมแซมและติดตั้งงานปะปาและงานระบบสุขาภิบาล,ซ่อมแซมจัดทำครุภัณฑ์ เช่น เปลี่ยนหลอดไฟ,ซ่อมโต๊ะเก้าอี้,ก่ออิฐ,ฉาบปูน,เทพื้นปูน,ปูกระเบื้องและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 11,350 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม)
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
พร้อมเริ่มงาน วันที่ 15 ส.ค.2565 ลักษณะงาน /หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. พัฒนาและแก้ไขระบบ 2. ออกแบบ พัฒนา และปรับปรุงระบบโปรแกรมของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ออกแบบฐานข้อมูลให้ตรงกับความต้องการของบริษัทฯ 4. แก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ ทั้ง Software , Hardware ให้กับฝ่ายต่างๆ 5. จัดทำโปรแกรม Maintenance คอมพิวเตอร์ 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ปฏิบัติงาน : บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด (สถานีกลางบาซื่อ) 2. วันทำงาน
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 19,000-20,000 + เบี้ยขยัน 750 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
เป็นสัญญาจ้างงาน ตั้งแต่วันที่เริ่มทำงาน - วันที่ 31 ธันวาคม 2566 รายละเอียด รายได้ : 10,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) ค่าโทรศัพท์ : 300 บาท/เดือน ค่าเดินทางค่าเสื่อม : 2,000 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 500 บาท/เดือน (ไม่ขาด/ลา/มาสาย) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ 1. รับส่งเอกสาร พัสดุ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ปฏิบัติงานด้วยความระมัดระวัง ไม่ให้เอกสาร วัสดุปกรณ์ชำรุดเสียหาย หรือ สูญหาย 3. การรับงานและการปฏิบัติงานให้ตรวจสอบรายละเอียดในใบรับงาน และศึกษาเส้นทางการเดินทางให้เรียบร้อยก่อ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 10,000-12,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท ฯ (อยู่ที่ วิภาวดี 16/5) รับสมัครพนักงาน Part-time (รายวัน) ค่าจ้าง 400 บาท/วัน  *ตัดรอบการจ่ายเงินทุกสัปดาห์/วันศุกร์ ลักษณะงาน - ช่วยงานเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์ รับเรื่อง ส่งต่อ ประสานงาน จนท. - สามารถไปปฏิบัติงานตามที่บริษัทฯ มอบหมายให้ไปได้ (ตามตกลง/หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในบริเวณใกล้เคียง) ปฏิบัติงาน วันจันทร์-วันศุกร์ เวลาปฏิบัติงาน 08.00-17.00 น. **กรณีที่มีการออกไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย (บริษัทฯ มีค่าเบี้ยเลี้ยงเพิ่ม 15
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 400บาท/วัน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ปฏิบัติงานตามตกลงการจ้างของบริษัท ลักษณะงานทั่วไป - ช่วยงานเอกสารสาร เดินเอกสาร ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์ รับเรื่อง ส่งต่อ ประสานงาน จนท. - สามารถไปปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายให้ไปได้ (ตามตกลง/หน่วยงานต่างๆ ของบริษัทฯ ภายในบริเวณใกล้เคียง)
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 400บาท/วัน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ช่วยงานควบคุมตรวจสอบคุณภาพให้ถูกต้องเรียบร้อยตามขั้นตอน - จัดทำรายการตรวจสอบ checklist - ตรวจสอบอุปกรณ์เครื่องมือก่อนใช้งานประจำวัน - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : - สถานที่ : ฝ่ายธุรกิจขนส่งและผลิตภัณฑ์ การไฟฟ้านครหลวง (บางพูด) - วันทำงาน : วันจันทร์-ศุกร์ - เวลาทำการ : 07.30-15.30 น. - วันหยุด : เสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีและประกาศของหยุดของ การไฟฟ้านครหลวง
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 12,700
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ค่าจ้าง - เงินเดือน 11,556 -12,445 บาท/เดือน ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: - เพื่ออำนวยความสะดวก ในการรับ-ส่งเอกสาร ให้กับธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยไปยังหน่วยงานต่างๆ รวมทั้งบริการรับฝากเช็คเคลียริ่งจากสาขาธนาคารในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : ประจำ อาคารคิวเฮ้าส์อโศก ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย 2. วันทำงาน : จันทร์ - ศุกร์ 3. เวลาทำการ : 08.30 - 16.30 น. 4. วันหยุด : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามผู้ว่าจ้างประกาศให้เป็นวันหยุด
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 11,556 - 12,445 บาท/เดือน (ก่อนหัก ปกส.)
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ทำประจำที่ บริษัท ไวร์เออแอนด์ไวร์เลส จำกัด ปฏิบัติงานที่บ้านได้ (WFH) ทักษะที่จำเป็น - Software Development - Java - PHP ทักษะเพิ่มเติม - Android - iOS - Javascript - SQL - Swift - Objective C
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ติดต่อประสานงานติดต่อภายใน-ภายนอก โครงการ - ควบคุมดูแลให้งานเป็นไปตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถทำสรุปรายงานและติดตามความคืบหน้า ประสานงานให้กับหน่วยงานได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง ฯลฯ วัน เวลา สถานที่่ปฏิบัติงาน สถานที่ : บริษัท ไวร์เออ แอนด์ ไวร์เลส จำกัด วันทำงานปกติ : วันจันทร์-วันศุกร์ วันหยุด : วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัติฯ ตามประกาศของผู้ว่าจ้าง เวลาทำงาน : 08.30-17.30 น.
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน หน้าที่รับผิดชอบ: - ติดตั้งงานระบบไฟฟ้า,งานปรับอากาศ , ซ่อมบำรุงแก้ไข , รื้อถอน ภายในอาคาร - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : บริษัท ส.บูรริษฐ์ จำกัด 30 ซอยประชาอุทิศ 75 แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กทม. 2. วันทำงาน : ทำงาน 6 วัน (วันจันทร์ - วันเสาร์) 3. เวลาทำการ : 08.30 - 17.30 น. 4. เวลาพัก : 12.00-13.00 น. (1 ชม.) 5. วันหยุด : หยุดงาน 1 วัน (วันอาทิตย์) และวันหยุดนักขัติฯ ตามกฎหมายแรงงานไม่น้อยกว่า 13 วันต่อปี
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตราษฎร์บูรณะ
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ทำรายงานการปฏิบัติงานของพนักงานช่าง - จัดเก็บข้อมูล การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ข้อมูลคลังวัสดุสำรองซ่อม สถิติการปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ลงใน computer - รับเรื่อง/รับแจ้ง ข้อมูลอุปกรณ์และระบบไฟฟ้าชำรุด จากหน่วยงานต่างๆ - สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง เป็นครั้งคราวได้ สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : ดอนเมือง 2. วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 3. เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. (พัก 1 ชม.) 4. วันหยุด : วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 11,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่าง ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารจอดรถยน์ อาคารปะปะ อาคารบำบัดน้ำเสีย และอาคารสำนักงาน บ้านพัก ต่างๆ ตามผู้ว่าจ้างกำหนด - ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยช่าง ควบคุม ตรวจสอบ และสำรวจเครื่องจักรณ์อุปกรณ์ จัดทำรายงานข้อมูล การซ่อมบำรุง และสถิติในการปฏิบัติงาน ลงใน computer - สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง เป็นครั้งคราวได้ สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : ดอนเมือง 2. วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 3. เวลาทำการ : 08.00 - 17.00 น. (พัก
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 14,000 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- ควบคุมงาน ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ช่วยช่าง - ปฏิบัติงาน ซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า อาคารจอดรถยน์ อาคารปะปะ อาคารบำบัดน้ำเสีย และอาคารสำนักงาน บ้านพัก ต่างๆ ตามผู้ว่าจ้างกำหนด - สำรวจเครื่องจักรณ์อุปกรณ์ และจัดทำรายงานข้อมูล การซ่อมบำรุง และสถิติในการปฏิบัติงาน ลงใน computer - หัวหน้างาน สามารถปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าจ้าง เป็นครั้งคราวได้ สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : 1. สถานที่ : ดอนเมือง 2. วันทำงาน : จันทร์ – ศุกร์ 3. เวลาทำกา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: - ขับรถให้กับเจ้าหน้าที่ อาทิ เช่น กรรมการ ผู้บริการ และเจ้าหน้าที่ด้วยความสุภาพ ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎระเบียบจราจร - ตรวจสอบระบบต่างๆ ของรถยนต์ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย และทำความสะอาดทั้งภายในและภายนอกอย่างสม่ำเสมอ - ตรงต่อเวลา แต่งกายสุภาพเรียบร้อย ไม่เสพสุราหรือของมึนเมาก่อนหรือขณะขับรถ สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน : ตามที่บริษัทฯ กำหนด
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 15,000 (ไม่รวมรายอื่นๆ)
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
รายละเอียด รายได้ : 10,100 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) เบี้ยขยัน : 1,000 บาท/เดือน (ไม่ขาด/ลา/มาสาย) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยา และ แอลกอฮอล์ 2. ช่วยจัดทำรายงานต่างๆ ของการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับอนุญาต 3. จัดเก็บเอกสารตามระบบ GMP 4. ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ / วัน และเวลา ปฏิบัติงาน :  สถานที่ปฏิบัติงาน : องค์การเภสัชกรรม สาขา ธัญบุรี (คลอง10)  วันทำงานปกติ : วันจันทร์-วันศุกร์  เวลาทำงานปกติ : 08:00-16:0
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 10,100+เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
รายละเอียด รายได้ : 13,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) เบี้ยขยัน : 1,000 บาท/เดือน (ไม่ขาด/ลา/มาสาย) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ : 1. รวบรวมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยา และ แอลกอฮอล์ 2. ประเมินคุณภาพและดำเนินการให้มีการรับรองวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์เพื่อนำเข้าระบบบัญชี ASL บริษัทฯ 3. จัดทำรายงานการผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้รับใบสำคัญการขึ้นทะเบียน และรายงานประจำปี ต่อหน่วยงานอนุญาต 3. ตรวจสอบเอกสารในการปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์ 4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำ Product Quality Review 5. ประสานงา
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 13,000+เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- Knowledge of Microservices Architectures, REST/JSON - Knowledge of container(Docker, Kubernetes) - Knowledge of Cloud platform (GCP, AWS) - Develop service with NoSQL Database (MongoDB, BigTable, DynamoDB) - Understand security and performance - Able to identify bottlenecks and bugs and devise efficient solution to these problems - Able to maintain code quality and organization - Able to grasp new concepts quickly Work in agile
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : 38,000-50,000 (ตามตกลง)
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.