ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
- Solid understanding of the full mobile development life cycle - Able to troubleshoot and debug issues quickly - Understand Restful concept - Understand MVC design pattern - Understand Storyboard (iOS) - Able to grasp new concepts quickly
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : -   เงินเดือน : 38,000-50,000 (ตามตกลง)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
1.หางาน-เสนอราคา-ทำสัญญา Outsource Man Power หน่วยงานเอกชน 2.หาคนเพื่อเข้าปฏิบัติงานตามหน่วยงานที่รับผิดชอบ 3.ดูแลพนักงานและความเรียบร้อยในหน่วยงานที่รับผิดชอบ 4.หาแรงงานทดแทนพนักงานที่ขาด
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : ตามผลงาน
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
รายละเอียด : (รายได้รวมต่อเดือน 12,000-13,000+ /ไม่รวมOT) รายได้ : 8,500 บาท/เดือน ค่าครองชีพ : 2,000 บาท/เดือน ค่าโทรศัพท์ : 500 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 1,000 บาท/เดือน (ต้องไม่ขาดงาน,ไม่ลางาน,ไม่มาสาย) ค่าใบขับข
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : -   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ : ผลิตหน้ากากอนามัย และหน้ากาก N95 ดังนี้ 1. เบิก,ขนย้าย,บรรจุภัณฑ์ และอุปกรณ์การผลิต 2. ทำความสะอาดและบำรุงรักษา บริเวณผลิต เครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,100 – 12,500 บาท/เดือน (ตามโครงสร้างบริษัทกำหนดให้)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
- Solid understanding of the full mobile development life cycle - Able to troubleshoot and debug issues quickly - Understand Restful concept - Understand MVC design pattern - Able to grasp new concepts quickly - Understand Android XML layout (Android)
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : -   เงินเดือน : 38,000-50,000 (ตามตกลง)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
- Knowledge of Microservices Architectures, REST/JSON - Knowledge of container(Docker, Kubernetes) - Knowledge of Cloud platform (GCP, AWS) - Develop service with NoSQL Database (MongoDB, BigTable, DynamoDB) - Understand security and performance - Able to identify bottlenecks and bugs and devise efficient solution to these problems - Able to maintain code quality and organization - Able to grasp new concepts quickly Work in agile
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : -   เงินเดือน : 38,000-50,000 (ตามตกลง)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
ปฏิบัติงานด้านช่างโยธา เช่น ซ่อมแซมอาคาร และสิ่งก่อสร้างที่ชำรุดเสียหาย รื้อถอน-ปรับปรุงพื้นที่ สถานที่ท่อระบายน้ำและอื่นๆ ซ่อมแซมและติดตั้งงานปะปาและงานระบบสุขาภิบาล,ซ่อมแ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : -   เงินเดือน : 11,350 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
ลักษณะงาน - ทำหน้าที่หางาน - ดูแล OutsourceManPower,HeadHunter ทางด้าน IT&Programmer จากบริษัท เอกชนขนาดกลาง-ใหญ่ - Sales (HR) & Recruiter ทางด้านงาน IT & Programmer - มีประสบการณ์ติดต่องานหน่วยงานเอกชนขนาดกลาง-ใหญ่ - มีความรับผิดชอบ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : ตามความสามารถ ประมาณการ 1 ปี รายได้ขั้นต่ำที่ 60,000 บาท/เดือน
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
ขอบเขตและข้อกำหนดการจ้าง 1) ทำการดูแลอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และให้คำปรึกษากับผู้ที่มาใช้บริการ Intermet 2) แจ้งเหตุเสียของอุปกรณ์ต่งๆภายในศูนย์ USO Net กับผู้ว่าจ้าง กรณีมีเหตุเสียหรือชำรุ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : นิคมพัฒนา
อัตรา : หลาย   เงินเดือน : 17,000
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: 1. ตรวจเช็ค,รับสินค้า จาก SUPPLIER ผ่านระบบโปรแกรม WMS พร้อมนำเก็บเข้ายังสถานที่จัดเก็บ 2. ตรวจเช็ค , จ่ายสินค้า ผ่านระบบโปรแกรม WMS ให้กับลูกค้า 3. ทำความสะอาด ดูแ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : -   เงินเดือน : 12000
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ: ทำหน้าที่ควบคุมดูแลคลังสินค้า การรับ-การจ่าย การเก็บ และการจัดส่งไปยังลูกค้า การจัดการตรวจนับสินค้าสำเร็จรูปตามระบบการควบคุมสินค้าให้มีประสิทธิ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : -   เงินเดือน : 18000
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
รายละเอียด รายได้ : 10,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) ค่าโทรศัพท์ : 300 บาท/เดือน ค่าเดินทางค่าเสื่อม : 2,000 บาท/เดือน เบี้ยขยัน : 500 บาท/เดือน (ไม่ขาด/ลา/มาสาย) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ 1. ร
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,000-12,000
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
ทำความสะอาดตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : -   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
รายละเอียด รายได้ : 13,000 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) เบี้ยขยัน : 1,000 บาท/เดือน (ไม่ขาด/ลา/มาสาย) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ : 1. รวบรวมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยา และ แอลกอฮอ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : -   เงินเดือน : 13,000+เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
รายละเอียด รายได้ : 10,100 บาท/เดือน (ก่อนหักประกันสังคม) เบี้ยขยัน : 1,000 บาท/เดือน (ไม่ขาด/ลา/มาสาย) ลักษณะงาน / หน้าที่รับผิดชอบ : 1. ช่วยรวบรวมข้อมูลสำหรับการขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ ยา และ แอล
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : ธัญบุรี
อัตรา : -   เงินเดือน : 10,100+เบี้ยขยัน 1,000 บาท/เดือน
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
1. พัฒนา และปรับปรุงดูแล Mobile Application, website และระบบบริหารจัดการสถานีอัดประจุไฟฟ้า 2. พัฒนา chatbot ใน Social media platform ต่างๆ 3. ทดสอบการใช้งานโปรแกรม และหาแนวทางวิธีแก้ไขปัญหาร่วมกับทีมพัฒนาอื่นๆ 4. ประเ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : -   เงินเดือน : 17,000 บาท/เดือน (+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
1. ออกแบบภาพสถานีอัดประจุไฟฟ้า หน้า Application เพื่อนำเสนอลูกค้า Elex, EleXA เช่น เจ้าของพื้นที่นักลงทุน พันธมิตร 2. ออกแบบภาพที่ใช้ในหน้าจอ BackEN สำหรับลูกค้าเฉพาะแต่ละราย 3. ออกแบบงาน Artwork เพื่อโฆษ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : -   เงินเดือน : 17,000 บาท/เดือน (+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
1. สนับสนุนการค้นหา จัดทำ ข้อมูลด้านยานยนต์ไฟฟ้า และด้านธุรกิจยานยนต์ไฟฟ้า 2. จัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสาร เพื่อสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจ 3. การจัดทำเอกสารสัญญา ข้อตกลง เอกสารการขออ
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : -   เงินเดือน : 12,500 บาท/เดือน (+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
1. สำรวจและทำสรุปพื้นที่ ติดตั้ง ก่อสร้าง สถานีชาร์จรถยนต์ไฟฟ้า 2. เขียนแบบ จัดทำ Single Line Diagram, Construction Drawing, As Build Drawing 3. ประมาณการและจัดทำเอกสารราคางานก่อสร้างสถานีอัดประจุไฟฟ้า 4. ช่วยจัดทำเอกส
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : -   เงินเดือน : 13,750 บาท/เดือน (+รายได้อื่นๆ ตามโครงสร้างบริษัทฯ)
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
คุณสมบัติ : - มีความสบการณ์คุมงานทำความสะอาดแล้ว 5 ปี - มีใบขับขี่รถยนต์ - มีความรู้ เรื่องเครื่องมืออุปกรณ์ทำความสะอาด น้ำยาทำความสะอาด รวมทั้งแหล่งที่ซื้อ - มีทักษะในการสื่อสาร
บริษัท ไอ-ซัพพอร์ท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : -   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 26 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.