ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-ดูแลStockสินค้าประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ อุปกรณ์ ของเล่น และสื่อการเรียนรู้ -จัดทำเอกสารการจัดส่งสินค้า -ติดต่อประสานการจัดส่งและวางแผนการจัดส่งได้ -จัดทำข้อมูลและเอกสารต่างๆของบริษัท -จัดซื้อสินค้าเพื่อเข้าสต๊อกให้พร้อมใช้งาน และจัดทำสรุปปริมาณการเบิกจ่ายสินค้าในสต๊อก -ตรวจเช็คสินค้าให้พร้อมเบิกอย่างสม่ำเสมอ -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
-จัดการ/ดูแล การเงินและการบัญชี -บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท -จัดเตรียมเอกสารและบริหารบัญชีลูกหนี้ - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบสำคัญรับ –จ่าย เป็นต้น -บันทึกข้อมูลแยกประเภท สรุปรายรับ-จ่ายประจำเดือน -บันทึกสต็อกวัตถุดิบและสินค้าต่างๆ -วางแผน จัดระเบียบ ประสานงาน งานทั่วไป และงานทางด้าน-เอกสาร ในบริษัท ให้มีความคล่องตัว -จัดเก็บข้อมูล และเอกสารสำคัญของบริษัท
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
ติดต่อประสานงานกับเซลล์และลูกค้า ทำใบเสนอราคา ออกใบINV. โทรคอนเฟิร์มออเด้อ ทำใบจัดซื้อจัดจ้าง และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนดในพื้นที่ **** ปฏิบัต
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามข้อตกลง + เบี้ยขยัน + ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน Manpower Thailand
*รายละเอียดงาน* - นำเสนอ/ขายผลิตภัณฑ์ประกันชีวิต อุบัติเหตุทางโทรศัพท์ - บริษัทฯมีฐานข้อมูล/รายชื่อให้ลูกค้าให้ - มีเป้าการขายที่ต้องรับผิดชอบ ** ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30- 17.30 น. - เงินเดือนประจำ 11,000 บาท/เดือน - บวกเพิ่มเบี้ยขยัน 1,500 บาท/เดือน * บวกเพิ่มค่าบัตรนายหน้าประกันวินาศภัย 1,000 บาท/เดือน - คอมมิชชั่น 2,000- 100,000 ++ - และโบนัส + อื่น ๆ ตามเงื่อนไขบริษัท
Manpower Thailand
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 12 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 - 40,000++
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
รับผิดชอบงานรับ-ส่งเอกสารประจำตึก บันทึกข้อมูลลงระบบ คัดแยกเอกสาร นำส่งเป็นกลุ่มเป็นอาคาร /และอื่นๆ. ในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 10,000-11,000 บาท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ไพวอท จำกัด
-ขับรถส่งสินค้าให้ทันตามที่กำหนด กรุงเทพฯและต่างจังหวัด -งานอื่น ๆ ที่ได้มอบหมาย
บริษัท ไพวอท จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000-11,000 บาท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ตรวจสอบโครงสร้างทางพิเศษ ซ่อมบำรุงและควบคุมงานซ่อมบำรุงรักษาโครงสร้าง และเข้าซ่อมแซมแก้ไขเร่งด่วนเมื่อเกิดเหตุผิดปกติที่จะส่งผลกระทบต่อผู้ใช้ทางพิเศษ ผู้สัญจรไปมาและผู้อยู่อาศัยในบริเวณใกล้เคียง ในงานหรือโครงการที่ได้รับมอบหมาย โดยปฏิบัติงานด้วยหลักความปลอดภัยให้แล้วเสร็จตามแผนงาน ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานงานช่าง และตามข้อกำหนดใน TOR และสัญญาจ้าง เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้ทางพิเศษ และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
ปฏิบัติงานบำรุงรักษาตามแผนงานระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า MDB,ระบบเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ระบบเครื่องสำรองไฟ และแบตเตอรี่ ระบบอุปกรณ์ไฟฟ้า งานอาคาร งานเครื่องกล ของอาคารด่านเก็บค่าผ่านทาง ศูนย์ควบคุมทางพิเศษ และสน.ทางด่วน
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
งาน บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
1. ปฏิบัติงานเก็บของตกหล่น งานตักดินล้างท่อระบายน้ำ งานกำจัดวัชพืช ตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ 2. เฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมขังทางพิเศษ เก็บขยะปากท่อระบายน้ำ 3. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 พ.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 171 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 18 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.