ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
บริหารจัดการสำรวจทรัพย์สิน ออกตรวจทรัพย์สิน งานจดทะเบียน นิติกรรมต่างๆ จัดหาที่ติดเพื่อพัฒนาโครงการ ติดต่อประสานงานกรมที่ดิน งานรังวัดที่ดิน โฉนดที่ดิน ตลอดจนการซื้อขายที่ดิน วิเคราะห์ความเป็นไปได้ด้านกฎหมายในการพัฒนาที่ดิน ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ถนน เขตทาง และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพที่ดิน งานภาษีป้าย บำรุงท้องที่/โรงเรือน/ที่ดิน การขออนุญาตต่างๆเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์ การต่ออายุเอกสารต่างๆ รวมรวมข้อมูลเพื่อสนับสนุนฝานต่างๆ หรือสำหรับขอสินเชื่อกับสถาบันการเงิน ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
1. วางแผน และควบคุมกระบวนการผลิต 2. ประสานงานกับฝ่ายผลิต และแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตก และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
-จัดทำเอกสารและติดต่อประสานงานโครงการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมรายงานวาระการประชุมและสรุปรายงาน -ควบคุมดูแลวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงานในโครงการให้อยู่ในความเรียบร้อย -ดูแลความเรียบร้อยระบบสาธารณูปโภคภายในโครงการ -ติดต่อประสานงาน ผู้รับเหมา ฝ่ายจัดซื้อ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
-Support เอกสารให้กับพนักงานขาย -จัดทำใบเสนอราคาให้แก่ลูกค้า ดูแลเอกสารเกี่ยวกับงานขาย -ประสานงานกับส่วนงานอื่นๆ เช่นฝ่ายผลิต จัดส่ง คลังสินค้า -ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
1. ติดตามข้อมูลการตลาด ข้อมูลลูกค้าและข้อมุลคู่แข่งเพื่อนำมาจัดทำแผนกการขายในแต่ละช่วงเวลา ประมาณการยอดขายและจัดทำแผนส่งเสริมการขาย 2. วางแผนพร้อมกำหนดเป้าหมายในการหาลูกค้าใหม่ ,ติดตามผลการหาลูกค้าใหม่,สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า 3. ควบคุมวิธีการทำงานของทีมงานให้เป็นไปตามวิธีการปฏิบัติที่ได้กำหนดไว้ - อนุมัติเอกสารที่เกี่ยวข้องตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย - อนุมัติส่วนลดให้กับลูกค้าที่เหมาะสม - ผลักดันยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของฝ่ายขาย - อนุมัติการสั่งผลิตสินค้า 4. ตรวจสอบ อ
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- นำเสนอขายโครงการให้กับลูกค้าที่ walk in เข้ามาในแกลลอรี่ - ให้บริการลูกค้าในด้านการจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า - ประสานงานกับลูกค้าและสถาบันการเงิน - บริหารจัดการงานขาย - รายงานผลการติดตามลูกค้ารายสัปดาห์ ผลการขายสินค้า - ทำรายงานสรุปยอดการขายรายเดือน
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
มีความสามารถแก้ไขไฟล์ AI , Photoshop เบื้องต้นได้ การพิมพ์ INKJET (ควบคุมเครื่องพิมพ์) งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท/เดือน
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
-ทำหน้าที่ควบคุมดูแลจดบันทึกประเภท และจำนวนสินค้า การรับ การเก็บ การจัดการตรวจสอบสินค้า หรือวัตถุดิบตามระบบการควบคุมสินค้าที่มีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน เพื่อป้องกันสินค้า หรือวัตถุดิบเสียหายก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้าหรือผู้ใช้ อาจทำการจัดระบบการจัดการสินค้าคงคลัง เพื่อสะดวกในการตรวจสอบสินค้าคงคลัง
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง +เบี้ยขยัน +โอที
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
1. ขับรถโฟล์คลิฟท์เคลื่อนย้ายสินค้า
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง และ ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
- ติดต่อประสานงานวางสเปคสินค้า ข้อมูลสินค้า กับผู้ออกแบบ สถาปนิก เจ้าของโครงการ ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลด้านงานวางสเปคแนะนำผลิตภัณฑ์ให้กับโครงทั้งเอกชน รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานราชการ - ประสานงานทีมขายและทีมอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ติดตามข้อมูลข่าวสาร ติดตามความคืบหน้าของโครงการที่ได้วางสเปคสินค้าไว้ เพื่อผลักดันให้เกิดยอดขาย - งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวางสเปคสินค้า หรืองานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางใหญ่
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง+commission+ค่าน้ำมัน+ค่าเสื่อมรถ+ค่าโทรศัพท์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2418 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 242 »

โปรดระวัง !!
การตั้ง Username และ Password นั้น ไม่ควรเหมือนกัน และควรมีความยาว 4-10 ตัวอักษร เพื่อความปลอดภัยของ ใบสมัครของท่าน

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.