งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- ให้ข้อมูลสินค้าลูกค้าที่เอารถเข้ามาใช้บริการ และปิดการขาย - ประสานงานระหว่างช่างช่วงล่างกับลูกค้า - ดูแลรถลูกค้า ประสานงานให้เสร็จทันตามกำหนด - ขับรถลูกค้าเข้า/ออกลานซ่อมรถ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000 บาท
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- ผลิต / ประกอบ / บรรจุ / เคลื่อนย้ายชิ้นงานตามคำสั่งหัวหน้างาน - ตรวจสอบและนับจำนวนชิ้นงานก่อนส่งไปยังแผนกถัดไป - ทำความสะอาดอุปกรณ์ และพื้นที่ทำงานของตนเอง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหม
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,600 บาท
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- ทำความสะอาดศูนย์บริการซ่อมรถยนต์ - จัดเตรียม/จัดเก็บภาชนะสำหรับอาหารกลางวันของผู้บริหาร - จัดเตรียมผลไม้สำหรับไหว้พระ - เสิร์ฟน้ำลูกค้า/ผู้มาติดต่อ - ตกแต่งไม้กระถาง และรดน้ำ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- รับส่งเอกสาร, รับส่งสินค้า - ซื้อสินค้า วัตถุดิบ อะไหล่ยนต์ อะไหล่เครื่องจักร และอื่นๆ ตามคำสั่ง - จัดเก็บเอกสารหน่วยงานจัดซื้อ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
-ทดสอบและตรวจสอบ วัตถุดิบที่รับเข้าจากภายนอก/ชิ้นงานระหว่างผลิตหรือผลิตเสร็จแล้ว/ชิ้นงานขั้นตอนสุดท้าย -บันทึกผลทดสอบและตรวจสอบ -บันทึกผลข้อมูลของเสีย พร้อมทั้งหาวิธีป้องกั
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 15,000
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- กลึงชิ้นงานตามแบบด้วยเครื่องกลึง Manual - ตัด เจียร ไส เจาะชิ้นงานตามแบบ - ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งต่อยังแผนกถัดไป - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- งานซ่อม / สร้าง อุปกรณ์สนับสนุนการผลิต - งานซ่อมระบบสาธารณูปโภค - งานซ่อมเครื่องจักรกล - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- จัดทำแผนซ่อมประจำสัปดาห์ / ประจำปี - จัดทำประวัติเครื่องจักร - ควบคุมการปฏิบัติงานของช่างภายในแผนก - ควบคุมงานซ่อม/สร้างอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต ระบบสาธารณูปโภค เครื่องจักรกล - อ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- สรรหา / คัดเลือก ผู้ขายรายใหม่ - พัฒนาผู้ขาย - Audit Supplier ณ โรงงานผลิต - จัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ให้ทันต่อระยะเวลา - พัฒนาบุคลากรในหน่วยงานให้มีความรู้ ความสามารถมากยิ่งขึ้น - อื่นๆ ที่ได้
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- บันทึกข้อมูลการผลิต - ค้นหา และจัดเก็บ ข้อมูลสนับสนุนงานผลิต - จัดทำสติ๊กเกอร์/ลาเบล - ประสานงานกับหน่วยงานผลิต - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 14,000 บาท
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- บันทึกข้อมูลด้านบัญชี - จัดเก็บ ค้นหา และตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี - ควบคุมการขายเศษวัสดุ - ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
1.จัดทำค่าจ้าง/ค่าตอบแทนพนักงานเดือนละ 1 ครั้ง 2.จัดเก็บข้อมูลสถิติการมาทำงาน/การหยุดงาน 3.สรรหาว่าจ้างพนักงาน 4.จัดทำทะเบียนประวัติพนักงาน 5.สนับสนุนงานระบบ ISO ภายในแผนก 6.อื่นๆ ที่
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- ควบคุมการทำงานพนักงานภายในแผนก - รับใบสั่งงาน/ใบสั่งผลิต เพื่อดำเนินการตามขั้นตอนให้ทันต่อการส่งมอบ - ตรวจสอบความเข้มข้นของน้ำยาในบ่อชุบให้เป็นไปตามมาตรฐาน - แนะนำ /สอนเทคนิ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
1. สอนการใช้งานเครื่องเจียร์ให้พนักงานใต้บังคับบัญชา 2. ควบคุมเครื่องเจียร์แกนไร้ศูนย์ (เพลาแกนลูกสูบ) กรณีเร่งด่วน / ทดแทนพนักงาน 3. ตรวจสอบชิ้นงานก่อนส่งมอบกระบวนการถัดไป 4. อื่น
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- บริหารจัดการ / ควบคุมกระบวนการผลิต (ลักษณะงานแปรรูปโลหะ) - วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาการผลิตให้มีประสิทธิภาพสูงสุด / เป็นไปตามเป้าหมาย - ดำเนินงานภายใต้ระบบ ISO 9001, ISO 14001, IATF 16949 - อื่นๆ ที่ได
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- สำรวจตลาดกลุ่มลูกค้าโรงงาน และรายงานผล - สร้างภาพลักษณ์ / มาตรฐานบริษัทฯ - เสนอขายสินค้าโช้คอัพรถยนต์ และแก๊สสปริงให้โรงงานอุตสาหกรรม - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า - ให้ควา
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง (มีค่าคอม+ค่าสึกหรอ+น้ำมัน+อื่นๆ)
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
งาน บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
- วิเคราะห์ข้อมูลการขาย คู่แข่ง ลูกค้า - วางแผนการโปรโมชั่นการส่งเสริมการขาย - วางแผนการตั้งราคาขายให้เหมาะสม - บริหารความสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้าผ่านเซลล์ - บริหารยอดขายให้เป็นไ
บริษัท สี่มณฑลอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 4 ต.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.