ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
* ตอบแชทลูกค้า และ นำเสนอขายผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าผ่านช่องทางต่าง ๆ ตามที่บริษัท กำหนด * จัดทำใบเสนอราคา แก่ลูกค้า ติดตามผล นัดเข้าพบเพื่อเจรจาเสนอสินค้า ปิดการขาย * สรุปยอดการสั่งซื้อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า * สรุปรายงาน สถิติการเสนอขาย การเข้าพบ ยอดขาประจำวัน ประจำเดือน * สร้างสายสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้าเก่า และ ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ * พัฒนาและจัดการกลยุทธทางการตลาด Digital Marketing คอนเทนต์ การใช้สื่อโฆษณาต่าง ๆ ผ่านช่องทาง Social Media เช่น FB Ads, Line
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. ตรวจสอบพาหนะเข้าออกจากบริษัทเพื่อลดการสูญเสียฯ 2. วางแผนและจัดทำรายงาน การตรวจสอบเพื่อลดการสูญเสีย 3. ตรวจสอบความปลอดภัยของพื้นที่จัดเก็บสินค้าให้มีความเหมาะสมเพื่อลดการสูญเสีย 4. ตรวจสอบยืนยันเอกสารฝ่ายขายให้ตรงกับสินค้าที่ออกจากบริษัท 5. ตรวจสอบยืนยันเอกสารฝ่ายคลังสินค้าให้ตรงกับสินค้าที่ออกจากบริษัท 6. ตรวจสอบยืนยันเอกสารรับเงินค้าเข้า ให้ตรงกับสินค้าที่เข้าบริษัท 7. ตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของบาร์โค๊ด รหัสสินค้า และสินค้า ในพื้นที่จัดเก็บ 8. ตรวจสอบสต๊อกการ์ด ว่ามีความถูกต้อง 9. ต
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. บริหารจัดการงานด้านเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในสำนักงาน 2. จัดเตรียมแบบฟอร์มและรวบรวมข้อมูลจากแต่ละฝ่าย เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 3. จัดทำ ควบคุม จัดเก็บ จ่ายแจก และปรับปรุงเอกสาร ISO ของบริษัท เพื่อใช้เป็นคู่มือและแนวทางในการทำงาน 4 ให้การสนับสนุนช่วยเหลือกับผู้ใช้งานระบบ Document Control 5. จัดทำรายงานสรุปการประชุมภายในสำนักงาน 6. ความรับผิดชอบอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. วางแผนการขายและกำหนดกลยุทธ์การขายสำหรับโครงการ 2. วิเคราะห์ความต้องการของโครงการและลูกค้า 3. ทำการเสนอราคาโครงการตามความต้องการและข้อมูลที่ได้จากวิเคราะห์ 4. สร้างและรักษาความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับลูกค้าโครงการ 5. ทำความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และวัสดุก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับโครงการ 6. เข้าสู่การเจรจาและการต่อรองเพื่อประโยชน์ทั้งฝ่ายลูกค้าและบริษัท 7. ประสานงานกับทีมโครงการและฝ่ายอื่น ๆ เพื่อการดำเนินงานที่ราบรื่น
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. สร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า 2. ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า 3. ให้คำแนะนำ และข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า 4. จัดการเสนอราคา และข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจของลูกค้า 5. ให้คำปรึกษา และแนะนำวัสดุก่อสร้างที่เหมาะสมสำหรับโครงการลูกค้า 6. ดูแลและติดตามลูกค้าหลังการขาย 7. รายงานผลการขายและกิจกรรมขายประจำวัน
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. ประชาสัมพันธ์ และจัดทำข้อมูล ข่าวสาร ประกาศ กฎระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้พนักงานทราบ 2. ดูแลเอกสารเวลาทำงาน การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 3. จัดทำเอกสาร แบบฟอร์ม และหนังสือรับรองต่างๆ 4. งานทะเบียนประวัติพนักงาน 5. ดูแลระเบียบวินัยของพนักงานให้เป็นไปตามกฎข้อบังคับของบริษัท 6. ประสานงานด้านกิจกรรมต่างๆ ของบริษัท 7. จัดเตรียมการประชุม 8. รับผิดชอบงาน สรรหาและว่าจ้าง ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 9. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 +++ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. ตรวจรับอุปกรณ์ ตามเอกสารจัดส่ง 2. บันทึกรับวัตถุดิบในระบบบันทึกสต๊อกอุปกรณ์ 3. ติดตามและดูแลความพร้อมอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 4. รายงานปริมาณอุปกรณ์ 5. ตรวจจำนวนสต๊อก และแจ้งคำขอซื้ออุปกรณ์ 6. ควบคุมและตรวจสอบการเบิกจ่ายอุปกรณ์ 7. ติดบาร์โค้ดสินค้า 8. ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 9. ใช้โปรแกรม Microsoft word , Excel ได้ดี 9. ปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
- ดูแลงานด้าน Social Media ของบริษัททุกช่องทาง เช่น Website, Marketplace, Shopee, FB, Line@ และอื่นๆ - ติดตามข่าวสาร รูปแบบเทคโนโลยีใหม่ ๆ แนวโน้มการตลาด Online และ Offline เพื่อนำมาวิเคราะห์ วางแผนส่งเสริมการตลาดของบริษัทฯได้ - ดูแลแผนวางแผนการการตลาด ประชาสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมทางการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และ Promotion แคมเปญต่างๆ รวมถึงนำเสนอวิธีการใหม่ๆด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อกระตุ้นให้ยอดขายตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ใช้ Social Media เป็นช่องทางติดต่อสื่อสารกับกลุ่มลูกค้า คอยอัพเดทข้อมูล
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส - มีประสบการณ์ทำงาน 3-5 ปี ด้านการทำบัญชี บันทึกบัญชี - มีประสบการณ์ด้านการใช้งาน โปรแกรมบัญชี Express - วุฒิป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น - มีประสบการณ์จากสำนักงานบัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถปิดงบการเงินได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ -สามารถแสดงรายรับ-รายจ่ายของบริษัทได้ ถูกต้อง -ดูแลงบการเงินของบริษัททั้งระบบได้ สวัสดิการ - 20,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ - ประกันสังคม - ยูนิฟอร์ม - เงินล่วงเวลา - วันหยุดประจำปี,ท่องเที่ยวประจำปี - งานเลี้ยงประ
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : จำนวน 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000 บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
1. ดำเนินการจัดซื้อสินค้าตามใบสั่งซื้อ (PO) ที่ได้รับอนุมัติแล้วได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 2. ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย (Supplier) เพื่อคัดเลือกสินค้าที่เหมาะสม และเปรียบเทียบราคา 3. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย (Supplier) เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ และราคาที่เหมาะสม 4. จัดทำเอกสารการรับ-ส่งสินค้า วัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่สั่งซื้อให้เป็นไปตามนโยบายการจัดซื้อของบริษัท 5. จัดเก็บเอกสารการจัดซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้เป็นระบบ สามารถค้นหา และตรวจสอบได้ง่าย 6. ประสานงานแผนกคลังสินค้า เพื่อทำการจ
บริษัท โคกรักษ์ค้าไม้ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : รัตภูมิ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโคงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน
1 2 3

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.