งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการซ่อมมือถือให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต้วเครื่องแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - วิเคราะห์งานซ่อมรวมถึงจ่ายงาน ให้คำปรึกษาแนะนำการซ่อมแก่ทีมช่างภายในศูนย์บริการ - ทำงานของทีมช่างและสนับสนุนการทำงานในฝ่ายอื่นๆเพื่อให้ งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางสาขาได้วางไว้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
-รับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาระดับการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับที่สูง ริเริ่มและแนะนำมาตรการทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า -สร้างแรงจูงใจการทำงานภายใต้ขอบเขตแผนกต้อนรับ แอดมิน -ดูแลบริหารงานภาพรวมของสาขาร่วมกับผู้จัดการสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - มีความรู้ในเรื่องการให้บริการงานซ่อมมือถือ และเครื่องใช้ไฟฟ้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการซ่อมมือถือให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต้วเครื่องแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ทำงานของทีมช่างและสนับสนุนการทำงานในฝ่ายอื่นๆเพื่อให้ งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางสาขาได้วางไว้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการซ่อมมือถือให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต้วเครื่องแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - วิเคราะห์งานซ่อมรวมถึงจ่ายงาน ให้คำปรึกษาแนะนำการซ่อมแก่ทีมช่างภายในศูนย์บริการ - ทำงานของทีมช่างและสนับสนุนการทำงานในฝ่ายอื่นๆเพื่อให้ งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางสาขาได้วางไว้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. ให้บริการรับเรื่องจากลูกค้าที่เข้ามาติดต่อส่งซ่อมตัวเครื่องมือถือ และเปิดงานเข้าระบบ 2. ให้คำปรึกษาดูแลงานซ่อมมือเบื้องต้นได้ เช่น ซอฟต์แวร์ ติดฟิล์ม วิเคราะห์อาการเสียงได้ 3. ให้บริการหน้าเคาท์เตอร์กับลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการ 4. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- ประสานงานซ่อมโทรศัพท์มือถือภายในศูนย์บริการ - จัดทำเอกสารเสนอราคางานซ่อม - อัพเดจสถานะงานซ่อมให้ลูกค้าทั้งทาง E-mai, โทรศัพท์, และLine - ให้คำแนะนำงานซ่อมมือถือ รวมถึงการใช้งานให้กับลูกค้าที่ติดต่อเข้ามาทางโทรศัพท์ - ติดตามงานซ่อมต่าง ๆ ภายในศูนย์บริการให้กับลูกค้า
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. ให้บริการจัดอะไหล่ อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในคลังสินค้า 2. จัดเก็บ เบิกจ่าย และควบคุม สต็อกทั้งหมดภายในคลังสินค้าให้เพิยงพอ 3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานสต็อกภายในคลังสินค้าประจำวันและประจำเดือน 4. วางแผนร่วมกับหัวหน้าช่างและผู้จัดการ สำหรับการสั่งอะไหล่ เพื่อเพียงพอ 5. ดำเนินการสั่งซื้อและประสานงานในการรับ - ส่งร่วมกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 6. จัดทำสรุปรายงานสต๊อคคงเหลือให้ผู้บริหารและลูกค้า
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ให้บริการซ่อมมือถือให้แก่ลูกค้าที่มาใช้บริการในศูนย์บริการตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับต้วเครื่องแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ - ทำงานของทีมช่างและสนับสนุนการทำงานในฝ่ายอื่นๆเพื่อให้ งานสำเร็จตามเป้าหมายที่ทางสาขาได้วางไว้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : เมืองปทุมธานี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ และ เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดให้ได้ตามมาตรฐาน KPI ที่บริษัทฯ กำหนดไว้ 2. ควบคุม Stock ของช่าง ไม่ให้เกินกำหนดที่บริษัทกำหนด 3. ดูแลการเบิกอะไหล่ซ่อมงานให้ตรงตามอาการเสีย รวมถึงเคียร์อะไหล่หลังปิดงานกับทางศูนย์บริการ ไม่ให้มีอะไหล่ค้างอยู่ 4. วิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขงานซ่อมซ้ำ (RRR) สำหรับทีมช่าง 5. และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. วางแผนการเดินทางออกไปซ่อมงานตามบ้านลูกค้าร่วมกับทีมช่าง Onsite Service 2. ทำหน้าที่ขับรถกระบะของบริษัทฯ พาช่างออกให้บริการตามแผนการนัดหมายที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้ 3. ช่วยช่างยก จัดเก็บ อุปกรณ์ซ่อม และสินค้าที่ลูกค้าให้นำกลับมาซ่อมที่ศูนย์บริการ
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ          - บริหารงานซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านอาทิเช่น ทีวี, เครื่องซักผ้า, ตู้เย็น, แอร์, ไมโครเวฟ ยี่ห้อ SAMSUNG ให้ได้มาตรฐานบริการตามที่บริษัทฯ กำหนด           - บริหาร P&L ผลกำไร ขาดทุนในงานซ่อมบริการของศูนย์บริการ           - บริหารงานทีมช่าง Onsite ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตามบ้านลูกค้า กทม. และปริมณฑล ให้ได้มาตรฐานงานบริการ และซ่อมงานตามขั้นตอน S.O.P. ของตัวสินค้า           - ทีมพนักงานที่ต้องดูแลเป็นหลัก แบ่งเป็น                    1. Reception, บัญชี – ให้บริการท
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานซ่อมออก Onsite ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดตามที่มีลูกค้านัดหมายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้มาตรฐาน และตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด วางแผนเบิกอะไหล่ ควบคุมซ่อมจนปิดงาน นำส่งอะไหล่เหลือคืนศูนย์บริการ และแจ้งปิดงานซ่อมกับทางแอดมิน ควบคุม stock ช่างไม่ให้เกินกำหนดที่บริษัทฯ กำหนดไว้ วางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขงานซ่อมซ้ำ (RRR) ร่วมกันกับทีมช่าง และผู้จัดการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีสอนงานให้ก่อนลงมือซ่อมจริง
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. ให้บริการจัดอะไหล่ อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในคลังสินค้า 2. จัดเก็บ เบิกจ่าย และควบคุม สต็อกทั้งหมดภายในคลังสินค้าให้เพิยงพอ 3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานสต็อกภายในคลังสินค้าประจำวันและประจำเดือน 4. วางแผนร่วมกับหัวหน้าช่างและผู้จัดการ สำหรับการสั่งอะไหล่ เพื่อเพียงพอ 5. ดำเนินการสั่งซื้อและประสานงานในการรับ - ส่งร่วมกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 6. จัดทำสรุปรายงานสต๊อคคงเหลือให้ผู้บริหารและลูกค้า
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภงด. 1, ภงด. 3, ภงด. 53, สปส. 1-10 - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายเช็คพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดเก็บใบสำคัญจ่ายเช็คเรียงตามเลขที่ใบสำคัญจ่ายให้สามารถอ้างอิงได้สะดวกรวดเร็วในภายหลัง - จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันซื้อ และจัดทำใบสำคัญทั่วไป พร้อมทั้งบันทึกบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกสิ้นเดือน - ดำเนินการรับวางบิล และจ่ายเช็ค - ติดตามเอกสารใบเสร็จรับเงิน กรณีจ่ายเงินไปก่อนแล้วยังไม่ได้รับเอกสาร - ตรวจสอบรายการเดินบัญชี - จัดทำรายการกระแสเงินสด - จ
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1. ให้บริการจัดอะไหล่ อุปกรณ์สื่อสารหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ภายในคลังสินค้า 2. จัดเก็บ เบิกจ่าย และควบคุม สต็อกทั้งหมดภายในคลังสินค้าให้เพิยงพอ 3. ตรวจสอบและจัดทำรายงานสต็อกภายในคลังสินค้าประจำวันและประจำเดือน 4. วางแผนร่วมกับหัวหน้าช่างและผู้จัดการ สำหรับการสั่งอะไหล่ เพื่อเพียงพอ 5. ดำเนินการสั่งซื้อและประสานงานในการรับ - ส่งร่วมกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 6. จัดทำสรุปรายงานสต๊อคคงเหลือให้ผู้บริหารและลูกค้า
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาระดับการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับที่สูง ริเริ่มและแนะนำมาตรการทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า -สร้างแรงจูงใจการทำงานภายใต้ขอบเขตแผนกต้อนรับ แอดมิน -ดูแลบริหารงานภาพรวมของสาขาร่วมกับผู้จัดการสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท - มีความรู้ในเรื่องการให้บริการซ่อมโทรศัพท์มือถือ - ดูแลความเรียบร้อยภายในศูนย์บริการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนดไว้
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนการทำงานของทีม ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับองค์กร สามารถบรรลุเป้าหมายเพื่อประสิทธิผลและประสิทธิภาพตาม KPI ควบคุมดูแลงานด้านการให้บริการลูกค้า และสร้างความสัมพันธ์อันดีแก่ลูกค้า รวมถึงความพึงพอใจของลูกค้า ควบคุมดูแลมาตรฐานการซ่อมสินค้าของลูกค้าภายในศูนย์บริการ และงาน Onsite Service ดูแลการตอบข้อซักถาม และข้อร้องเรียนของลูกค้า และประสานงานกับหน่วยงาน ช่วยเหลือและแก้ปัญหา และข้อร้องเรียนอื่นๆ ควบคุมดูแลเจ้าหน้าที่บริการลูกค้าในการให้บริการ การตอบข้อซักถาม และการจัดกา
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
ยินดีรับนักศึกษาฝึกงานภาคฤดูร้อน เข้าร่วมฝึกงานในฝ่ายปฏิบัติการ ทำงาน project ตามที่ได้รับมอบหมาย อาทิ Cleansing, Packing, QC งานต่าง ๆ
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
รับผิดชอบต่อความพึงพอใจของลูกค้าและรักษาระดับการบริการลูกค้าให้อยู่ในระดับที่สูง ริเริ่มและแนะนำมาตรการทั้งหมดเพื่อเพิ่มความสะดวกสบายและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าให้ได้ตามมาตรฐานบริการที่บริษัทฯ กำหนด มีภาวะความเป็นผู้นำ และมีประสบการณ์ด้านการบริหารจัดการทีม รวมถึงสามารถวางแผนงานได้ดี ดูแลบริหารงานภาพรวมของสาขาร่วมกับผู้จัดการสาขา ให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท มีทักษะเกี่ยวกับงานหรือมีประสบกาณ์ในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องใช้ไฟฟ้าจะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานService บริการหลังการขาย
งาน บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ วางแผนงานซ่อมออก Onsite ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดตามที่มีลูกค้านัดหมายให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ได้มาตรฐาน และตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด วางแผนเบิกอะไหล่ ควบคุมซ่อมจนปิดงาน นำส่งอะไหล่เหลือคืนศูนย์บริการ และแจ้งปิดงานซ่อมกับทางแอดมิน ควบคุม stock ช่างไม่ให้เกินกำหนดที่บริษัทฯ กำหนดไว้ วางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และแนวทางการแก้ไขงานซ่อมซ้ำ (RRR) ร่วมกันกับทีมช่าง และผู้จัดการ ประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ภายในองค์กร ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ มีสอนงานให้ก่อนลงมือซ่อมจริง
บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า ซอร์ซ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 21 มิ.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 32 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.