ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
-ต้อนรับลูกค้าและให้บริการลูกค้าในสาขา -แนะนำและเชียร์ขายซิม ระบบรายเดือน/เติมเงิน รวมถึงโทรศัพท์มือถือ พร้อมโปรโมชั่นของ DTAC -บริการลูกค้ารับชำระค่าบริการ ตัดยอดบิล เปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล และโปรโมชั่น Up-sell -ดูแลหลังการขาย ลงทะเบียนซิม ย้ายเครือข่าย แก้ไขปัญหาการใช้งาน -โทรออกหาลูกค้าเพื่อแนะนำโปรโมชั่น โปรเสริม แพกเกจใหม่ๆ -สามารถออกพื้นที่ ออกบูธ ออกตลาด เดินทางไปกลับทีมได้ -สรุปยอดขายคีย์ข้อมูลเข้าระบบ -ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (ไม่ตรง ศ.ส.อา)เวลาการเข้างานขึ้นอยู่กับทางสาขากำหนด
Adecco Rama IV Recruitment Ltd.
จังหวัด อยุธยา   เขต : พระนครศรีอยุธยา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15000-18000+++
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
- ทำงานบริการหน้าร้านอาหาร, ต้อนรับลูกค้า, รับออเดอร์, เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม, คิดเงิน
ร้าน อัปเปอร์เทส (Upper Taste)
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14000
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
- กำหนดนโยบาย แผนกลยุทธ์และเป้าหมายของกระบวนการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในสายงาน ประกอบด้วย ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายผลิต ฝ่ายวางแผนการผลิต ฝ่ายวิศวกรรม ฝ่ายประกันคุณภาพ ให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัทฯ - รับผิดชอบในการบริหารงานและควบคุมกระบวนการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้ได้มาตรฐาน เพิ่มโอกาสและความสามารถในการแข่งขันให้กับบริษัทฯ - สามารถวางแผน วิเคราะห์ บริหารทรัพยากร บริหารต้นทุน และพัฒนากระบวนการผลิตทั้งปริมาณและคุณภาพ เพิ่มProductivity ให้กับบริษัทฯ - สามารถวางแผนงานการผลิตได
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : ลาดบัวหลวง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
(1) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในด้านการผลิตและด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการศูนย์เสียของผลิตภัณฑ์ (2) สามารถตรวจสอบแบบของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ โดยประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายประกันคุณภาพ (3) รักษาและเพิ่มอัตราผลผลิตด้วยการปรับปรุงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง (4) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักรและเครื่องมือทดสอบภายในโรงงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงของฝ่ายวิศวกรรม (5) จัด
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : ลาดบัวหลวง
อัตรา : 1-2   อัตราค่าจ้าง : ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
หน้าที่และรายละเอียดของงาน : 1.จัดทำงบประมาณและต้นทุนในการผลิตของแต่ละลอต เพื่อให้มั่นใจว่าต้นทุนต่างๆ ที่เกิดขึ้นตั้งแต่เตรียมการผลิตจนถึงส่งมอบการผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า อยู่ภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้ 2.กำหนดรายการวัสดุ หรือ BOM (Bill of Materrial) เป็นการจัดทำรานการวัสดุที่ต้องใช้ในกระบวนการผลิต 3.วางแผนกระบวนการผลิต,ลำดับของกระบวนการต่างๆในการผลิต โดยวิศกรวางแผนผลิตจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์กระบวนการต่างๆให้เหมาะสมกับผลิตภัณฑ์และการทำงาน เพื่อให้กระบวนการมีประสิทธิภาพสูงสุดรวมไปถึงแผนกการซ่อ
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : ลาดบัวหลวง
อัตรา : 1-2   อัตราค่าจ้าง : ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
(1) วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุของปัญหาในด้านการผลิตและด้านวิศวกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้คำแนะนำในการปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดการศูนย์เสียของผลิตภัณฑ์ (2) สามารถตรวจสอบแบบของผลิตภัณฑ์หรือชิ้นส่วนใหม่ โดยประสานงานกับฝ่ายวิศวกรรมและฝ่ายประกันคุณภาพ (3) รักษาและเพิ่มอัตราผลผลิตด้วยการปรับปรุงด้านต่างๆอย่างต่อเนื่อง (4) วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเครื่องจักรและเครื่องมือทดสอบภายในโรงงาน พร้อมทั้งเสนอแนวทางปรับปรุงแก้ไขให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยประสานงานกับแผนกซ่อมบำรุงของฝ่ายวิศวกรรม (5) จัด
บริษัท เอส เอ็น พี เทรดดิ้ง จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : ลาดบัวหลวง
อัตรา : 1-2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ไม่ต่ำกว่า 20,000 บาท โดยพิจารณาจากคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้สมัคร
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด
1. ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตก๊าซอ๊อกซิเจน และไนโตรเจน 2. งานช่างอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นิปปอนซันโซ่ (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000-13000
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง  (EMS Outsourcing)
แก้ไขปัญหา และ Support งาน IT ภายในโรงงาน
บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (EMS Outsourcing)
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18,500 บาท + ค่ากะ + เบี้ยขยัน
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
งาน บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง  (EMS Outsourcing)
- รับเรื่องปัญหาด้านผ่านทาง Mail, Call และ ช่องทางอื่นๆ - ตรวจสอบและแก้ปัญหาทางด้าน Hardware, Software, Network, Infrastructure
บริษัท อีเอ็มเอส เอ้าท์ซอร์สซิ่ง (EMS Outsourcing)
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 23,500 + ค่ากะ
วันที่ : 7 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 294 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 30 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.