ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- จัดทำบัญชี - ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้ - สามารถปิดงบบัญชีได้ - ชำนาญการใช้โปรแกรม Express - สามารถไปทำงานฝั่งปอยเปต ประเทศกัมพูชา ได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19ครบ 2 เข็ม*
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 60,000 บาท/เดือน (ตามความสามารถและประสบการณ์)
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- จัดทำเอกสารบัญชีรายรับ รายจ่าย - บันทึกบัญชีด้วยโปรแกรม Express - ดูแลเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ออกใบกำกับภาษี,ยื่นภาษีและจัดทำรายงานภาษีประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *ต้องฉีดวัคซีนโควิด-19ครบ 2 เข็ม*
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด สระแก้ว   เขต : อรัญประเทศ
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000 บาท ขึ้นไป (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- วางแผนเรื่องอัตรากำลังคนที่ว่าง - สรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้ตรงตามคุณสมบัติที่แต่ละหน่วยงานต้องการ - บันทึกรวมถึงเก็บข้อมูลประวัติพนักงาน ตรวจเช็คเวลาเข้างาน time attendance - จัดการอบรมและปฐมนิเทศพนักงาน - จัดทำและบันทึกสวัสดิการพนักงาน - รับผิดชอบประสานงานและเอกสารธุรการทั่วไป - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ขายห้องพัก,ห้องประชุมสัมมนา โรงแรม - ติดต่อประสานงาน ให้คำแนะนำ รับเรื่องร้องเรียน ลูกค้าคนไทยและลูกค้าต่างชาติ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- จัดทำเอกสารการเบิก-จ่ายเงิน - ดูและเรื่องลูกหนี้เจ้าหนี้การค้า - ยื่นแบบภพ.30,ภงด.3,53 - ใช้โปรแกรม Express ได้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- บัญชีลูกหนี้ - ออกใบเสร็จ - ออกใบแจ้งหนี้ - ติดตามทวงหนี้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 24 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแล ซ่อมบำรุง งานก่อสร้าง งานโยธา - งานดูแลตรวจพื้นที่บริเวณรอบโรงแรม หากพบเจอปัญหาเข้าทำการแก้ไข - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแล ซ่อมบำรุง แก้ไขและติดตั้งงานระบบไฟฟ้าทั้งหมด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแลซ่อมบำรุง งานสุขาภิบาลห้องน้ำ งานประปา - ดูแลซ่อมบำรุง ระบบท่อ ระบบปั้มน้ำ - รวมถึงงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี   เขต : สามโคก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 23 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
1. เสนอขายพื้นที่เช่า หาลูกค้ามาลงเช่าพื้นที่ 2. ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเกี่ยวกับข้อสงสัย ทั้งลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3. ดูแลหลังการขายให้บริการลูกค้าทุกด้าน 4. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 6. สามารถไปหน้างานได้ทุกที่ในเครือบริษัท 7. เข้าออฟฟิศ 3-4 วัน/สัปดาห์(ตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา)
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ติดต่อ หาสินค้ามาลงขาย - ออกบูธตาม ห้าง/พื้นที่ ที่ บริษัทฯ กำหนด - จัดวางสินค้าและพื้นที่ขายให้เหมาะสม - เสนอขายสินค้า สาธิตการใช้งานสินค้า ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้า ให้คำแนะนำ และปิดการขาย - ติดต่อลูกค้า ประสานงานขาย ด้วยช่องทางสื่อสารต่างๆ เช่น โทรศัพท์ อีเมล์ และออกไปพบลูกค้าในบางกรณี - รักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และแจ้งโปรโมรชั่นและสินค้านำเข้าใหม่ๆ แก่ลูกค้า - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน เพื่อบรรลุเป้าหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : หลายตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 22 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งาน เอกสารสัญญาจ้างพนักงาน - บันทึกเวลาการทำงาน ขาด ลา มาสาย - รับผิดชอบดูแล แม่บ้านและความสะอาดในพื้นที่ - รับเรื่อง ประสานงาน ตรวจสอบเดินตรวจงาน แม่บ้านและความสะอาด - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทและความสามารถในการทำงาน
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแลการขายและการเช่าพื้นที่ - ติดต่อ ประสานงาน ทั้งภายในองค์กรและนอกองค์กร - ดูแลลูกค้าหลังการขาย รับเรื่องร้องเรียนและปัญหา ลงพื้นที่ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้น - แจ้งซ่อม ประสานงานกับฝ่ายช่าง - เดินลงพื้นที่ตรวจสอบหน้างานในเขตพื้นที่สายใต้ใหม่ - ดูแลสื่อออนไลน์ คิดคอนเท้นต์ ยิงแอด เช่น Facebook,IG,TikTok - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- วางแผนและบริหารงานแม่บ้านรวมถึงการทำความสะอาด - ตรวจเช็คงานต่างๆของพนักงานทำความสะอาด - ตรวจสอบความเรียบร้อยความสะอาดในพื้นที่รับผิดชอบ - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 ขึ้นไป(ตามความสามารถ)
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- เสนอขายพื้นที่เช่าล็อคตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ - ติดต่อประสานงาน ประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำ ตอบข้อสงสัยและข้อร้องเรียนต่างๆ ลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า - ดูแล ตรวจสอบ ความเรียบร้อยพื้นที่ล็อคตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกกับผู้ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน - เวลาทำงาน 12.00-21.00 น. , 13.00-22.00 น.
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- งานด้าน เปิดบิล ออกใบเสร็จ วางบิล - เก็บเงิน นับเงิน เคลียร์เงิน - มีรถส่วนตัวสามารถไปหน้างานที่สาขาอื่น กัลปพฤกษ์ , ตลาดวันโอวัน มาร์เก็ตได้ - ทำงานเวลา 11.00 - 20.00 น.(อาจมีการปรับเปลี่ยนตามหน้างาน) - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแลตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง แก้ไข อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง กล้องวงจรปิด โทรศัพท์ - ติดตั้งระบบ คอมพิวเตอร์ เครื่องเสียง กล้องวงจรปิด โทรศัพท์ -เดินสายไฟ สายแลน(สามารถขึ้นที่สูงได้) - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ(ชิลเลอร์) - ดูแลและซ่อมบำรุงระบบแอร์ภายในอาคาร SC PLAZA สถานีขนส่งสายใต้ใหม่ - และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- ผสมสี ทาสี พ่นสี ขัดสี เป็นไปตามที่กำหนด - ทาสีงานภายนอกและงานภายในอาคาร งานสีตกแต่ง - มีความรู้เรื่องการเลือกสีที่ใช้ให้เหมาะกับพื้นที่หรือส่วนที่ลงสี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท ขึ้นไป(ตามความสามารถ)
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
งาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- เดินตรวจสอบพื้นที่และจุดที่ต้องติดตั้งป้ายโฆษณาและสติ๊กเกอร์ - ติดตั้งป้ายโฆษณาและสติ๊กเกอร์ตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบ แก้ไข ซ่อมบำรุง จุดที่ชำรุดหรือควรจะเปลี่ยนใหม่ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 25 ก.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 36 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.