ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
- วางแผนเตรียมการเพาะปลูกต้นไม้และสวนผลไม้ - ดูแลการเพาะปลูกสวน รดน้ำ การเพิ่มผลผลิต การแก้ปัญหา - ทำความสะอาดสวนบริเวณโดยรอบให้สวยงาม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย * มีที่พักให้ *
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด เชียงราย   เขต : เมืองเชียงราย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
- ดูแล ทำความสะอาดบ้านและบริเวณโดยรอบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทดลองงาน 1 เดือน - มีที่พักให้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 16,000 บาท(ผ่านทดลองงานปรับขึ้น)
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
- ดูแล ทำความสะอาดบ้านและบริเวณโดยรอบ เช่น ซักผ้า รีดผ้า รดน้ำต้นไม้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - มีที่พักให้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
1.ควบคุมดูแลการเปิดใบแจ้งหนี้ 2.ตรวจสมุดบัญชีธนาคาร 3.ติดตามทวงถามหนี้ 4.ออกใบเสร็จ 5.ออกใบแจ้งหนี้ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 7.ใช้โปรแกรม Express ได้
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 20,000-30,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
- ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้ - ปิดงบบัญชีได้ - ชำนาญการใช้โปรแกรม Express - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000 ขึ้นไป
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
- ดูแลระบบความปลอดภัย - จัดทำรายงานส่งกรมแรงงาน - ทำในส่วนของแรงงานสัมพันธ์ฝึกอบรม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
1.เสนอขายพื้นที่เช่าตลาดสายใต้เซ็นเตอร์ 2.ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย 4.ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
- คิดวางแผนทำโฆษณาหรือสื่อกับทีมงาน รวมถึงทำพรีเซนเพื่อนำเสนอ - มีความเข้าใจในเรื่องของการวาง Layout ภาพสำหรับการทำการตลาดออนไลน์ - ออกแบบและสร้างสรรค์ Visual Design เกี่ยวกับตัวบริษัท - คิ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
1.เสนอขายพื้นที่เช่า 2.ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย 4.ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.ดูแลหลังการขา
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
- ดูแลงานซ่อมบำรุง ทั้งระบบ ไฟ,น้ำ,แอร์,สุขา ภายในโครงการตลาดวันโอวันมาร์เก็ต เอกชัย101 - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
- ดูแลตัดกิ่งตกแต่งสวนต้นไม้จัดสวนหย่อมให้สวยงาม - รวมถึงทำความสะอาดสวน รดน้ำต้นไม้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000 บาท (ตามประสบการณ์ทำงาน)
วันที่ : 15 ต.ค. 2564
- ดูแลควบคุมบริหารระบบงานในฝ่ายบัญชี - ตรวจสอบเอกสารก่อนนำเสนออนุมัติ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 30,000-45,000
วันที่ : 14 ต.ค. 2564
- วางแผนเตรียมการเพาะปลูกต้นไม้ - ดูแลการเพาะปลูกสวน รดน้ำ การเพิ่มผลผลิต การแก้ปัญหา - ทำความสะอาดสวนบริเวณโดยรอบให้สวยงาม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
- ดูแลซ่อมบำรุงเกี่ยวกับ ไฟฟ้า , ประปา ภายในโครงการ - งานซ่อมบำรุงต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา   เขต : บางปะอิน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
วันที่ : 16 ต.ค. 2564
- วางแผนกำกับดูแล พื้นที่จัดเก็บวัตถุดิบและสินค้า สต๊อกของวัตถุดิบและสินค้า - วางแผนกำกับดูแล การจัดส่งสินค้า คัดเลือกผู้ให้บริการ ควบคุมค่าใช้จ่าย - บริหารและควบคุมบุคลากรแล
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 14 ต.ค. 2564
- ดูแลรับผิดชอบ บัญชี/การเงิน - ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่าย - สามารถควบคุมและออกแบบระบบงานบัญชีได้ - ปิดงบบัญชีได้ - บัญชีเกี่ยวกับ นำเข้าและส่งออกต่างประเทศ - ชำนาญการใช้ภาษาอังกฤ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลงของบริษัท
วันที่ : 14 ต.ค. 2564
1.เสนอขายพื้นที่เช่า 2.ประชาสัมพันธ์และให้บริการลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3.ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับข้อสงสัย 4.ตอบข้อซักถามและข้อร้องเรียนต่างๆ 5.ดูแลความเรียบ
บริษัท เอส บี ที สตาร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 14 ต.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 17 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.