ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
รับผิดชอบการบริการและการผลิตอาหารในครัว รวมถึงดูแลกำกับขั้นตอนการเตรียมอาหาร จัดวางระเบียบ กำหนด หน้าที่และควบคุมการทำงานของทีม ควบคุมต้นทุนการผลิตอาหารโดยคำนวณตันทุนอาหารและแรงงาน สอนวิธีการปรุงอาหารแก่ทีมและควบคุมการประสานงาน วางแผนรายการอาหารและตรวจสอบคุณภาพอาหาร
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างฯ
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จัดทำแผนการทำงานของแผนก ประสานงานร่วมกับแผนกอื่นๆเพื่อความเรียบร้อยของห้องพัก ควบคุมการทำงานของพนักงานแม่บ้านให้ดูแลห้องพักให้ได้เหมาะสมตามมาตรฐานโรงแรม ฝึกอบรมพนักงานให้มีความรู้ในการทำงาน จัดการตำแหน่งงานของพนักงานใต้บังคับบัญชาให้เหมาะสมกับปริมาณงาน จัดทำบันทึกสรุปยอดใช้วัสดุ อุปกรณ์สำหรับแผนกแม่บ้านในแต่ละวัน พร้อมจัดการสั่งซื้อสินค้าประจำแผนก
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 19,000 บาท ขึ้นไป / ตามประสบการณ์การทำงาน
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
1.จัดทำรายงาน House report และการทำรายงานส่วนการจัดการภายในทั้งหมด 2.ตรวจสอบการโพสต์ และการทำธุรกรรมทางการเงินภายในองค์กรว่าครบถ้วนสมบูรณ์และมีความถูกต้องหรือไม่ 3.ตรวจสอบยอดตัดบัตรเครดิต/ตรวจสอบรายได้ทั้งหมดว่าถูกต้องหรือไม่และทำรายงานส่งต่อไปยังแผนกบัญชีหรือที่เกี่ยวข้องต่อไป 4.งานบริการส่วนหน้า ( Front Office) โดยให้การต้อนรับแขกของโรงแรมและให้บริการลงทะเบียนเข้าพัก ตลอดจนให้ข้อมูลข่าวสารและอำนวยความสะดวกตลอดการพำนักอยู่ในโรงแรม 5.คอยบริการแขกที่เข้าพักในตอนกลางคืนกรณีที่มีพนักงานไม่เพียง
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000++หรือตามประสบการณ์
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทำงานแต่ละแผนกในโรงแรม ดูแลรับผิดชอบ สต๊อกสินค้าตามสโตร์ต่างๆของโรงแรม โดยแยกเป็นสโตร์ของแผนกต่างๆ สรุปทำบันทึกรายการ รับเข้า/จ่ายออกของสินค้าที่ถูกต้อง ตรวจสอบการปริมาณสินค้าคงเหลือในสโตร์ของแผนกอื่นๆให้ถูกต้อง นำเสนอแผนงานปริมาณสินค้าที่ควรมีและช่วยดูแลทรัพย์สินต่างๆของโรงแรม
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 ขึ้นไป
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
- งานจัดหาและคัดสรรบุคลากร โรงแรมในเครือ - จัดการงานเอกสารของพนักงาน จัดทำประวัติ จัดทำคู่มือพนักงานปฐมนิเทศ - จัดทำตารางวันหยุด วันลา และเวลาทำงานเพื่อส่งหัวหน้าทำรายการเงินเดือน - เตรียมงานฝึกอบรมพนักงานใหม่ / จัดส่งพนักงานรับการอบรมเพิ่มเติมระหว่างปี - ดูแลงานสวัสดิการของพนักงาน สวัสดิการพื้นฐาน / กิจกรรมสังสรรค์ของพนักงาน - ประสานการจัดการกำลังคนของพนักงานในแต่ละแผนกร่วมกับหัวหน้าแผนก ให้การทำงานขององค์กรเป็นไปอย่างราบรื่น
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000 บาท
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
ให้บริการงานสปาแก่ลูกค้า เช่น นวดไทย นวดน้ำมัน นวดเท้า และ อื่นๆ ดูแลรักษาความสะอาดของพื้นที่ทำงาน อาคารสปา
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 10000 ขึ้นไป
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
ตรวจตราดูแลความปลอดภัยรอบๆบริเวณรีสอร์ท ในเวลากลางคืน ให้บริการลูกค้าตามคำร้องขอ ในช่วงกลางคืน
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 9000-15000
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
กำกับดูแลงานแผนกแม่บ้าน ให้งานของแผนกเป็นไปตามเป้าหมาย
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์งาน
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
ขับรถรับส่งลูกค้าของรีสอร์ท ขับรถเพื่อซื้อสินค้าเข้ารีสอร์ท อำนวยความสะดวกในการทำงานเรื่องรถยนต์ให้กับแผนกอื่นๆในรีสอร์ท
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10000++
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
งาน สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
ดูแล ระบบไฟฟ้า ระบบประปา ระบบปรับอากาศ ระบบอินเตอร์เนท และงานซ่อมบำรุงต่างๆ ในรีสอร์ทขนาด 50 ห้อง
สรีกันตัง รีสอร์ท แอนด์ สปา
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะพะงัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000++
วันที่ : 8 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 250 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 25 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.