ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.Support ข้อมูลด้านคอมพิวเตอร์ Software,Hardware Network,Server,Internet ภายในบริษัท 2.ดูแลและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์เบื้องต้นในองค์กรเมื่อได้รับแจ้ง 3.ติดตั้ง ซ่อมแซ่ม บำรุงรักษา อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 4.ติดต่อผู้ให้บริการต่างๆเพื่อสอบถามข้อมูล รวมถึงร่วมกันแก้ไขปัญหาด้าน IT 5.ดูแล Program ต่างๆของบริษัท 6.งานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.ร่างและตรวจสอบสัญญาตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำงานเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายระหว่างหน่วยงาน 3. ศึกษาความเปลี่ยนแปลงของหน่วยงานในด้านต่าง ๆ เพื่อดูแลงานทางกฎหมายทุกส่วนได้ครอบคลุมยิ่งขึ้น 4. ว่าความให้กับหน่วยงาน ในกรณีที่นิติกรมีใบอนุญาตว่าความที่ถูกต้อง 5.ให้คำแนะนำทางกฏหมายกับพนักงานในบริษัทหรือลูกค้า 6.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานรัฐบาล 7.รับมอบอำนาจในการจัดการคดีความต่างๆตามทีไ่ด้รับมอบหมาย 8.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
-ทำรายการบัญชีฝ่ายขายรถใหม่ -จัดทำรายละเอียดค่าใช้จ่ายทางบัญชีและรายงานกระทบยอดบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย -จัดทำบัญชีและรายงานบัญชีตามที่ได้มอบหมายให้เสร็จทันเวลา -รับผิดชอบด้านรายจ่าย -จัดทำรายการรับเอกสารจาก -ตั้งหนี้ และทำจ่าย ภงด.3 และ ภงด.53 -จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่มและรายละเอียดประกอบงบ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
-เอามอไซค์ขึ้น-ลง รถกะบะ เวลาออกบูธ -กางเต้นท์ เก็บบูธ เก็บมอไซค์ เวลาเสร็จงาน -เสนอขายรถจักรยานยนต์ (บางครั้ง)
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.หาลูกค้าคาดหวัง ขยายฐานลูกค้าเก่าเพิ่มลูกค้าใหม่ 2.ต้อนรับ เยี่ยมเยียนลูกค้าเก่าใหม่และลูกค้าที่อยู่ในฐานการขาย 3ให้คำปรึกษาและอธิบายเกี่ยวกับสินค้า ที่เหมาะสมกับความต้องการลูกค้า 4นำเสนอสินค้า อธิบายคุณสมบัติของสินค้า การใช้งานของรถ และข้อมูลอื่นๆ ที่เป็นประโยชน์กับลูกค้า 5ดำเนินการเจรจาการซื้อขาย และข้อตกลงอย่างเหมาะสมกับลูกค้า
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
ให้บริการทำความสะอาดรถยนต์ของลูกค้าที่มาใช้บริการ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท + ค่าcommission
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.จัดเก็บฐานข้อมูลลูกค้าที่เป็นปัจจุบัน 2.การติดตามลูกค้าหลังการขาย สอบถามความพึงพอใจหลังส่งมอบรถใหม่ตามมาตรฐาน 3.ปรึกษาและประชุมกับฝ่ายขาย เพื่อวิเคราะห์ผลคะแนนSSI รายเดือน 4.สรุปหัวข้อ SSI ที่ปรับปรุงเร่งด่วน เพื่อทำ VCO และสรุปรายงาน 5.รับเรื่องลูกค้าร้องเรียน/และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา 6.การทำกิจกรรมทางการตลาด อาทิ ส่งจดหมายแจ้งขอบคุณลูกค้า ส่งข่าวสารกิจกรรมใหม่ๆ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท + ค่าcommission
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.สามารถซ่อมรถจักรยานยนต์ Honda 400cc ขึ้นไปได้ 2.ตรวจเช็ครถตามระยะ ตามมาตรฐานฮอนด้า 3.วิเคราะห์ หาสาเหตุ และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เปลี่ยนยาง ถ่ายน้ำมันเครื่อง 4.ซ่อมและแก้ไขปัญหา ตามที่หัวหน้างานวิเคราะห์เเละมอบหมาย
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์+commission
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
บำรุงรักษา ตรวจสอบแก้ไข ซ่อมแซมทั่วไปในบริษัท เช่น ซ่อมเเอร์ อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ เป็นต้น ให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้เสมอ
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท + ค่าcommission
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
1.จัดทำงบการเงินของบริษัท 2.กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงินให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 3.ควบคุม ตรวจสอบการรับ-การจ่ายเงินของบริษัท 4.ควบคุมการจัดทำงบประมาณ 5.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง 6.ติดต่อประส่านงานกับหน่วยงานภายนอก
บ้านดอนปิยะ กรุ๊ป
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของบริษัท+ประสบการณ์
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 257 งาน.
« 1 ... 3 4 5 6 7 ... 26 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.