ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสภาพรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ -บันทึกข้อมูลรถตรวจสภาพเข้าระบบ -ประเมินราคารถยนต์และรถจักรยานยนต์เพื่อออกเกรดได้ถูกต้อแม่นยำ -ตรวจสำเนาและราคาถูกต้องตรงกับใบจัดรายการ -ระบุราคาประเมินได้ไกล้เคียงกับสภาพตัวรถจริง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สหการประมูล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 16,000-18,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
-ดูแลระบบAuto scan ของคลังสินค้า -ดูแลระบบ ERP ของบริษัท -Support ลูกค้า VIP , Franchise , สาขา และดูแล Server ของ Office -ดูแล แก้ไข ติดตั้ง ซ่อมแซมอุปกรณ์ที่ใช้ในสำนักงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควมคุม ดูเเลยอดสาขา เเละรับผิดชอบ งานภายในสาขา เเละอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - มีประสบการณด้านขนส่ง - มีประสบการณ์ด้านหัวหน้า
บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
- เรียนรู้การทำงานขององค์กรในทุกๆผ่าย - ลงพื้นที่การทำงานจริงในพื้นที่หน้าร้านสาขา - ดูแลประสิทธิภาพด้านการขนส่ง - ประสานงานภายในองค์กรที่ได้รับผิดชอบ - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สถานที่ทำงาน : โซนภาคใต้ สัมภาษณ์ที่ J&T สำนักงานใหญ่ภาคใต้ (หาดใหญ่)
บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- เสนอขายสินค้า อาทิ สินเชื่อ ประกันภัย และโทรศัพท์มือถือ พร้อมทั้งให้บริการแก่ลูกค้า - รับผิดชอบทำยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนด - สรรหาลูกค้าใหม่ ในพื้นที่ที่ดูแลรับผิดชอบ - เข้าเยี่ยมลูกค้าและชุมชน - จัดทำรายงานผลส่งเข้าบริษัทให้ได้ตามที่กำหนด - อัพเดตสินค้าและโปรโมชั่นใหม่ๆ ให้แก่ลูกค้าและชุมชน - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าและชุมชน
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,100 - 14,000(ประสบการณ์) + คอมมิชชั่น
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้
บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,900+ค่าคอมมิชชั่น
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์  จำกัด
- งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง - งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง - งานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 20 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : 11,400 บาท + ค่าเบี้ยเลี้ยงขึ้นเครื่อง 1,500 บาท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์  จำกัด
- งานขนย้าย จัดเก็บ บด ผสม สารฝนหลวงและนำขึ้นบรรทุกบนเครื่องบินเพื่อทำฝนหลวง - งานบนอากาศยาน โปรยสารฝนหลวง - งานทำความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ปฎิบัติงานประจำวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อีทีอี เมเนจเมนท์ จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : 9,300 เบี้ยขยัน 1,500
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน กลุ่มบริษัทเกษม
ดำเนินการสรุปเบิกเงิน คำนวณราคางานเปลี่ยนแปลง เพิ่ม ลด ตรวจติดตามสรุปงานเบิกงวดของโฟร์แมน และรายงานผล จัดทำเอกสารต่าง ๆ เพื่อเก็บเงิน ติดตามผลการทำงาน เพื่อเบิกเงินงวด
กลุ่มบริษัทเกษม
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เมืองสุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 ขึ้นไป
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
งาน บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
- ดำเนินการควบคุมเพื่อ บ่งชี้ คัดแยก ตรวจสอบซ้ำ และ พิจารณาดำเนินการกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ประสานงานกับห้องปฏิบัติการ ฝ่ายผลิต และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อดำเนินการการควบคุมคุณภาพ - ดำเนินการตรวจสอบ และควบคุมกระบวนการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ในทุกขั้นตอน - ดำเนินรายงานผลการทดสอบในกระบวนการรวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการปรับปรุง - ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท รวมถึงขั้นตอนการทำงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ดำเนินงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบ
บริษัท วาย.ที. รับเบอร์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : พุนพิน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 257 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 26 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.