True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด เลย   เขต : เมืองเลย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ   เขต : เมืองศรีสะเกษ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา   เขต : ด่านขุนทด
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : นครชัยศรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด เพชรบูรณ์   เขต : บึงสามพัน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด มหาสารคาม   เขต : โกสุมพิสัย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด น่าน   เขต : เมืองน่าน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : เมืองภูเก็ต
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop ประจำห้าง โลตัส ทั่วประเทศ รายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสินค้าทรูและการขาย ประจำสาขาโลตัสทั่วประเทศ (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource )
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) คุณสมบั
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) คุณสมบั
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) คุณสมบั
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) คุณสมบั
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
True shop @7-elevenรายได้ 12,000 บาทขึ้นไป รับสมัครเจ้าหน้าให้บริการด้านข้อมูลสิ้นค้าทรูและการขาย ประจำสาขา 7-elevenในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล (สังกัด บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด outsource ) คุณสมบั
บริษัท นิวสตาร์ มาเก็ตติ้ง จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตภาษีเจริญ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000
วันที่ : 17 ม.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 45 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.