ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ควบคุมดูแลการดำเนินการผสมน้ำมันและการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตน้ำมันผสมตามสูตรที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนการผลิตประจำวัน 2. ดูแลการบำรุงรักษาเบื้องต้นกับเครื่องจักร
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000-13,000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ 2. เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 4   เงินเดือน : 13,000 – 14,000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา ในเรื่องที่เกี่ยวกับงานเชื่อมทั้งหมด - เก็บรักษา ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
-เน้นการทำเงินเดือนพนักงาน (Payroll ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ -จัดทำ ภาษี (ภ.ง.ด 1 ) แบบประกันสังคม -ดำเนินการด้านสวัสดิการของพนักงาน -จัดทำเอกสารด้านงานบุคคลและงานด้านเอกสารทั่วไป -งานอื่นๆ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2    เงินเดือน : 15,000 -25,000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
ปิดงบการเงินได้ เป็นผู้ทำบัญชีได้ ทำรายงานเสนอผุ้บริหาร บริหารงานด้านบัญชีและการเงินได้
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
- กำหนดเป้าหมายและรับผิดชอบในแผนกปฏิบัติการโรงแรม - ขอบเขตของความรับผิดชอบรวมถึงผลการดำเนินงานทางการเงินของหน่วยงานที่ - รับผิดชอบ นอกจากนี้ยังมีหน้าที่ในการปรับปรุงและรัก
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2 (ด่วน)   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.ดูแลงาน Operation ทุกส่วนของโรงแรม 2.วิเคราะห์ปัญหาและอุปสรรคจากการปฏิบัติงาน 3.ทำแผนการตลาด พร้อมกลยุทธ์การขาย ทั้งจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายตามฤดูกาล 4.วิเคราะห์เปรยบเทียบสถานการณ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.ใช้เครื่องมือในการประสานงาน เรื่องโปรแกรมการเดินเรือกับนายท่า ทุกท่าเรือ รวมทั้ง แผนกประชาสัมพันธ์ทุกท่าเรือ 2.ใช้เครื่องมือสื่อสารในการจอดซ่อมเรือ 3.จัดทำเอกสาร และ บันทึก
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9,600 +
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1. รับผิดชอบการบริหารงานรองจากต้นกล และควบคุมช่างกลในเรือให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความรับผิดชอบและตามคำสั่งของต้นกล 2. รับผิดชอบหน้าที่แทนต้นกล เมื่อต้นกลไม่อยู่หรือติดภารกิจอื่
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 16,000 - 18,000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1. ให้ความช่วยเหลือและดูแลการขึ้นลงของผู้โดยสารรวมถึงการขึ้นลงของรถประเภทต่างๆ จากระวางบรรทุกในเรือ 2. รับผิดชอบการใช้หมอนรองล้อรถทุกคนในระวางเรือเมื่อเรือจอดสนิท และดึงหมอ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 13,000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1. รับผิดชอบการปกครองและบังคับบัญชาพนักงานประจำเรือในส่วนที่เป็นช่างกลทั้งหมด รวมถึงจัดทำแผนการเฝ้าระวังเครื่องยนต์เรือ 2. พิจารณาร่วมกับต้นเรือในการจัดพนักงานประจำเรือฝ่า
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18,000 - 24,000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1. เป็นผู้ช่วยต้นกลในการดูแลรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักรต่างๆ หม้อน้ำ และอื่นๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของต้นกลและรองต้นกล 2. ให้ความช่วยเหลือต้นกล รองต้นกลในการตรวจสอบปริมาณอะไ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,000 - 16,000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.รับนโยบายจากรองกรรมการผู้จัดการสายงานปฏิบัติการท่าเรือและเดินเรือและผู้อำนวยการปฏิบัติการเดินเรือ พร้อมสั่งการผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม 2.ปกครองบังคับบัญชา พนักงานในฝ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
สามารถ กลึงงานได้ตามแบบ ตามสเป็คที่กำหนด
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 3   เงินเดือน : 12,000 +
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.ปกครองบังคับบัญชา พนักงานในฝ่ายที่ตนเองรับผิดชอบ 2.พิจารณาจัดสรรอัตราบุคลากรในแผนกที่เกี่ยวข้องให้เหมาะสม และจัดสรรเครื่องมืออุปกรณ์ให้ครบถ้วน 3.วางแผนซ่อมเครื่อง อะไหล่ ห
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2.รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงของโรงแรม ทั้งระบบ (ไฟฟ้า,ประปา,แอร์ ฯลฯ) 3.ดูแลงานซ่อมบำรุงห้องพัก ,หอพักพนักงาน ส่วนของโรงแรม 4.บริหารจัดการทีมงานช่าง
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.ปกครองบังคับัญชา พนักงานในแผนกที่ตนเองรับผิดชอบ 2.จัดโปรแกรมเรือของวันต่อไป หลังจากหมดโปรแกรมเดินเรือในแต่ละวัน 3.พิจารณาความเหมาะสมในการเสริม หรือ ยกเลิกเที่ยวเรือ และแจ้
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1. ต่อใบอนุญาติต่างๆของโรงแรม 2.ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 18000-25000
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.ดูแลซ่อแซมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องจักร ส่วนประกอบของเรือ 2.ควบคุมดูแล การเก็บรักษาอะไหล่เรือ 3.ตรวจสอบความพร้อมในการใช้งานของเครื่อจักรทั้งหมด 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
1.ควบคุม ดูแลสั่งการ 2.นำเรือ การระวังรักษาเรือและระวังความปลอดภัยของเรือและผูโดยสาร 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิต อุปกรณ์เกี่ยวกับความปลอดภัยประจำเรือที่มีอยู่ 4.ดูแลรักษาผลประโ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 23 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 089-160-6465, 089-884-7865
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.