ประกาศรับสมัครงาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- มีหน้าที่ต้อนรับลูกค้า - สามารถทำบัญชี รายรับรายจ่ายได้ - ต้องมีความละเอียด รอบคอบ - มีใจรักงานบริการ ซื่อสัตย์ ยิ้มแย้ม
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-บริหาร วางแผน จัดการงานด้านการตลาดพื้นที่เช่า -วางแผนกลยุทธ์ หากลุ่มพื้นที่ติดตั้งตู้กดสินค้าอัตโนมัติ (Vending) -ผ่านงานด้านโรงงาน ขายและการตลาด หรือพื้นที่เช่า (จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก -จัดทำรายงานการประชุมให้กับฝ่ายบริหาร -ติดต่อหน่วยงานราชการ และหน่วยงานภายนอก -สามารถทำคอมพิวเตอร์เบื้องต้นได้ Word ,Excel -มีทักษะในการติดต่อประสานงานและการใช้ภาษาอังกฤษได้ดี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ประกอบอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่หัวหน้าแผนกกำหนดหรือตามที่ผู้ใช้บริการต้องการ 2.จัดเก็บอาหารสด อาหารแห้ง และภาชนะต่างๆ ในปริมาณที่เหมาะสม และจัดเก็บถูกต้องเป็นระเบียบ 3.ตรวจสต๊อคให้มีอาหารและเครื่องดื่มเพียงพอต่อการให้บริการตลอดเวลา โดยแจ้งให้หัวหน้าแผนกรับทราบทันทีที่พบว่าปริมาณในสต๊อคเหลือน้อย 4.จัดเก็บ ล้าง ทำความสะอาดภาชนะบรรจุอาหาร เครื่องมือเครื่องใช้ภายในครัว รวมทั้งโต๊ะ เก้าอี้ ให้สะอาดเรียบร้อย 5.ทำความสะอาดทั้งในครัวและบริเวณภัตตาคาร 6.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 13,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. เป็นผู้ดูแล website สำหรับการจัดหางาน 2. จัดทำรายงานผลการดำเนินการของ website จัดหางานของบริษัท 3. ประสานงานติดต่อผู้ประกอบการหรือผู้หางานเพื่อสมัครเป็นผู้ใช้บริการ website ของบริษัท 4. ดำเนินการงานด้านธุรการของบริษัท 5. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาหรือบริษัท
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ให้คำปรึกษา-แนะนำกับ ต้นสังกัดและพนักงาน เกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับการทำงาน, ระเบียบปฏิบัติ, นโยบาย, สิทธิและสวัสดิการของพนักงาน 2.ช่วยผู้บังคับบัญชารวบรวม เอกสารและข้อมูล รายได้และรายหักอื่นๆ 3.ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบ อาคาร ท่าเรือ และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.มีความรู้ด้านประกันสังคม กฏหมายแรงงานเบื้องต้น 5.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- ทำความสะอาดภายในบริเวณโรงแรม และห้องพักแขก - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-บริหารควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามนโยบายที่โรงแรมกำหนด -แนะนำผู้แทนขายถึงลู่ทางในด้านการติดต่อธุรกิจเพื่อดึงดูดให้เข้ามาใช้บริการของโรงแรม -ประสานงานอย่างใกล้ชิดกับแผนกบริการส่วนหน้า/แผนกรับจอง/แผนกจัดเลี้ยง -ประชุมชุมหารือกับฝ่ายบริหารและหัวหน้าแผนกต่างๆ ในด้านการให้บริการและให้ความเสนอแนะแผนการขาย -บันทึกการรับจองที่แน่นอนและการรับจองที่คาดว่าจะได้รับ เพื่อวัตถุประสงค์ในด้านการประมาณการ -ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ในตัวเครื่องแอร์ -ล้างและตรวจสอบ การเป่าลมเย็น และเช็คทางเดินของท่อระบายน้ำทิ้งให้เรียบร้อย -งาน ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2    อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา และนายยามประจำวัน ตามระเบียบของเรือ 2. เป็นพลยามในเวลาเรือจอดและในเวลาเรือเดิน โดยจะต้องรายงานความผิดปกติใดๆ ให้ผู้บังคับบัญชารับทราบทันที 3. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกล ในการดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์ต่างๆ ในเรือ และระบบต่างๆ ของเรือให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 4. เป็นผู้ช่วยต้นกล รองต้นกล หรือสรั่งกลในการตรวจสอบปริมาณอะไหล่ที่ต้องการใช้ซ่อมเครื่องจักรบนเรือก่อนเรือจอดซ่อม 30 วัน 5. เป็นผู้ช่วยรองต้นกลนการตรวจสอบความพร้อมในการใช้งา
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- ประสานงานกับแหล่งผลิต,ตัวแทนจำหน่ายเพื่อดำเนินการสั่งซื้อสินค้า - เดินทางไปซื้อสินค้าอุปโภค บริโภค ในกรณีที่ผู้ขายไมาสามารถส่งได้ - จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-ขับรถมินิบัสรับ-ส่งผู้โดยสารตามเส้นทางและเวลาที่กำหนด -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 11,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ตรวจสอบความเรียบร้อย ความปลอดภัยสำหรับอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลการผ่านเข้าออกของบุคคลและยานพาหนะ 3. รายงานเหตุการณ์ประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา 4. อำนวยความสะดวกด้านการจราจรแก่พนักงาน ลูกค้า และผู้มาติดต่อ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,400 บาท
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1.ทำหน้าที่แทนหัวหน้าแผนก เมื่อหัวหน้าแผนกติดภาระกิจอื่นๆ 2.ช่วยหัวหน้าแผนก ทำตารางการปฎิบัติงานให้ พนักงานในแผนกปฏิบัติงานตามรับผิดชอบ 3.ช่วยหัวหน้าแผนก หาแหล่งการผลิต ตัวแทนจำหน่าย ผู้รับเหมา ฯลฯ เพื่อรองรับการทำงานในอนาคต 4.ช่วยหัวหน้าแผนก ดูแลการใช้พัสดุ ครุภัณฑ์ เครื่องมือ อุปกรณ์ และ เชื้อเพลิง อย่างคุ้มค่า และ ปลอดภัย 5.จัดทำเอกสาร การจัดซื้อ การตรวจรับ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ให้ถูกต้อง เรียบร้อย 6.ช่วยหัวหน้าแผนก คัดเลือกผู้ขาย หรือ
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 17000 / เดือน
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. ควบคุมดูแลการดำเนินการผสมน้ำมันและการจัดเตรียมวัตถุดิบ เพื่อให้การผลิตน้ำมันผสมตามสูตรที่กำหนดให้เป็นไปตามแผนการผลิตประจำวัน 2. ดูแลการบำรุงรักษาเบื้องต้นกับเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต และประสานงานกับหน่วยงานซ่อมบำรุงในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. จัดทำรายงานการผลิตประจำวันและรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานรายเดือนเสนอผู้บังคับบัญชา 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : ดอนสัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 11,000-13,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
- ซ่อมแซมและบำรุงรักษา งานแอร์ ทั้งระบบ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : เกาะสมุย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
-สามารถควบคุมงานก่อสร้าง รายละเอียดและข้อกำหนดงานก่อสร้าง -สามารถจดบันทึก วิเคราะห์ ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้รับเหมาได้ -ตรวจสอบรายการวัสดุ ให้คำแนะนำ และตรวจสอบความถูกต้องในงานก่อสร้างทั้งระบบ -สามารถทำรายงาน ให้วิศวกรทราบเกี่ยวกับงานก่อสร้างได้ - งานอื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-25000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
1. บันทึกข้อมูลรายการต่างๆ ได้แก่ บันทึกรายการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ บันทึก SO และออกใบสั่งขาย บันทึก INV ใบสำคัญตั้งหนี้และออกใบแจ้งหนี้ บันทึกรายการใช้น้ำมันในระบบ SPSS บันทึกเงินสดฝากประจำวัน และบันทึกเงินโอนระหว่างธนาคาร 2. ตรวจสอบเงินสดกับรายได้และเงินฝากประจำวัน รวมถึงทำการกระทบยอดเงินสดกับ GL 3. ออกใบแจ้งหนี้ค่าโดยสาร 4. จัดทำค่าคอมมิชชั่นพนักงานขาย 5. ตรวจนับสต็อกและทรัพย์สินตามแผนประจำเดือนและแผนประจำปี 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด สุราษฎร์ธานี   เขต : กาญจนดิษฐ์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 9,600-10,000
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
งาน กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
ปิดงบการเงินได้ เป็นผู้ทำบัญชีได้ ทำรายงานเสนอผุ้บริหาร บริหารงานด้านบัญชีและการเงินได้
กลุ่มบริษัท ราชาเฟอร์รี่
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 2 มิ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 47 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.