บริหาร จัดการ และพัฒนา ตลาดนัด ในด้านต่างๆ เพื่อให้ เกิดการขาย-การซื้อ (ผู้ขาย-ลูกค้า) ได้รับประโยชน์สูงสุด จากพื้นที่ ที่ทางโครงการได้จัดเตรียมไว้
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
สร้าง Brand ตลาดนัดให้แข็งแรง และดึงดูด ผู้ขาย-ผู้ซื้อ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
1.วางกลยุทธ์ทางการตลาด และ ทำการตลาด 2.ผลิตสื่อตามช่องทางต่าง ๆ 3.ทำช่องทางรวบรวมและการเก็บ ข้อมูลลูกค้า 4.การปลี่ยนสถานะลูกค้า (conversion) โดย การกระตุ้น การติดตาม 5.ทำรายงาน การเมินและว
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 18000
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
ขอบข่ายงาน 1. เจ้าหนี้ 2. ลูกหนี้ 3. การรับเงิน 4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- บริหาร - วางแผนกลยุทธ์ - จัดการกิจกรรม - สนับสนุน ให้งานมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล - การประเมิน วัดผล
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามความสามารถ
วันที่ : 17 พ.ย. 2564
-มีความรู้ด้านบัญชี (รับ-จ่าย) -จัดทำบัญชี และงานเอกสารด้านการเงินต่างๆ -คีย์ข้อมูล จัดการเอกสารด้านบัญชี -ดูแลและตรวจสอบเอกสารบัญชี เคลียร์เอกสารต่างๆ -สรุปข้อมูลเอกสารด้านบัญ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12,000-17,000 บาท/เดือน
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- บริหารงานระบบบัญชี วางระบบบัญชี วางแผนการทำงานต่างๆทางด้านงานบัญชีและการเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ทางบัญชีและบันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี - จัดส่งแบบฟ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ระยอง   เขต : เมืองระยอง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- รับผิดชอบดำเนินการกิจกรรมการตลาดให้ได้ยอดขายถึงเป้าการขายที่ได้รับมอบหมายของโครงการ - ทำกิจกรรมเพื่อดึงดูดลูกค้าเยี่ยมชมโครงการ - ร่วมวางแผน/ วิเคราะห์คู่แข่ง และดำเนินการ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- รับมอบหมายงานออกแบบ และรายละเอียดความต้องการของลูกค้าจากผู้บังคับบัญชา ติดต่อลูกค้า สอบถามความต้องการเกี่ยวกับรูปแบบการก่อสร้าง ได้แก่ ขนาดพื้นที่ รายละเอียดการตกแต่งต่าง
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง และความถูกต้องให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด - วางแผนการก่อสร้างให้กับทีมงานและผู้รับเหมา รวมทั้งตรวจสอบ และติดตามการทำงานของให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- การจัดระเบียบการอยู่อาศัยร่วมกันของลูกบ้าน และกำกับดูแลความเรียบร้อย ปลอดภัยและการอยู่ร่วมกันในโครงการ - ประสานงาน และติดตามการแก้ไขข้อร้องเรียน - จัดกิจกรรม ,จัดทำวารสาร เอ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 - 50,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
**สะดวกในการเดินทางย้ายที่อยู่ได้** - รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้างตามที่วิศวกรหัวหน้างานแจ้ง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน และตามลำดับของงานโครงสร้าง รวมถึงประสา
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- ดูแลกิจกรรมที่เกี่ยวของผู้บริหาร และบริษัท - คอยดูแลกิจกรรม บันทึกรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและการประชุมคณะกรรมการบริษัท รวมทั้งติดตามให้มีการปฏิบัติตามมติที่ประชุม - ดำเนิ
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
ทำความสะอาด และเสริฟน้ำให้แขก มาดูบ้าน
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,000 - 10,000
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
- ให้การต้อนรับและบริการลูกค้าที่เข้ามาเยี่ยมชมโครงการให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - ให้ข้อมูลรายละเอียดของโครงการและสามารถวิเคราะห์ลูกค้าเพื่อปิดการขายได้ - สามารถป
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
ทนายความ ประจำบริษัทฯ (โครงการบ้านจัดสรร) หากมีประสบการณ์ พิจารณาเป็นพิเศษ*
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
-วางแผนงานของฝ่ายจัดซื้อให้สอดคล้องกับนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ -รายงาน ติดตามผล เพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล -เจรจาต่อรองกับคู่ค้าในข้อตกลง เงื่อนไข ราคา ที
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
1.กำหนดเป้าหมายการขาย วางแผนการขาย และดำเนินงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมาย 2.สรุป / วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อและความต้องการของลูกค้า เพื่อเป็นข้อมูลให
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
-แปลเอกสารภาษาจีน และภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร -ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร -ดูแลเกี่ยวกับงานเอกสารที่เป็นภาษาจีน -สามารถ พูด อ่าน เขียน ภาษาจีนได้
บริษัท พัชรสิน อินดัสทรี จำกัด
จังหวัด ชลบุรี   เขต : เมืองชลบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 18 พ.ย. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800
แฟกซ์ : 02-351-0087

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.