เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาว่าจ้าง)
- รับผิดชอบการสรรหาบุคคลากร และคัดเลือกรับสมัครงานตามความต้องการของหน่วยงาน - สรุป Time Attendance บันทึกข้อมูลลง B-Plus - จัดทำ บันทึกข้อมูล จัดเก็บเอกสารต่างๆของงานบุคคลและธุรการ - งาน Admin ประสานงาน การทำ Visa / Work Permit ติดต่อราชการ ประกันสังคมและสรรพากร - จัดการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ประสานงานและจัดส่งเอกสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ไปยังสำนักงานใหญ่หรือแผนกต่างๆ - สื่อสารให้ข้อมูลเรื่องกฎระเบียบบริษัทฯ นโยบาย ข่าวสารและสวัสดิการแก่พนักงานในบริษัทฯ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่เกี่ยว
16 ตุลาคม 2561
บริษัท คามุ คามุ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 16,000 - 18,000
เจ้าหน้าที่ Recruitment ประจำกรุงเทพ โซนเส้นรถไฟฟ้า
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.1 รับสมัครงานกับผู้ที่มาสมัครงานภายในบริษัท 1.2 ประกาศรับสมัครงานตามสื่อต่างๆ 1.3 คัดเลือกใบสมัครจากสื่อต่างๆ โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น 1.4 นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร และเข้าร่วมสัมภาษณ์กับกับสังกัด 1.5 Code of Conduct 1.6. ออกกิจกรรมจัดหางานร่วมกับองค์กรต่างๆนอกสถานที่ 1.7. Reguration 2. งานเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้าง 2.1 แจ้งเรื่องเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ 2.2 รับเซ็นต์สัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน 2.3
16 ตุลาคม 2561
- Administrative Officer / เจ้าหน้าที่ธุรการ [ เพศหญิง ][ งานประจำ ][ วันทำงาน จันทร์ - ศุกร์ ]
+ เกี่ยวกับงานด้านสรรหาบุคลากร เช่น ติดต่อนัดหมายผู้สมัครงาน, รับสมัครงาน, ดูแลผู้สมัครงาน เป็นต้น + บริหารจัดการงานด้านเอกสาร + บันทึกข้อมูล, จัดทำรายงาน + ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร + ติดตามงาน + ดูแลสำนักงานและรับโทรศัพท์ + งานธุระอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
ProsperSof Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   เงินเดือน : 14,000 - 15,000 บาท
Senior HR Officer ประจำอาคารอิตัลไทย
• ดูแลการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ของบริษัท • ดูแลการขาด, ลา, มาสายของพนักงาน • คิดและคำนวนเงินเดือนและรายได้ต่างๆ ให้แก่พนักงาน • ควบคุมจำนวนคนเข้า-ออกใน Project ที่ได้รับมอบหมาย • คุมการทำงานน้องในทีม, ดูแลงานเอกสารและสรุป Report ให้หัวหน้างาน • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ทำงานจันทร์ถึงศุกร์ 8.30 - 17.30 น. รายได้และสวัสดิการ : - ฐานเงินเดือน 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์) - ค่าล่วงเวลา / ค่าเดินทาง (เบิกตามจริง) - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ -
16 ตุลาคม 2561
PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ดูแลภาษีประกันสังคม)
-จัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับงานด้านบุคคล -งานด้านภาษี ภงด1,ภงด1ก. -ดูแลงานด้านประกันสังคมทั้งหมด -งานอื่นๆตามที่รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา ด่วน!!!   เงินเดือน : ์N / A
เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- เสนอแนะข้อคิดเห็นและร่วมวางแผนพัฒนาบุคลากรของบริษัท - กระบวนการหาและรวบรวมความต้องการการฝึกอบรมพนักงาน - รวบรวมและจัดทำรายชื่อพนักงานเพื่อจัดอบรมหลักสูตรต่างๆ - ประสานงานและฝึกอบรมพนักงานตามที่ได้รับมอบหมายพร้อมทั้งติดตามผลการประเมินอย่างใกล้ชิด - ช่วยกิจกรรมต่างๆของบริษัทตามโอกาสต่างๆ
16 ตุลาคม 2561
บริษัท ปลูกผักเพราะรักแม่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ ประจำ โฮมวัน ศรีสะเกษ
ดำเนินการงานด้าน - ด้านการฝึกอบรม - ด้านการงานสรรหา-ว่าจ้าง - ด้าน Payroll - ด้านงานธุรการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
16 ตุลาคม 2561
บริษัท ศิริมหาชัย อุบลราชธานี จำกัด
จังหวัด ศรีสะเกษ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
เจ้าหน้าที่บุคคล(สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม)
- ทำการสรรหาและคัดเลือกพนักงาน สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - ทำการปฐมนิเทศน์และอบรมพนักงานใหม่ - งานเอกสาร ประวัติพนักงาน จัดทำสัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน - ดูแล JOB ที่ใช้รับสมัครงาน ( Job BKK.com / Job TH.com ) - รับผิดชอบงานนักศึกษาฝึกงาน - หากมีประสบการณ์ด้านงานฝึกอบรมและยื่นอบรม E-Service ได้ จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกแผนก **ทำงานวัน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 -18.00 น.
16 ตุลาคม 2561
บริษัท สยามอินเตอร์มัลติมีเดีย จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลอาวุโส
1. ดูแลระบบการเข้า-ออกงานประจำวัน และสรุปสถิติ ขาด ลา มาสาย , สรุปค่าล่วงเวลา เพื่อจัดทำเงินเดือนและกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 2. จัดทำเงินเดือนด้วยโปรแกรม Business Plus 3. ตรวจสอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง สวัสดิการ พนักงานสัมพันธ์ ระเบียบวินัย-สถิติการทำงาน พิจารณาโทษสายและออกใบตักเตือน และสรุปการหักคะแนนเพื่อใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 3. ติดต่อประสานงานราชการ กรมสวัสดิการคุ้มครองแรงงาน และสำนักงานประกันสังคม 4. ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำประกันสังคม เช่น การแจ้งเข้าออก เบิกผลประโยชน์ทดแทนกรณี
16 ตุลาคม 2561
บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างองค์กร
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1302 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 131 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560