ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
- จัดทำเงินเดือนพนักงาน - คำนวนและสรุปยอดขายของศูนย์บริการ - ตรวจสอบเวลาเข้า-ออก ของพนักงาน (time attendance) - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท บี - ควิก จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : บางกรวย
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 15,000 บาท + โบนัสรายเดือน
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
• ตรวจสอบเวลาการทำงาน การลางาน ของพนักงานรายวัน/รายเดือน • จัดทำสรุปและตรวจสอบเงินเดือนประจำทุกงวดการจ่ายค่าจ้าง • จัดทำสวัสดิการ ตรวจสุขภาพประจำปี ประกาศ สต๊อกอุปกรณ์ในงานที่เกี่ยวข้อง • จัดทำสรุปรายงานต่างๆ นำเสนอผู้บริหาร • รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย **หลังปรับบรรจุหยุดเสาร์เว้นเสาร์**
บริษัท พัทยาฟู้ดอินดัสตรี จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างและประสบการณ์
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
**หมายเหตุ** ในแต่ละตำแหน่ง หน้าที่งานที่ได้รับ จะดูตามความเหมาะสมจากการสัมภาษณ์ - ทำการ สรรหา/คัดเลือก/สัมภาษณ์พนักงาน - จัดเก็บประวัติพนักงาน - จัดทำบันทึกฝึกอบรมพนักงานใหม่ และ พนักงานเก่า - จัดฝึกอบรมพนักงาน - ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - แรงงานสัมพันธ์ (คณะกรรมการความปลอดภัย,คณะกรรมการสวัสดิการฯ) - ตรวจไลน์ผลิต และ CCTV - เอกสารแรงงานต่างด้าว - งานเอกสารภายในแผนก
บริษัท ไทยโมเดอร์นเคส จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : เมืองสมุทรสาคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
ซัพพอร์ต เทรนนิ่ง เอกสาร อยู่แผนก HR จองห้องประชุม เตรียมห้องประชุม จัดโลเคชั่นต่างๆ ติดต่อสั่งซื้ออุปกรณ์และอาหาร ที่ใช้ในการประชุม ประสานงานภายใน ทำข้อมูลและเลคคอร์ดต่างๆ ตัดข้อมูลและคีย์ข้อมูลเข้าระบบ ต้องสื่อสารภาษาอังกฤษเบื้องต้นได้บ้าง เพราะในแผนกและพนักงานมีชาวต่างชาติ
บริษัท ไลทส์ ออน เว็นเจอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
อบรมพนักงานรักษาความสะอาด (ใหม่-เก่า), อบรมพนักงานที่หน่วยงาน และ จัดทำรายละเอียดการทำงานให้กับหน่วยงานที่เปิดใหม่ (Job.) จัดทำแผนการอบรมและตรวจสอบคุณภาพ
บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2 ด่วน   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
บริหารงานฝ่ายบุคคลและธุรการ และดำเนินกิจกรรมด้านงานบุคคล สรรหาและคัดเลือกพนักงาน,วางแผนการบริหารงานบุคคล, พัฒนาและฝึกอบรมพนักงาน,จัดทำและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน สามารถทำงานภายใต้นโยบายของผู้บริหาร ต้องการผู้บริหารที่มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย ตรงต่อเวลา มีความมุ่งมั่นในการทำงาน สามารถวิเคราะห์แก้ไขปัญหาได้
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 28,000 - 32,000 บาท ขึ้นกับข้อตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
1.กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับ หรือนโยบายของบริษัทฯ 2.จัดทำและกำหนดมาตรฐานการ ดำเนินการด้าน การสรรหา , การบริหารค่าจ้างและค่าตอบแทน , การพัฒนาบุคลากร , แรงงานสัมพันธ์ 3.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำแผนงานประมาณการด้านการบริหารอัตรากำลังคน และ แผนงบประมาณประจำปี 4.ร่วมกับผู้บังคับบัญชาจัดทำและกำหนดโครงสร้างอัตรกำลัง , แผนความก้าวหน้าแต่ละตำแหน่งงาน รวมถึงโครงสร้างเงินเดือน 5.จัดทำแผนและแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน 6.ตรวจสอบรายงานการจ่ายค่าจ้าง สรุปรายงานประจำเดือน
-สรรหาพนักงานตามที่หน่วยงานมีการร้องขอ -โทรนัดสัมภาษณ์พนักงาน -สัมภาษณ์พนักงาน -ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ -จัดการงานด้านเอกสาร งานธุรการทั่วไป ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
บริษัท สปีดี้แพคเก็จ เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 2   เงินเดือน : 17,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
1. ควบคุมกระบวนการ สรรหาบุคลากรของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ประสานงานกับทุกๆ ฝ่าย ในด้านความรู้ความสามารถของบุคลากร 3. กำหนด จัดทำ ปรับปรุงระบบเอกสารให้สอดคล้องกับมาตรฐานกำหนด 4. วางแผนพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากร 5. ควบคุมการอบรมและวัดระดับความสามารถให้บรรลุแผน 6. เป็นวิทยากรอบรมภายใน
บริษัท นิวแม็ก จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : ปิดรับสมัคร   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
-ควบคุมดูแลด้านการสรรหาว่าจ้างพนักงานตามที่หน่วยงานร้องขอ และให้เป็นไปตามการวางแผนอัตรากำลังคนของฝ่ายบริหาร -ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่าง และรับสมัครพนักงาน -ให้การปฐมนิเทศกฎระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทแก่พนักงานใหม่ -ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท -รวบรวมสถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงาน (ขาด/ลา/มาสาย) เสนอหัวหน้างาน -ดูแลจัดหาด้านสวัสดิการให้กับพนักงานตามนโยบายของบริษัท -สำรวจความต้องการด้านฝึกอบรมของพนักงาน เพื่อจัดทำเป็นแผนการฝึกอบรมเสนอผู้บริหารพิจารณา -ดูแลให้พนักงานได้
บริษัท ฟู้ดเดิ้ล นู้ดเดิ้ล จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-15000 บาท
วันที่ : 7 ส.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1066 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 107 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.