เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
งานคำนวณค่าแรง Pay Roll งานสรรหา คัดเลือก งานแรงงานต่างด้าว งานอบรม พัฒนาบุคลากร งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเซ็นเตอร์ฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-20000
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- Training skills such as computer applications, phone systems, product assembly, policies and procedures, and inventory planning - Train new hires as well as veteran employees. - Help employees improve upon or enhance existing skills. - Evaluate training effectiveness. - Improve training programs. - Create monitored simulations and problem-solving scenarios
AEON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- บริหารจัดการ แม่บ้าน. ไปปฏิบัติงานตามจุดบริการที่ลูกค้า/หน่วยงานกำหนด รวมทั้ง การจัดทดแทนงานกรณีพนักงานปฏิบัติการลาหยุดงาน ขาดงาน - ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในสังกัด ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด - ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงแม่บ้าน ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
- บริหารจัดการรปภ. ไปปฏิบัติงานตามจุดบริการที่ลูกค้า/หน่วยงานกำหนด รวมทั้ง การจัดทดแทนงานกรณีพนักงานปฏิบัติการลาหยุดงาน ขาดงาน - ติดตามดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานปฏิบัติการในสังกัด ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามมาตรฐานที่กำหนด - ให้คำปรึกษา แนะนำ ช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงรปภ. ให้สามารถปฏิบัติงานได้สำเร็จตามที่ได้รับมอบหมาย
1.ตรวจสอบการบันทึกเวลาทำงาน ขาด ลา มาสายของพนักงาน 2.ติดตามและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเวลาในการปฏิบัติงาน 3.บันทึกและสรุปข้อมูลสถิติการมาทำงานทุกเดือน 4.ดูแลการจัดตารางเวร ,การแลกเปลี่ยนเวร 5.จัดทำค่าล่วงเวลา 6.ดูแลการScanนิ้วและออกรหัสให้สำหรับพนักงานใหม่ 7.คัดเลือกและสรรหาบุคลากรตามที่หน่วยงานร้องขอ
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน โดยใช้แบบสำรวจ ศึกษาวิเคราะห์จากข้อมูลที่เกี่ยวข้อง - กำหนดแผนการฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมให้อดคล้องกับวิสัยทัศน์ของบริษัท - ดำเนินการฝึกอบรมตามหลักสูตรและวิธีการที่กำหนดไว้ ทั้งภายในและภายนอกบริษัท - ประสานงานการฝึกอบรมทั้งก่อน ขณะ และหลังการฝึกอบรม - จัดทำเอกสารสรุปค่าใช้จ่ายต่างๆที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน รวมทั้งควบคุมค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม - จัดทำบันทึก รายงานผลการดำเนินงานต่างๆทุกเดือน จัดทำรายงานการอบรม - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆหรื
โรงพยาบาลกรุงสยามเซนต์คาร์ลอส
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
ตรวจสอบดูแลความถูกต้องของข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงานในระบบ ตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงาน ดำเนินการจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง สวัสดิการ อย่างถูกต้องและทันเวลา ควบคุมดูแลการจัดทำและปรับปรุง Job Description และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
โรงพยาบาลเจ้าพระยา จำกัด ( มหาชน )
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : ไม่ระบุ
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
. รับผิดชอบการสรรหาและคัดเลือกใบสมัครที่ตรงกับความต้องการตามแบบฟอร์มขออัตรากำลัง โดยใช้กลยุทธ์การสรรหาบุคลากรเชิงรุก 2 . รับผิดชอบการสรรหาแหล่งสรรหาบุคลากรที่เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 3 . รับผิดชอบการสรรหา การคัดเลือกใบสมัคร การสัมภาษณ์เบื้องต้น ตลอดจนการคัดเลือกร่วมกับต้นสังกัด 4 . รับผิดชอบดูแลและปรับปรุงข้อมูลประกาศงานในสื่อสมัครงาน ให้สื่อไปถึงยังกลุ่มผู้หางาน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5 . รับผิดชอบในการจัดทำและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติพนักงานเข้าใหม่ ให้ถูกต้อง
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
1.ดำเนินการจัดการพัฒนาบุคลากรตามแผน 2.บันทึกผลและประวัติการฝึกอบรมของพนักงาน 3.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายรายงานต่อหัวหน้า/ผู้บังคับบัญชา 4.รายงานผลการอบรมยื่นต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5.เป็นวิทยากรหลักสูตรภายในบริษัทและบริษัทในเครือ 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา :    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
-ปฎิบัติหน้าที่ดูแลเกี่ยวกับเอกสารงานบุคคลต่างๆ -ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย -สามารถทำงานวันเสาร์ได้ (จ.-ศ. เข้างาน 09.00-18.00 น. และ ส. 09.00-15.00 น.)
ห้างทองเยาวราชกรุงเทพ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : 1 อัตราด่วน!!!   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 20 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1227 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 123 »

โปรดระวัง !!
การส่งใบสมัครงานนั้น ไม่ควรส่งใบสมัครไปที่บริษัทเดิมซ้ำๆ ใบสมัครเพียงใบเดียวก็เพียงพอแล้วต่อการพิจารณาของทางบริษัท
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562