เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
1. ดูแลงานบุคคลอย่างรอบด้าน อาทิ งานด้านสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม งานสวัสดิการพนักงาน การคำนวนสถิติการมาทำงาน การประเมินผลพนักงาน ฯลฯ 2. ดูแลและควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบของบริษัท 3. ประสานงานและจัดกิจกรรมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. จัดทำ JD และเอกสารฝ่ายบุคคล ISO 91000 6. สื่อสารพนักงานภายในองค์กร
บริษัท ปิยะทรัพย์การพิมพ์ (1989) จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 17,000* ตามตกลง
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
- ดูแลสวัสดิการพนักงาน - ดูแลเรื่องสรรหาคน - ยื่น-เข้าออกประกันสังคม - ทำเรื่องแรงงานต่างด้าว ต่ออายุ - ดูแลความเรียบร้อยและกฏระเบียบภายในบริษัทฯ - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวของกับฝ่ายบุคคล - สรุปเวลาทำงานเพื่อจัดส่งทำเงินเดือน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รุ่งจรูญ แอนด์ ซันส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ราษฎร์บูรณะ, ทุ่งครุ
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
-บริหารงานบุคคลทั้งระบบ -การสรรหาพนักงาน -แรงงานสัมพันธ์ -จัดทำเงินเดือน/ค่าจ้าง -ดูแลแรงงานตางด้าว อาทิ ขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว เป็นต้น -ติดต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ อาทิ สนง.ประกันสังคม, กรมสรรพากร, กรมแรงงาน เป็นต้น
บริษัท สโตน แกลเลอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : 25,000-40,000 บาท
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
ดำเนินการสรรหา และ คัดเลือกบุคลากรที่มีประสิทธิภาพให้ตรงกับความต้องการ ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดหมายเพื่อการสัมภาษณ์งาน ประสานงานกับทางลูกค้าในการคัดเลือก เพื่อรับเข้าทำงาน ทำรายงานสรุปประจำเดือน
Adecco New Petchburi Recruitment Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
- ผู้ช่วยบริหารจัดการงานด้านทรัพยากรบุคคลโดยรวม ตั้งแต่ จัดหาบุคลากร, จัดการงานเอกสาร, ดูแลความเรียบร้อยตามกฏระเบียบของบริษัท, รายงานสรุปการขาด ลา มาสาย ของพนักงาน, ดูแลส่วนของเอกสารต่างๆ สำหรับประกันภัยกลุ่ม, ดูแลกิจกรรมและเปิดโอกาสให้เสนอไอเดียสร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมคุณภาพและพัฒนาประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากร - รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในสำนักงาน รวมถึงการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงานให้อยู่ในสภาพดี รวมทั้งดูแลสต็อดอุปกรณ์เครื่องเขียน และของใช้ภายในสำนักงาน - ดูแลสัญญาเช่า สัญญาบริก
บริษัท ที่ปรึกษาประกันภัย ชาร์เตอร์ด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
1.ดูแลรับผิดชอบด้านความปลอดภัยในการทำงานตามหน้าที่ของ จป.วิชาชีพและงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก
บริษัท มาณิษ คอมโพสิต จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : N/A
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
1. หารายชื่อผู้สมัครงาน จาก ช่องทางต่างๆ ตามความต้องการของบริษัทฯ พร้อมนัดหมายเข้าสัมภาษณ์ 2. สัมภาษณ์ผู้สมัคร เบื้องต้น และ ประเมินผลการสัมภาษณ์ 3. จัดเก็บทะเบียนประวัติพนักงาน ประวัติการทำงาน 4. ยื่นเอกสารแสดงรายชื่อ บุคคล เข้า – ออก ประกันสังคม 5. ยื่น เงินสบทบ ประกันสังคม 6. ประสานงานการใช้สิทธิ์ ประกันสังคม และ กองทุนทดแทน ของพนักงาน กับ สำนักงานประกันสังคม และ โรงพยาบาล 7. ควบคุม การเบิกจ่าย วัสดุ อุปกรณ์ สำหรับพนักงาน
บริษัท มาณิษ คอมโพสิต จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1-2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
รับผิดชอบรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลการมาปฏิบัติงานของพนักงาน คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา รายได้อื่น ๆ และรายหัก พร้อมทั้งจัดทำเอกสารนำส่งธนาคาร ตลอดจนจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้พนักงานได้รับค่าจ้างที่ถูกต้องและเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด
โรงพยาบาล บี.แคร์ เมดิคอลเซ็นเตอร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
-ลงสมัครประกาศงานตาม Job ต่างๆ -สกรีนและอ่านประวัติของผู้สมัคร -โทรนัดเข้ามาสัมภาษณ์งานตามตำแหน่งงานต่างๆ -สัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคลากรที่เหมาะสมส่งให้ตาม Requirement -จัดทำรีพอร์ตต่างๆ และติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Advanced Systems Consulting Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 3   เงินเดือน : 20000-35000 (ขึ้นอยู่กับปสก.)
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
- วางแผนการปฏิบัติงานแม่บ้านและภูมิทัศน์ - สั่งงานและมอบหมายงาน ซุปเปอร์ไวเซอร์ด้านทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง ,และ ซุปเปอร์ไวเวอร์ด้านภูมิทัศน์ - ควบคุมดูแล งานทำความสะอาดห้องพักและพื้นที่ส่วนกลาง และดูแลภูมิทัศน์โดยรอบศูนย์ฝึกอบรม ให้อยู่ในสภาพสะอาด สวยงามเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ผู้ว่าจ้าง และผู้ใช้บริการ - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่าย วัสดุอุปกรณ์ และน้ำยาเคมีในการบำรุงรักษาความสะอาด ให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ - ติดตามดูแล คุณภาพงานบริการ ความพึงพอใจ และความต้องการ/
บริษัท รักษาความปลอดภัย กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด
จังหวัด นครราชสีมา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 27 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1224 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 123 »

คุณรู้หรือไม่ ?
คุณสามารถตรวจสอบใบสมัครของคุณได้ว่ามีบริษัทไหนค้น หรือ เปิดดูใบสมัครของท่านบ้างโดย เข้า สำหรับคนหางาน >> เข้าระบบ >> บริษัทไหนเปิดใบสมัครของท่านบ้าง
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562