เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาจากงานประเภท
บุคคล, ฝึกอบรม, Training
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
สรรหาพนักงานให้ทันต่อความต้องการของบริษัท แนะนำวิธีการ ช่องทางใหม่ ๆ ในการสรรหาพนักงาน มีประสบการณ์ด้านงานสรรหา 1-3 ปี (งานร้านอาหาร จะพิจารณา เป็นพิเศษ)
10 ธันวาคม 2560
บริษัท อาฟเตอร์ ยู จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของบริษัท
HR ฝ่ายบุคคล สรรหา-ฝึกอบรม
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในส่วนของฝ่ายบุคคล ฝึกอบรมและสอนพนังงานใหม่ และประสานงานอื่นๆในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้ช่วยผู้จัดการ รายละเอียดงานเบื้องต้น • สรรหาบุคคลมาปฏิบัติงานตามที่ได้มอบหมาย • ฝึกอบรมการทำงานของพนักงานใหม่-เก่า ในทุกๆด้าน (เน้นด้านการขายและประสานงานเป็นหลัก) • ประสานงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั้งหมด • ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในองค์กร และสวัสดิการของพนักงานทุกๆคน • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการ ควบตำแหน่งผ
10 ธันวาคม 2560
บริษัท อณิช พลัส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000-18,000+อื่นๆ
Recruiting Staff (15,000 - 21,000 บาท/เดือน)
- เขียนคอนเทนต์ประกาศงานตำแหน่งต่างๆของทางบริษัทได้เป็นอย่างดี - ดูแล LINE Official ของบริษัทในการตอบคำถามรวมทั้งแนะนำรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่งงาน - จัดเก็บข้อมูลผู้สมัครประจำวันลงบนฐานจัดเก็บข้อมูล รวมถึงจัดทำรายงานการทำงาน - เข้าร่วมประชุมกับผู้จัดการฝ่ายการเกี่ยวกับคุณสมบัติ เกณฑ์ผ่าน และช่องทางการประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานได้อย่างครบถ้วน
10 ธันวาคม 2560
TOPICA EdTech Group
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000 – 21000 Baht
รับสมัครด่วน!! ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้นนำ : Customer Service, Call Center, Inbound,ลูกค้าสัมพันธ์,บริการลูกค้า,admin,ธุรการ เขตพญาไท,ธนบุรี,บางกอ
สมัครด่วน !!! จำนวนมากกว่า 300 อัตรา ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลทางโทรศัพท์ประจำโครงการภาครัฐและเอกชนชั้นนำ (Full Time/ Part-Time) ลักษณะงาน : ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลทางโทรศัพท์ (Inbound Customer Service, Call Center) ให้กับธุรกิจบริการชั้นนำต่างๆ เช่น ธุรกิจสายการบิน,หน่วยงานภาครัฐ, ธนาคาร,ยานยนต์, พลังงาน, ค้าปลีก, ไอที, อสังหาริมทรัพย์ ฯลฯ สถานที่ปฎิบัติงานมีหลายเขตในกรุงเทพฯ และปริมลฑล ทำงาน 5 วันหยุด 2 วันต่อสัปดาห์ Customer Service Thai รายได้เฉลี่ย 15,000-20,000 บาทต่อเด
10 ธันวาคม 2560
บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 100   เงินเดือน : เฉลี่ย 15,000 ขึ้นไป (เงินเดือน+รายได้อื่นๆ)
พนักงานบุคคล
ติดต่อประสานงานภายในองค์กร รับสมัครงาน จัดหาคน ทำประกันสังคม
10 ธันวาคม 2560
บริษัท สยามชัย เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 12,000
QC & Support งานบริหารนิติบุคคล
1.เข้าตรวจงานและอบรม พนักงานตามหน่วยงาน 2.แก้ไขปัญหา ตามที่ลูกค้าร้องเรียน/หรือหน่วยงานร้องขอ 3.เข้าประชุมร่วมกับลูกค้า 4.จัดทำรายงานการทำงานส่งรายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน
10 ธันวาคม 2560
บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15000-18000
เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
- รับสมัครงานและสัมภาษณ์พนักงาน - สรรหาบุคลากรเข้าปฏิบัติงานเพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท - ใช้สื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ เพื่อหากำลังคนตามโครงสร้างขององค์กร - สามารถปฏิบัติงานนอกพื้นที่ได้
10 ธันวาคม 2560
บริษัท เรย์ บิสซิเนส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : 1 ด่วน   เงินเดือน : 15,000 บาท
เจ้าหน้าที่สรรหา
- สรรหาพนักงานตามใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์งานเบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุง Website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน - ดำเนินการหาช่องทางสรรหา และว่าจ้าง เพื่อนำเสนอผู้บังคตับบัญชา - ดำเนินการเกี่ยวกับเอกสารเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง เช่น ทำสัญญาจ้างฯ - ดำเนินการบันทึกลายนิ้วมือ เมื่อรับพนักงานเข้าทำงาน - บันทึกเวลาเข้า-ออก ตรวจสอบความถูกต้อง - จัดทำแฟ้มประวัติพนักงานให้เป็นปัจจุบัน - จัดทำเอกสารต่าง ๆ เกี่ยวกับงานบุคคล - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
10 ธันวาคม 2560
บริษัท มีเดีย เซ็นเตอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดอนเมือง, หลักสี่
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามประสบการณ์
เจ้าหน้าที่ Recruitment ประจำกรุงเทพ โซนพระราม 2
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร 1.1 รับสมัครงานกับผู้ที่มาสมัครงานภายในบริษัท 1.2 ประกาศรับสมัครงานตามสื่อต่างๆ 1.3 คัดเลือกใบสมัครจากสื่อต่างๆ โดยการสัมภาษณ์เบื้องต้น 1.4 นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร และเข้าร่วมสัมภาษณ์กับกับสังกัด 1.5 Code of Conduct 1.6. ออกกิจกรรมจัดหางานร่วมกับองค์กรต่างๆนอกสถานที่ 1.7. Reguration 2. งานเอกสารเกี่ยวกับกระบวนการจัดจ้าง 2.1 แจ้งเรื่องเอกสาร และหลักฐานที่ต้องใช้ 2.2 รับเซ็นต์สัญญาจ้าง และสัญญาค้ำประกัน 2.3
10 ธันวาคม 2560
เจ้าหน้าที่บุคคล
1.จัดเก็บและอัพเดททะเบียนประวัติพนักงานทั้งในระบบและแฟ้มประวัติ 2.จัดทำเงินเดือนพนักงาน/โอที/เบี้ยเลี้ยง/ค่าเดินทาง/ค่าคอมมิชชั่นของพนักงาน ให้ตรงตามเวลาที่กำหนด 3.ดูแลระบบ Time attendant สรุปการ ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 4.ดูแลเรื่องประกันสังคม การแจ้งเข้า-ออก และการเบิกประโยชน์ทดแทนต่างๆ. 5.วางแผนการสรรหากำลังคน ตามช่องทางต่างๆ ให้เพียงพอต่อความต้องการของบริษัท 6.ดูแลเรื่องกฎระเบียบและสวัสดิการต่างๆให้กับพนักงาน 7.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง 8.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา
09 ธันวาคม 2560
บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 1387 งาน

« 1 2 3 4 5 ... 139 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

สนใจลงโฆษณาติดต่อได้ที่
Tel : 02-001-8800 , 02-349-7974
Fax : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560