งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
หาเอนเจนท์อสังหาริมทรัพย์ เราจะมีห้องในมือ แล้วหาเอนเจนท์ที่สนใจห้องในมือของเรา แล้วเราปล่อยให้เอนเจนท์หาลูกค้าเอง เอนเจนท์ปิดดีลได้เราได้ค่าคอมครับ ค่าคอมเราได้ 1℅ จากการขาย แต่เรามีฐานเงินเดือนให้ทุกเดือนครับ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 23   อัตราค่าจ้าง : 16,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- สรรหาเอเจ้นท์ - ดูแลเอเจ้นท์ด้านเอกสาร - ติดต่อหน่วยงานราชการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 50   อัตราค่าจ้าง : 14,000-16,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลทางการเงินตามระบบของการบัญชี -ทำบัญชีรายรับ บัญชีรายจ่าย ให้กับองค์กร -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี -บันทึกการจ่ายเงิน การรับเงิน และธุรกรรมทางการเงิน -ทำงบดุล และรวบรวมรายงานการเงินตามระยะเวลาที่กำหนด -จัดแสดงรายรับรายจ่ายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท -จัดทำหนังสือหัก ณ ที่จ่าย -งานอื่นตามที่มอบหมาย
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 17,000 - 25,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1.จ่ายภาษี ประกันสังคม ค่าเช่าต่างๆ 2.คำนวนเงินเดือนบริษัทนอก 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000-16,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-จัดทำและเก็บรักษาเอกสาร , ทะเบียนกรรมการ หนังสือเชิญประชุมคณะกรรมการรวมถึงหนังสือนัดประชุมคณะกรรมการชุดย่อยที่เป็นเลขานุการ คือคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทนและสรรหา คณะกรรมการบรรษัทภิบาล -รายงานการประชุมคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย หนังสือเชิญประชุม และรายงานการประชุมผู้ถือหุ้น -เก็บรักษารายงานการมีส่วนได้เสีย และหนังสือรับรองความเป็นอิสระที่รายงานโดยกรรมการและผู้บริหาร และจัดส่งสำเนารายงานดังกล่าวให้ประธานคณะกรรมการ และประธาน -ดำเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการตลาดทุนประกาศกำหนด และตามที
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 50,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
ทำความสะอาดในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อย เป็นระเบียบ
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 9,000-13,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
-ติดต่อ ประสานงานกับผู้เยี่ยมชมโครงการ -นำเสนอขายโครงการ รวมทั้งดูแลสนับสนุนผู้เยี่ยมชมโครงาร -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
- สรรหาเอเจ้นท์ ใหม่ ๆ เพิ่ม - ดูแลประสานงานกับเอเจ้นท์ที่ร่วมกับกับทางบริษัท - supportงานเอกสารให้กับเอเจ้นท์ในเครือข่าย - ออกใบจองสัญญาในโครงการที่ลูกค้าสนใจ ให้ข้อมูลโครงการและจัดทำข้อมูลการขาย
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 18   อัตราค่าจ้าง : 16000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
1.สรรหาบุคลากรตำแหน่งต่างๆ 2.ไปหน่วยงานราชการ เช่น ประกันสังคม , สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ฯลฯ 3.ทำงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอ็มเอ็มเอ็ม แคปปิตอล จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 0   อัตราค่าจ้าง : 14,000-16,000
วันที่ : 11 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.