งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• กำกับ ดูแล สั่งงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบายตามที่ได้รับมอบหมายประสานงานหน่วยงานอื่นเมื่อเกิดปัญหาเพื่อให้งานสำเร็จลุล่วงทันการส่งมอบที่กำหนดไว
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 25,000
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• สามารถแก้ไขปัญหาระบบต่างๆของรถ ดัดแปลง แก้ไข พัฒนาและซ่อมรถได้ใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ • ร่วมมือและประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆทั้งภายในและภายนอกเ
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 -25,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• เน้นการตรวจสอบคุณภาพระหว่างการผลิตแต่ละขั้นตอนให้มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าที่ไม่มีคุณภาพหลุดไปถึงลูกค้า • สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่ช่างหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้การด
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 35,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• มีทักษะในการควบคุมคน การจ่ายงาน การติดตามงาน แก้ไขงาน พัฒนางาน แนะนำงานช่างได้ • สามารถทำงานล่วงเวลา หรือทำงานเป็นกะได้ • มีความรู้เรื่ององค์ประกอบโครงสร้างรถมอเตอร์ไซค์ ชิ
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• ทำหน้าที่ประกอบรถใหม่ ซ่อมบำรุง ดัดแปลง แก้ไข พัฒนาเพื่อให้รถใช้งานได้ • งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 25   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• กำกับ ดูแล สั่งงาน ผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้บรรลุผลตามนโยบายตามที่ได้รับมอบหมาย • มีทักษะการใช้งาน MS Office / Excel /คอมพิวเตอร์ได้ดี • มีทักษะการเป็นผู้นำมีความคิดสร้างสรรค
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
· เน้นการตรวจสอบคุณภาพระว่างการผลิตแต่ละขั้นตอนให้มีคุณภาพเพื่อลดความเสี่ยงสินค้าที่ไม่ได้คุณภาพหลุดไปถึงลูกค้า · สนับสนุน ให้คำแนะนำแก่ช่างหรือหน่วยงานอื่นเพื่อให้การดำ
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 25,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• มีความรู้ความสามารถในการบริหารเส้นทางการจัดรอบวิ่งของผู้ใต้บังคับบัญชา • มีความรู้ความสามารถในการใช้งานระบบ GPS Tracking ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดเวลาที่ออก Trip • ควบ
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• สามารถขับรถเดินทางออกต่างจังหวัดเป็นTrip เดือนละไม่น้อยกว่า 26 วัน หมุนเวียนตามภาคเหนือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาคตะวันออก/ตะวันตก • สามารถประกอบรถใหม่ ซ่อมบำรุ
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• ช่วยเหลือช่างในงานต่างๆ เช่น เช็คระยะกิโลเมตร, ซ่อมจักรยานยนต์, เปลี่ยนอะไหล่ • ทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ (มี OT) • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
• มีความรู้ความสามารถ ความเชี่ยวชาญในการเดินสายไฟ • วิเคราะห์ปัญหาและไล่ระบบไฟภายในรถมอเตอร์ไซค์ • อ่านหรือดูหรือวิเคราะห์Diagramต่างๆ หรือสามารถแก้ไขดัดแปลงระบบสั่งการ • ควบคุ
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
1.ควบคุมดูแลการบริหารงานของพนักงานในสาขาให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ 2.ดูแลทีมขายที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 3.วิเคราะห์ตรวจสอบควบคุมกระบวนการข
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
1.วางแผน และกลยุทธ์เพื่อเพิ่มจำนวนการเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซด์ไฟฟ้าให้มีปริมาณเพิ่มขึ้น และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.บริหารจัดการงบประมาณทางการตลาดให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 3.วางแผน
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
1.ร่วมกับผู้จัดการในการวางแผนและบริหารการปิดบัญชีประจำเดือนและจัดทำงบประมาณ 2. กำหนดวิธีการ และกระบวนการปฏิบัติงานด้านบัญชี การเงินและภาษีอากร 3. ควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงา
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลงหรือตามประสบการณ์
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
งาน บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
ดูแลควบคุม และ ตรวจสอบงานระบบ รับจ่ายเงิน รายเดือน รวมทั้งทำประมาณการ รับ จ่าย รายเดือนและกระทบยอดเงินฝากธนาคาร • ติดต่อประสานงานธนาคารรวมถึงจัดเตรียมเอกสารและให้ข้อมูลเพื่อ
บริษัท สตรอม (ไทยแลนด์) จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 21 มี.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.