เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

พนักงานฉายภาพยนตร์ ประจำสาขา จังซีลอน ภูเก็ต
- ปฏิบัติงานตรวจสอบซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์และระบบเสียงให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา - วิเคราะห์และแก้ไขการทำงานของเครื่องฉายภาพยนตร์ - ประสานงานกับช่างเทคนิคประจำสาขาในการซ่อมบำรุงเครื่องฉายภาพยนตร์ ช่องทางในการสมัครงาน • Inbox facebook : Recruitment SF Corporation • Line : 086-3223430 • Email : recruitment@sfcinemacity.com สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ เบอร์ 086-3223430 , 091-7780211 , 097-2818656 และ 097-1051716
บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : -
19 กรกฎาคม 2562
ช่างเทคนิค ประจำร้าน BaNANA สาขาโฮมโปร ภูเก็ต(ฉลอง)
ช่างเทคนิค หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิคการใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า รวมถึงการแนะนำเทคนิคและวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า หากคุณไม่มีความรู้ในตัวสินค้าและผลิตภัณฑ์ ทางเรามีทีมอบรม และผู้ชำนาญการด้านสินค้า และการให้บริการ คอยให้ความรู้ในตัวสินค้า และทักษะการให้บริการลูกค้าให้กับพนักงานเพียงคุณมีใจรักการบริการ รักการขาย เป็นคนที่ชื่นชอบและหลงใหลสินค้าIT มีบุคลิกภาพที่ดี และพร้อมที่จะเติบโตไปกับเรา ส่งใบสมัครเข้ามาได้เลยตาม รายละเอียดด้านล่
บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,500-17,000
19 กรกฎาคม 2562
พนักงานขาย ตจว. พื้นที่ จังหวัดภูเก็ต
มีทัศนคติที่ดี ออกพบลูกค้าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและจังหวัดที่ใกล้เคียงตามที่หัวหน้างานกำหนดให้ ดูแลลูกค้าทั้งเก่า-ใหม่ ทำรายงานการขาย รวมถึงส่วนที่เกี่ยวข้อง
บริษัท โกลด์ เบลล์ ซิสเท็ม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 20,000 บาทขึ้นไป
19 กรกฎาคม 2562
Mall Manager (เชิงทะเล)
- การบริหารรายทั้งหมดของศูนย์การค้าฯ ได้แก่ รายได้จาการดำเนินงาน เช่น รายได้ค่าเช่า รายได้ค่าบริการ, รายได้ทางการเงิน, รายได้อื่นๆ, ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - การบริหารพื้นที่ Promotion และกิจกรรมส่งเสริมการขายต่างๆ ของศูนย์การค้า - วิเคราะห์รายได้-ค่าใช้จ่าย P&L ประจำเดือน - จัดทำ Budget ประจำปี ของทุกแผนกภายในศูนย์การค้า - ให้คำแนะนำ แก้ปัญหาและข้อผิดพลาดต่างๆ ที่เกิดขึ้น - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานต่างๆ ภายในศูนย์การค้าฯ - สร้างภาพพจน์และการบริการที่พึงพอใ
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
19 กรกฎาคม 2562
Tenant Relations & Marketing Manager (เชิงทะเล)
• สำรวจพื้นที่ในสาขาว่ามีพื้นที่ว่าง หรือพื้นที่ที่เหมาะสมบริเวณใดบ้าง นอกเหนือจากพื้นที่ขายปกติที่สามารถก่อให้เกิดรายได้แก่สาขา • ตรวจสอบเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานและจัดทำสัญญาให้มีความสมบูรณ์ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการแจ้งต่อสัญญาล่วงหน้าตามนโยบายบริษัท • วิเคราะห์รายงานสรุปรายงานตัวเลขต่างๆ เช่น รายได้ของสาขา, ค่าใช้จ่ายที่จะต้องเรียกเก็บจากร้านค้า, Tenant sales • ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย พื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยขอ
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
19 กรกฎาคม 2562
Tenant Relation & Admin Manager (เชิงทะเล)
• ตรวจความเรียบร้อยของพื้นที่ขาย พื้นที่ภายในและโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ ตรวจร้านค้าให้เปิด-ปิด ตามเวลาที่ศูนย์ฯ กำหนด • ดำเนินการรวบรวมเอกสาร สัญญา และรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน และจัดทำสัญญาให้มีความสมบูรณ์ ถูกต้อง ครบถ้วน รวมถึงการแจ้งต่อสัญญาล่วงหน้าตามนโยบายบริษัท • ตรวจพื้นที่ภายใน และโดยรอบอาคารเพื่อตรวจสอบความสะอาดและความเรียบร้อยของพื้นที่ • ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อตรวจสอบความพร้อมของสถานที่และทรัพย์สินต่างๆ เช่น
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
19 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าแผนกป้องกันการสูญเสีย (เชิงทะเล)
• ตรวจตราดูแลอาคารทรัพย์สิน วัสดุอุปกรณ์ไม่ให้ชำรุด หรือสูญหาย และไม่ให้ผู้อื่นเข้ามาเกี่ยวข้องใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งตรวจตราและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณพื้นที่ของศูนย์ฯ • ตรวจดูแลตู้ดับเพลิงและอุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่ในบริเวณพื้นที่ที่รับผิดชอบของตนให้มีอุปกรณ์อยู่ครบ และพร้อมใช้งาน • สังเกตลูกค้า พนักงานขาย หรือ บุคคลที่อาจนำไปสู่การกระทำทุจริตใดๆ รวมทั้งควบคุมและดูแลการช่วยเหลือและดำเนินการจับกุมมิจฉาชีพ เมื่อพบเห็นหรือได้รับแจ้งหรือได้รับการร้องขอให้ดำเนินการ • ควบคุมและดูแลกา
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
19 กรกฎาคม 2562
หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (เชิงทะเล)
• ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของระบบไฟฟ้า น้ำประปาและเครื่องปรับอากาศภายในสาขาให้ปฏิบัติงานได้ตามปกติ • ตรวจสอบ การซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า เช่น การเปลี่ยนหลอดไฟ สปอตไลท์ ฯลฯ ระบบน้ำประปา เช่น เปลี่ยนหัวnก๊อกน้ำ ฯลฯ ตลอดจนเครื่องปรับอากาศ ให้อยู่ในสภาพที่ดี พร้อมใช้งานอยู่เสมอ ตามใบแจ้งหรือตามที่มีการชำรุดเกิดขึ้น • ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และมีความพร้อมต่อการใช้งานอยู่เสมอรวมทั้งการกำกับดูแลงานซ่อมบำรุงของ Supplier ให้ถูกต้องตามเงื่อนไขของก
บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
19 กรกฎาคม 2562
Java-Programmer
We are looking for a Java-Programmer base on Phuket, who will work together with us to advance our processes and projects. A person, who is good at programming in addition to being a part of us. We focus on Best-of-Breed and we use software branch and in-house developments for our diverse tasks, which we optimize and network steadily. We were awarded the Innovation Award in this.
Vignold Phuket
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามแต่ตกลง
19 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 419 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 42 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเข้ามา แก้ไขข้อมูล หรือ เข้าระบบ จะทำให้ ใบสมัคร ของคุณ ถูกเลื่อนขึ้นไปอยู่บนสุด และเมื่อใบสมัครอยู่บน ก็มีโอกาสที่บริษัท ที่สนใจจะเปิด ใบสมัครของคุณก่อน ดังนั้น หากคุณ ยังหางานอยู่ ก็ควรเข้ามา Update ข้อมูลซัก 1-2 อาทิตย์ต่อครั้ง :)
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560