ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม - รับออเดอร์ - เก็บโต๊ะ/จัดโต๊ะ - เช็คบิล/ทอนเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5    อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เชียร์ขายสินค้า ประเภทขนม ผลไม้อบแห้ง ข้าวสาร - ผลิตทองม้วน - ดูแลความสะอาดเรียบร้อยของพื้นที่ - บริการลูกค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-25,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน - ดูแลมาตรฐานการทำงานพนักงาน และการบริการลูกค้า - จัดตารางทำงาน พนักงาน - ติดตาม ประเมินผลการทำงานพนักงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงาน - ปรับปร
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 20,000 ++
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ขับรถส่งสิน(เกียร์กระปุก)ค้าตามห้างสรรพสินค้าต่างๆ ใน กทม. - ตรวจรับสินค้า - จัดเก็บวัตถุดิบ สินค้า - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12000
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- บริหารการจัดการส่งสินไปร้านสาขาต่างๆ - ดูแลควบบริหารการจัดเก็บและส่งสินค้าตามหลักระบบFIFO - บริหารการจัดการ ทีมขนส่ง -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ Menu อาหารและเครื่องดื่ม - ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ Promotion/Packaging - อื่นๆ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
-เตรียมวัตถุดิบ -ปรุงอาหาร -ดูแลความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12000 - 15000 (ตามประสบการณ์ของตำแหน่งงาน)
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- รับออเดอร์ - เสิร์ฟอาหาร - เก็บโต๊ะ / จัดโต๊ะ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-13,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ปรุงอาหารญี่ปุ่น - เช็คสต๊อค/สั่งวัตถุดิบ - ดูแลความสะอาด - อื่นๆ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ดูแลควบคุมการทำงานของพนักงาน - Training พนักงานเข้าใหม่ มาตรฐานการทำงาน การบริการลูกค้า - จัดตารางทำงาน วันหยุด วันพัก - ติดตาม ประเมินผลการทำงานพนักงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรสาคร   เขต : กระทุ่มแบน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
1. สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ ในช่องทางต่าง ๆ 2. ติดต่อผู้สมัครเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์และทดสอบ 3. ดูแล ปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานว่างใน Web Site ที่ใช้ในการปร
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
-ดูแลการเปิดร้านประจำวัน -ดูแลการปิดร้านประจำวัน -ปฏิบัติงาน ขึ้นปลา แล่ปลา การปรุงเมนุอาหารประจำวันตามออเดอร์ -ดูแลความสะอาดภายในครัว -ดูและวันหมดอายุของใช้ภายในครัว -ดูแลกา
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000 ตามตำแหน่งและประสบการณ์
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ปฏิบัติงานบัญชี AP - AR - บันทึกบัญชีในระบบ MAC 5 ทั้งระบบ - กระทบยอดบัญชีต่างๆ - จัดทำ ภ.ง.ด.3,53 ภ.พ.30 - รับวางบิล เปิดใบกำกับภาษี - ติดต่อบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
1.จัดเตรียมสั่งประมาณการวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในเเต่ละวัน 2.ประกอบอาหารตามออเดอร์ ครัวร้อน และ เย็น 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สอนงานดูแลพนักงานในร้าน 5.อื่นๆตามที่
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
1.จัดเตรียมสั่งประมาณการวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในเเต่ละวัน 2.ประกอบอาหารตามออเดอร์ ครัวร้อน และ เย็น 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สอนงานดูแลพนักงานในร้าน 5.อื่นๆตามที่
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เช็คบิล-ทอนเงิน - แนะนำรายการอาหารเครื่องดื่ม - สรุปรายงานยอดขาย - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
-บริหารจัดการภายในครัว -บริหาร วางแผนการจัดสั่งวัตถุดิบประจำวัน -จัดรอบ ทำงานพนักงาน -สอนงานพนักงานใหม่ -จัดเตรียมวัตถุดิบ -อื่นตามตำแหน่งงาน
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์ของตำแหน่งงาน)
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- รับออเดอร์ , เสิร์ฟอาหาร - เก็บโต๊ะ / จัดโต๊ะ - บริการลูกค้า
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ตรวจรับสินค้าและวัตถุดิบ - ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายสินค้า - จัดเก็บสินค้า FIFO - จัดส่งสินค้า - เช็ค Stock - แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างปฏิบัติงาน - อื่นๆ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 11,000-12,000
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
เตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร ดุแลความละอาดเรียบร้อยภายในร้าน สอนงานพนักงานใหม่
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12000 - 15000 (ตามประสบการณ์ของตำแหน่งงาน)
วันที่ : 28 พ.ย. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 31 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.