ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ควบคุมต้นทุนและส่งเสริมการขาย - สอนงานพนักงานให้ได้ตามมาตรฐานของบริษัทฯ - จัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสม - ควบคุมดูแลมาตรฐานอาหารและการบริการ - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏ-ระเบียบของบริษัทฯ - สร้างขวัญกำลังใจให้กับพนักงาน -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 17,000-25,000 บาท
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
1.จัดเตรียมสั่งประมาณการวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในเเต่ละวัน 2.ประกอบอาหารตามออเดอร์ ครัวร้อน และ เย็น 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สอนงานดูแลพนักงานในร้าน 5.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เช็คบิล-ทอนเงิน - แนะนำรายการนวด/สปา - สรุปรายงานยอดขาย -อื่นๆ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000++
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เสิร์ฟ รับออเดอร์ บริการลูกค้า - แคชเชียร์ คิดเงิน ทอนเงินบริการลูกค้า
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000-15,000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- รับออเดอร์ - เสิร์ฟอาหาร - เก็บโต๊ะ / จัดโต๊ะ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-13,000 บาท
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม - รับออเดอร์ - เก็บโต๊ะ/จัดโต๊ะ - เช็คบิล/ทอนเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 5    อัตราค่าจ้าง : 12,000 บาท
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เตรียมวัตถุดิบ - ประกอบอาหาร - ดูแลความสะอาดภายในครัว - ควบคุมดูแลมาตรฐานอาหาร - อื่นๆที่หัวหน้ามอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต   เขต : ถลาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000++
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
1.จัดเตรียมสั่งประมาณการวัตถุดิบ ให้เพียงพอต่อการใช้งานในเเต่ละวัน 2.ประกอบอาหารตามออเดอร์ ครัวร้อน และ เย็น 3.ดูแลความเรียบร้อยภายในร้าน 4.สอนงานดูแลพนักงานในร้าน 5.เสิร์ฟ บริการ รับลูกค้า
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตดอนเมือง
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์ 12000-25000/เดือน
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ปรุงอาหารญี่ปุ่น - เช็คสต๊อค/สั่งวัตถุดิบ - ดูแลความสะอาด - อื่นๆ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
-ดูแลการเปิดร้านประจำวัน -ดูแลการปิดร้านประจำวัน -ปฏิบัติงาน ขึ้นปลา แล่ปลา การปรุงเมนุอาหารประจำวันตามออเดอร์ -ดูแลความสะอาดภายในครัว -ดูและวันหมดอายุของใช้ภายในครัว -ดูแลการสั่งวัตถุดิบประจำวัน -สอนงานพนักงานใหม่ -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13000-15000 ตามตำแหน่งและประสบการณ์
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
จนท.สรรหา 1. สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ตามอัตราที่ได้รับอนุมัติ ในช่องทางต่าง ๆ 2. ติดต่อผู้สมัครเพื่อนัดเข้าสัมภาษณ์งานและทดสอบ 3. ดูแลปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานว่างใน Web Site ที่ใช้ในการประกาศตำแหน่งงานว่างฯ 4. ดำเนินการหาช่องการการสรรหาใหม่ ๆ เพื่อเสนอผู้บริหารพิจารณาการใช้ช่องทางนั้น ๆ 5. ดำเนินการในงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น การจัดทำสัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน ฯลฯ 6. บันทึกข้อมูลพนักงานใหม่ เข้าระบบ 7. จัดทำแฟ้มเอกสารพนักงาน 8. นำเสนอแนวการทางพัฒนาระบบงานที่เกี่ยวข้อง 9. จัดทำ Repor
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- ปฏิบัติงานบัญชี AP - AR - บันทึกบัญชีในระบบ MAC 5 ทั้งระบบ - กระทบยอดบัญชีต่างๆ - จัดทำ ภ.ง.ด.3,53 ภ.พ.30 - รับวางบิล เปิดใบกำกับภาษี - ติดต่อบุคคลภายนอกตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- คัดเลือกสินค้าใหม่ เจรจาต่อรองราคาสินค้าและส่วนลดต่าง ๆ - วางแผนการ สั่งซื้อและคัดเลือกสินค้าที่เหมาะกับการจำหน่ายในช่วงเทศการและฤดูกาลต่าง ๆ - ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าในความรับผิดชอบ -ดูแลประสานงานการทำบัตรการท่าอากาศยาน ในสนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
เตรียมวัตถุดิบ ปรุงอาหาร ดุแลความละอาดเรียบร้อยภายในร้าน สอนงานพนักงานใหม่
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 12000 - 15000 (ตามประสบการณ์ของตำแหน่งงาน)
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เตรียมวัตถุดิบ - แพ็คของ - หั่นผักวัตถุดิบ - อื่นๆ ที่ได่รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 4 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500-12,000 บาท
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
หัวหน้าสโตร์ ควบคุม,ดูแล พนักงานและสินค้า -นับสต๊อก -ส่งของ -รับของ
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดกระบัง
อัตรา : 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
งาน บริษัท เอมธรรม จำกัด
- เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม - รับออเดอร์ - เก็บโต๊ะ/จัดโต๊ะ - เช็คบิล/ทอนเงิน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท เอมธรรม จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 20   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 20,000 / เดือน
วันที่ : 5 ธ.ค. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 21 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.