ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1.จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการ (EIA Monitoring) 2.จัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย 3.ตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามมาตรการของโครงการ (Audit) 4.ให้คำแนะนำปรึกษาข้อมูลเชิงวิชาการ 5.ลงพื้นที่เก็บตัวอย่างและประเมินสภาพแวดล้อม 6.ลงพื้นที่ทำแบบสำรวจความคิดเห็นของชุมชน 7.จัดทำ presentation และนำเสนอในที่ประชุม 8.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ระบบ ISO 9001 , ISO 14001
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1. ประสานงานข้อมูลรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2. วางแผน / จัดทำข้อมูล / จัดทำรายงาน 3. ประสานงานผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงการ / ผู้ออกแบบ 4. รายงานความคืบหน้าการจัดทำเล่ม / แจ้งปัญหา 5. ประสานงานผู้เชี่ยวชาญภายนอก 6. รวบรวมและจัดเก็บเอกสารข้อมูลโครงการ 7. เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายในโครงการ 8. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจาก PM 9.ปฏิบัติงานสนับสนุนระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม ISO 14001
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัทฯ
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
1.ปฏิบัติตามกฎระเบียบนโยบายและข้อบังคับของบริษัทฯ 2.จัดรูปแบบ/ถ่ายเอกสาร/เข้าเล่ม 3.จัดทำรูปเล่มรายงาน 4.จัดเตรียมสื่อเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5.ดูแลการเปิด-ปิด เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนกลางของแผนก 6.เบิกกระดาษและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเล่มรายงาน 7.ดูแลตู้เก็บอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำเล่มรายงาน 8.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม
บริษัท เทคนิคสิ่งแวดล้อมไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : 1 ตำแหน่ง (ด่วนที่สุด)   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
งาน ค็อกพิทดรีมไทร์
เปลี่ยนยาง ถ่วงล้อ ตั้งศูนย์ งานศูนย์บริการ เปลี่ยนช่วงล่าง เปลี่ยนของเหลว บำรุงรักษารถของลูกค้า ไม่ต้องทำงานเป็นกะ ทำงาน8.00-17.30(จ-ส)
ค็อกพิทดรีมไทร์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : จำนวน 3 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,500 - 15,000+(ค่าคอมรายเดือน)+โบนัสขั้นต่ำ1เดือน+มีชุดฟอร์มให้
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
1.ตรวจสอบและลงบัญชีรายได้ 2.จัดทำ Detail 3.จัดทำรายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3,ภงด.53) 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย (ภพ.30) 5.นำยื่นภาษีนิติบุคคลครึ่งปี ภงด.51 , ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภงด.50 6.ติดต่อประสานงานกับ Audit ทุก Quarter 7.ติดต่อประสานงานกับสรรพากร 8.จัดทำงบการเงินทุกสิ้นเดือน 9.จัดทำงบการเงิน Auditor 10.เดินทางไปตรวจนับ Stock สินค้าทุกสิ้นเดือนพร้อมกระทบยอดสินค้า
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
-วางแผน จัดทำโปรโมชั่น รวมถึงวางแผนกิจกรรมส่งเสริมการตลาด เพื่อให้ยอดขายบรรลุเป้าหมาย -นำเสนอสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้า -ประมาณการยอดขายลูกค้าตนเอง รายเดือน/รายปี -สำรวจราคาสินค้า โปรโมชั่น และกิจกรรมต่าง ๆ ของคู่แข่ง -ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทกับลูกค้า ควบคุมดูแล วางแผน และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกัน -ดูแลลูกค้าฐานลูกค้าเดิมและเปิดลูกค้าใหม่ -งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000- ถึง 0,000 (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
- ตรวจเอกสารการเบิกจ่ายเงินสดย่อย,เงินสดทดลอง - ทำรายจ่ายค่าสาธารณูปโภค - จัดทำรายงานภาษีต่างๆ - ปรับปรุงและบันทึกบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
- รับแจ้งปัญหา เปิดใบแจ้งงานบริการ ติดตามงานบริการ แก้ไขและตรวจเช็คปัญหาเบื้องต้น เมื่อมีการแจ้งปัญหาจากบริษัทไมด้าและบริษัทในเครือ - ตรวจสอบการทำงานและการเชื่อมต่อของอุปกรณ์ต่างๆ ของสำนักงานส่วนกลางและบริษัทในเครือ พร้อมทั้งจัดทำรายงานผลการตรวจเช็ครายวัน - จัดทำทะเบียนและจัดเก็บเอกสารต่างๆ ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมทั้งประสานงานการส่งรับเอกสารกับส่วนงานอื่นๆ
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
- ดูแลงานเอกสาร - ประสานงานระหว่างแผนก - ดูแลสต็อคสินค้าและบันทึก - ประสานงานขนส่งสินค้า - ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน
บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพิร์ท คอนสตรัคชั่น จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000
วันที่ : 19 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 24631 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 2464 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.