งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ดูแลและให้บริการในเรื่องการจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ตามใบเบิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึงการขายชิ้นส่วนอะไหล่ให้กับลูกค้าที่มาซื้อหน้าศูนย์บริการ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-16,000
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
วางแผน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกขาย ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย กำหนดทิศทางการขาย ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้บริษัท
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้าง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
หาลูกค้า นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบริการจนส่งมอบรถให้ลูกค้า ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน11,100บาท+เบี้ยขยัน+เงินช่วยเหลือฯ+Incentive
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
รับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อมทั่วไป ติดตามงานซ่อม และส่งมอบรถให้ลูกค้า
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000-16,000++
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
รับรถลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้านงานซ่อมตัวถังสี ประเมินราคา ติดต่อบริษัทประกันภัย ติดตามงานซ่อม และส่งมอบรถให้ลูกค้า
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000-16,000++
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ตรวจสอบและซ่อมรถยนต์ที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 14,000-16,000++
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ติดต่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการทางโทรศัพท์ รับข้อร้องเรียนของลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 18,000++
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
งานเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง (Office of the Executives) รับผิดชอบจัดเตรียมตารางการนัดหมายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ กำหนดการเดินทาง โดยให้มั่นใจว่ากำหนดการและงานที่เข้ามาได้รับการดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้บริหารภายในองค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ รวมถึงงานตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เคลื่อนย้ายรถยนต์ภายในศูนย์บริการ ส่งเอกสารระหว่างศูนย์บริการ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 14,000 ++
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
รับและตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ที่ส่งมาจากโรงงาน ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถตามที่ลูกค้า Order
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 14,000 - 16,000++
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
วางแผนและกำหนดกิจกรรมการขาย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานขายให้ทำตามแผนที่กำหนด ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาด้านการขายและการรับมือกับลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ฐานเงินเดือน+Incentive
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
© กำหนดเป้าหมายงานด้านการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร © วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ © วางแผนการหาข้อมูลกลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ทุกเดือน © จัดทำ Campaign การขาย และงานEvent ทุกเดือน © รับผิดชอบรูปแบบและเนื้อหาในการสื่อสารการตลาดทั้งหมด © สรุปข้อมูล คู่แข่ง และต่างยี่ห้อทุกเดือน © จัดทำ Campaign ด้านการบริการและอื่นๆ (ตามที่ได้รับมอบหมาย)
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานที่เป็นเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้าน วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง งานบริการหลังการขาย ลงบันทึกรายละเอียดของการเบิกจ่าย รวมถึงงานซ่อมบำรุงเครื่องมือและอาคารสถานที่
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 14,000-16,000++
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
*Supervise and coordinate the unit's day-to-day user support activities, ensuring timely and accurate resolution of user problems and concerns with respect to core computer hardware and software. *Supervise and coordinate the implementation of projects and work requests involving installation, repair, and upgrade of IT hardware and/or software, as approved by management. *Coordinate, and monitor data security for the unit; create and maintain backups, logs, and journals, and coordinates da
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
✅วางแผนการใช้สื่อโฆษณาในการประชาสัมพันธ์ทั้งช่องทาง Online และ offline ✅วางแผนและวางกลยุทธ์การใช้คอนเทน (Content Marketing) ✅ จัดการข้อมูลลูกค้าและติดตามลูกค้ามุ่งหวังหลังการจัดกิจกรรม ✅ วัดผลกิจกรรมทางการตลาดและกำหนดกลยุทธ์การตลาดช่องทางต่างๆ เช่น Website, Facebook, Tiktok, Instagram, Twitter, Line@, Google
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์และความสามารถ
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ควบคุม ดูแล สนับสนุนให้ที่ปรึกษางานประเมินราคาซ่อมตัวถังและสี(SA BP)ทั้งระบบ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
-ประกอบอาหารสำหรับ 4 คน 2-3 มื้อ/วัน -วางแผนรายการอาหารและซื้อวัตถุดิบในการทำอาหาร -ทำอาหารตามมาตรฐานทั้งรสชาติ ความสะอาดและปลอดภัย -ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในครัวให้ถูกสุขลักษณะ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 บาท
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
วางแผน กำหนดเป้าหมาย และมาตรฐานการปฏิบัติงานในแผนกขาย ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่าย กำหนดทิศทางการขาย ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด สร้างรายได้และขยายฐานลูกค้าให้บริษัท
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : xxxxx
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
หาลูกค้า นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบริการจนส่งมอบรถให้ลูกค้า ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 8   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน11,100บาท+เบี้ยขยัน+เงินช่วยเหลือฯ+Incentive
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
1. วางแผน กำหนดกลยุทธ์การบริหารจัดการด้านการซ่อมตัวถังและสีให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ HONDA กำหนด และเป็นไปตามเป้าหมายที่ผู้บริหารตั้งไว้ 2. ดูแลรายได้และควบคุมรายจ่ายของการซ่อมตัวถังและสีให้เต็มประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสำคัญ เพื่อรักษาฐานลูกค้าเก่าและสร้างฐานลูกค้าใหม่ 3.ควบคุมกระบวนการซ่อมตัวถังและสีให้เป็นไปตามมาตรฐานและภายในระยะเวลาที่รวดเร็ว โดยจัดการระบบตรวจสอบ QC ทั้งก่อนและหลังซ่อม 4.ดูแล ตรวจสอบ การปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัท 5.ประเ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 19 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 20 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.