งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ดูแลและให้บริการในเรื่องการจ่ายชิ้นส่วนอะไหล่ตามใบเบิกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนถึงการขายชิ้นส่วนอะไหล่ให้กับลูกค้าที่มาซื้อหน้าศูนย์บริการ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
หาลูกค้า นำเสนอการขาย ให้คำแนะนำและบริการจนส่งมอบรถให้ลูกค้า ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน10,600บาท+เบี้ยขยัน+เงินช่วยเหลือฯ+Incentive
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
รับรถลูกค้าที่เข้ารับบริการซ่อมทั่วไป ติดตามงานซ่อม และส่งมอบรถให้ลูกค้า
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000++
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
รับรถลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้านงานซ่อมตัวถังสี ประเมินราคา ติดต่อบริษัทประกันภัย ติดตามงานซ่อม และส่งมอบรถให้ลูกค้า
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000++
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ตรวจสอบและซ่อมรถยนต์ที่เข้ามารับบริการที่ศูนย์บริการ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000++
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ติดต่อสอบถามความพึงพอใจของลูกค้าในการรับบริการทางโทรศัพท์ รับข้อร้องเรียนของลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000++
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
งานเลขานุการ ผู้บริหารระดับสูง (Office of the Executives) รับผิดชอบจัดเตรียมตารางการนัดหมายเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ กำหนดการเดินทาง โดยให้มั่นใจว่ากำหนดการและงานที่เข้ามาได้รับการดูแลให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเต็มที่ในการดำเนินธุรกิจร่วมกับผู้บริหารภายในองค์กร คู่ค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทางธุรกิจ รวมถึงงานตามที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
รับและตรวจสอบคุณภาพรถใหม่ที่ส่งมาจากโรงงาน ติดตั้งอุปกรณ์ตกแต่งรถตามที่ลูกค้า Order
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,000 - 15,000++
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
วางแผนและกำหนดกิจกรรมการขาย ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของทีมงานขายให้ทำตามแผนที่กำหนด ประสานงานกับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาด้านการขายและการรับมือกับลูกค้า สร้างและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ฐานเงินเดือน+Incentive
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์ ตามใบสั่งงานที่เป็นเครื่องมือพิเศษเฉพาะด้าน วัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุง งานบริการหลังการขาย ลงบันทึกรายละเอียดของการเบิกจ่าย รวมถึงงานซ่อมบำรุงเครื่องมือและอาคารสถานที่
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,000-15,000++
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
*Supervise and coordinate the unit's day-to-day user support activities, ensuring timely and accurate resolution of user problems and concerns with respect to core computer hardware and software. *Supervise and coordinate the implementation of projects and work requests involving installation, repair, and upgrade of IT hardware and/or software, as approved by management. *Coordinate, and monitor data security for the unit; create and maintain backups, logs, and journals, and coordinates da
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
- งานด้านเอกสาร และรายงานต่างๆ ของหน่วยงาน - ติดต่อประสานงานกับฝ่าย/แผนกที่เกี่ยวข้อง - ต้อนรับลูกค้า / ผู้มาติดต่อ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-17,000++
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
ควบคุม ดูแล สนับสนุนให้ที่ปรึกษางานประเมินราคาซ่อมตัวถังและสี(SA BP)ทั้งระบบ ให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามประสบการณ์
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
-ประกอบอาหารสำหรับ 4 คน 2-3 มื้อ/วัน -วางแผนรายการอาหารและซื้อวัตถุดิบในการทำอาหาร -ทำอาหารตามมาตรฐานทั้งรสชาติ ความสะอาดและปลอดภัย -ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยในครัวให้ถูกสุขลักษณะ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตจตุจักร
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
-ประสานงานก่อสร้างอาคารที่มีการปรับปรุง หรือสร้างใหม่ระหว่างผู้รับเหมาต่างๆ -บริหาร ควบคุม และตรวจสอบงานก่อสร้างเพื่อให้ได้ผลงานคุณภาพตามหลักวิศวกรรม, ตามแผน และให้เป็นไปตามกำหนดเวลา -จัดทำเอกสารขออนุมัติจ้างทำงาน หรือค่าวัสดุที่เกี่ยวกับงานก่อสร้างพร้อมเปรียบเทียบราคา -ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้า พร้อมทั้งทำรายงานของงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -ดำเนินการแก้ไขปัญหาหน้างาน -จัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานก่อสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อวิเคราะห์และวางแผนงาน -ติดตามและตรวจสอบการซ่อมบำรุงตามระยะเ
บริษัท นนทบุรี ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
จังหวัด นนทบุรี   เขต : เมืองนนทบุรี
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000++
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 15 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.