งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.พิจารณาอนุมัติ/ไม่อนุมัติผลการทดสอบ / วิเคราะห์วัตถุดิบ/วัสดุการบรรจุที่ใช้ในการผลิต(Raw material/Packaging) ประเมินบันทึกการผลิต และผลการวิเคราะห์ 2.พิจารณาปล่อยผ่านหรือไม่ปล่อยผ่านสินค้าระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปเพื่อจำหน่าย 3.ดูแลและอบรมพนักงานในฝ่ายควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ ในเรื่องเกี่ยวกับ GHP และเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพ ให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ตามข้อกำหนดต่างๆ 4.สืบสวนข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ (Complaint) ควบคุมดำเนินการจัดการคืน (Returns)
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 35000 - 45000
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.การวางแผนการตลาดและการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมาย นโยบายของบริษัทฯ 2.วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด เพื่อที่จะนำมาปรับใช้กับแผนการตลาดของบริษัท 3.วางแผนหาข้อมูลของสินค้า หรือคู่แข่ง เพื่อช่วงชิงความได้เปรียบ 4.วางแผนตลาดเพื่อกระตุ้นยอดขาย และบริการอย่างรอบคอบ 5.วางแผนติดต่อประสานงานกับทางบริษัท Supplier ต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ 6.วางแผนปรับแผนการตลาด ทั้งด้านตัวสินค้า ราคา และโปรโมชั่น เพื่อนำเสนอขออนุมัติจากผู้บริหาร 7.วางแผนกิจกรรมการส่งเสริมการขาย และการใช้สื่อประชาสัมพันธ์ สินค้าของบริษัท
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
- ประสานงานดูแลลูกค้า - บริหารสินค้าที่มีวางจำหน่าย และพัฒนาสินค้าใหม่ออกสู่ตลาด - สำรวจตลาด และสินค้าคู่แข่ง วิเคราะห์สภาพตลาดและปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อยอดขาย - งานส่งเสริมการขาย เช่น รวบรวมข้อมูล จัดทำแผนส่งเสริมการขาย เป็นต้น - ติดตามวิเคราะห์ยอดขายรวมถึงผลกระทบต่อการขาย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. รวบรวม ติดตาม จัดเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานประจำสัปดาห์/เดือน เพื่อนำมาวิเคราะห์ 2. สำรวจติดตามข้อมูลตัวเลขต่างๆของแต่ละหน่วยงาน รวบรวม สรุปส่งผู้บริหาร 3. จัดเตรียมข้อมูลตัวเลขต่างๆเพื่อใช้ในการประชุมของผู้บริหาร 4. จัดทำ Report & PowerPoint /Microsoft Power BI/google workspace 5. จัดทำฐานข้อมูล Data ในระบบต่างๆ ของบริษัทให้ถูกต้องครบถ้วน ให้เป็นปัจจุบัน 6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 18,000 บาท/เดือน
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. พัฒนาและใช้กลยุทธ์ทางการตลาด รวมถึงการวางตำแหน่งแบรนด์ การส่งข้อความ และการสร้างเนื้อหาในทุกช่องทาง 2. ดูแลแคมเปญการตลาดทั้งหมด รวมถึงอีเมล โซเชียลมีเดีย และการโฆษณา 3. สร้าง และจัดการเอกสารทางการตลาด เช่น โบรชัวร์ ใบปลิว และโฆษณา 4. ทำงานร่วมกับทีมขายเพื่อสร้างสื่อส่งเสริมการขายที่มีประสิทธิภาพ เช่น งานนำเสนอกรณีศึกษา และเอกสารข้อมูลและรายละเอียด 5. เป็นผู้นำในการวางแผน และการดำเนินการเปิดตัวผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนาแผนการออกสู่ตลาด 6. จัดการ และให้คำปรึกษาแก่ทีมผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 3.ปรับปรุง และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เก่าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 4.ควบคุมการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการทดลองผลิตสินค้า 5.ทดสอบด้านรสชาติและประสาทสัมผัสต่าง ๆ 6.จัดทำรายงานผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตร ขั้นตอนการผลิต และใบแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ 7.คำนวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 22 เม.ย. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.