บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด


ไส้กรอกอีสานภายใต้แบรนด์ไส้กรอกแม่ไก่ที่บางแค ได้เริ่มก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 ผู้ก่อตั้งธุรกิจคือคุณธนพล โวหารบัณฑิตย์ (สามี) และคุณกรรณิการ์ สิริทรัพย์เพิ่มโชค(ภรรยา) การทำธุรกิจของแบรนด์ไส้กรอกแม่ไก่ ได้เริ่มมาจากที่เจ๊ไก่ (ภรรยา) ได้สูตรเด็ดของการทำไส้กรอกอีสานจากคุณลุงซึ่งเป็นพี่ชายแท้ๆ ของคุณแม่ และได้เริ่มทำการผลิตไส้กรอกพร้อมกับมีการจัดจำหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง โดยมีการเช่าตึกที่ตลาดบางแคเป็นที่แรกเปิดเป็นโรงงานผลิต และจำหน่ายสินค้า สินค้าของไส้กรอกแม่ไก่ได้รับความนิยมจากกลุ่มผู้บริโภค และผู้ที่สนใจในการลงทุนทำธุรกิจเป็นอย่างมาก เพราะไส้กรอกมีจุดเด่นอยู่ที่เรื่องรสชาดของความอร่อย ผลิต ใหม่ สด วันต่อวัน จึงทำให้มีผู้สนใจลงทุนในการทำธุรกิจมากเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้เจ้าของกิจการต้องเปิดศูนย์ กระจายสินค้าเพิ่มมากขึ้นเพื่อเป็นการรองรับการเติบโตของธุรกิจในปัจจุบัน โดยได้เปิดหน้าสาขาจำนวน 6 สาขาได้แก่ สาขาสำโรง สาขาตลาดไท สาขาบางใหญ่ สาขาพหลฯ สาขาสาย8 สาขาจรัญฯ ไว้เพื่อรองรับกลุ่มของลูกค้า และกลุ่มผู้บริโภคสินค้าของแบรนด์ไส้กรอกแม่ไก่ ปัจจุบันสินค้าของโรงงานได้รับความนิยมแพร่หลายเป็นอย่างมาก


เลขที่ 144 หมู่ที่ 1 ต.นราภิรมย์ อ.บางเลน


(บางเลน ) นครปฐม 73130


034-900615 ,062-6357636งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. จัดส่งสินค้าให้โชว์รูม ตัวแทนจำหน่าย และลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลความถูกต้องและครบถ้วนของสินค้าทั้งก่อนและหลังลงรถ 3. ดูแลความสะอาดและตรวจเช็คสภาพรถให้มีความพร้อมต่อการจัดส่ง 4. ส่งรายงานการทำงาน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
บริหารจัดการควบุคมการทางบัญชี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบาย จัดทำรายการทางการเงินต่างๆ สามารถวางแผนด้านภาษี เพื่อเสนอฝ่ายบริหาร จัดทำรายงานกระแสเงินหมุนเวียน ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีภาษีได้ถูกต้อง รับผิดชอบ ดูแลและบริหารทีมงาน ให้ดำเนินได้ตามเป้าหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
เวลาเข้างาน 09:00-21:00 ( พัก 1 ชั่วโมง ) - เตรียมเปิดร้าน ทำความสะอาดร้าน - เช็คสินค้า / วัตถุดิบ / อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน - เช็คสต็อคสินค้า รับเข้าสินค้า - เตรียมวัตถุดิบ / อุปกรณ์ เพื่อรอจำหน่าย - รายงานลงกลุ่มไลน์ - เปิดร้าน - รับออเดอร์ ขายทางหน้าร้าน - ปรุงสินค้า ปรุงวัตถุดิบ จัดออเดอร์เพื่อขาย - เก็บร้าน ทำความสะอาดอุปกรณ์ - ทำรายงาน บัญชีสิ้นวัน - เช็คสต็อคคงเหลือ - ทำเบิกสินค้า และวัตถุดิบ - เช็คความเรียบร้อยภายในร้าน - รายงานลงกลุ่มไลน์ - ปิดร้าน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.วางแผนการปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน และวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 2.คิดค้นสูตรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ 3.ปรับปรุง และพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เก่าให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 4.ควบคุมการทำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ใหม่ และการทดลองผลิตสินค้า 5.ทดสอบด้านรสชาติและประสาทสัมผัสต่าง ๆ 6.จัดทำรายงานผลการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สูตร ขั้นตอนการผลิต และใบแจ้งรายละเอียดผลิตภัณฑ์ใหม่ 7.คำนวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
เวลาเข้างาน 10:00-21:00 ( พัก 1 ชั่วโมง ) - เตรียมเปิดร้าน ทำความสะอาดร้าน - เช็คสินค้า / วัตถุดิบ / อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งาน - เช็คสต็อคสินค้า รับเข้าสินค้า - เตรียมวัตถุดิบ / อุปกรณ์ เพื่อรอจำหน่าย - รายงานลงกลุ่มไลน์ - เปิดร้าน - รับออเดอร์ ขายทางหน้าร้าน - ปรุงสินค้า ปรุงวัตถุดิบ จัดออเดอร์เพื่อขาย - เก็บร้าน ทำความสะอาดอุปกรณ์ - ทำรายงาน บัญชีสิ้นวัน - เช็คสต็อคคงเหลือ - ทำเบิกสินค้า และวัตถุดิบ - เช็คความเรียบร้อยภายในร้าน - รายงานลงกลุ่มไลน์ - ปิดร้าน
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตตลิ่งชัน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : วันละ 500 บาท
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.ควบคุมและดูเเลบริหารจัดการงานของฝ่ายจัดซื้อ และงานด้านจัดซื้ออื่นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมายเเละนโยบายที่องค์กรกำหนด 2.เปรียบเทียบและเจรจาต่อรองกับคู่ค้า เพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพ รวมถึงการบริหารต้นทุนให้เพียงพอต่องบประมาณ 3.ประสานงาน ติดต่อในเรื่องการจัดส่งสินค้าของซัพพลายเออร์ และติดตาม ซัพพลายเออร์เพื่อให้ส่งสินค้าตามระยะเวลาที่กำหนด และตามจำนวนที่สั่งซื้อ 4.ควบคุมการสั่งซื้อวัสดุอุปกรณ์ สินค้า วัสดุสิ้นเปลืองของสำนักงานตามงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติ เเละควบคุมปริมาณสินค้าให้อยู่ในเกณฑ์ท
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.ดำเนินการและจัดเตรียมเอกสารด้านการสรรหา 2.การเตรียมสัมภาษณ์เบื้องต้น 3.สื่อสาร ประกาศรับสมัครงาน 4.คัดกรองใบสมัครงาน ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆนัดสัมภาษณ์งาน 5.ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ 6.จัดเตรียมการประมินผลการปฏิบัติงานพนักงานระหว่างทดลองงาน 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1. รวบรวมสรุปรายงานในกลุ่มไลน์ส่งให้กับผู้บริหาร 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายผู้บริหาร
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13,500
วันที่ : 20 ก.ค. 2567
งาน บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
1.เปิด Po ในระบบจัดซื้อ 2.รับผิดชอบงานจัดซื้อ 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท แม่ไก่ อินเตอร์ฟู้ดส์ 2019 จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : บางเลน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13,500
วันที่ : 18 ก.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 9 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.