ประกาศรับสมัครงาน บริษัท เรียลเมด จำกัด
บริษัท เรียลเมด จำกัด และ บริษัท แอ็ดเลอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการแพทย์แบบครบวงจร ก่อตั้งเมื่อ ปี 2550 โดยมีสำงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์นำเข้าและจัดขำหน่ายขายส่งสินค้าวัสดุครุถัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งในส่วนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน สินค้าคุณภาพนำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีสินค้าในกลุ่มฟาร์มและปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ
บริษัท เรียลเมด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 - 20,000
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.ดูแลรับผิดชอบจัดทำรายงานยอดขาย 2.ดูแลรับผิดชอบติดตามทวงถามการชำระหนี้ 3.ดูแลรับผิดชอบด้านภาษีมูลค่าเพิ่ม จัดเตรียมรายงานภาษีซื้อ และช่วยงานด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ 4.สามารถทำงานอื่นที่ได้รับมอบหมายได้
บริษัท เรียลเมด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 14,500 ++ (เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์การทำงาน)
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
หน้าที่ความรับผิดชอบ - รับและตรวจสอบสินค้าเข้าคลังสินค้า - เบิก จ่ายสินค้า ถูกต้องตามรายการสินค้า - บันทึก และรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้า แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า - ควบคุมการดูแลการจัดเก็บ จัดการพื้นที่คลังสินค้าอย่างมีประสิทธิภาพ -เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า - ตรวจเช็คสินค้าคงคลัง - สามารถปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เรียลเมด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11,000-13,000 (เงินเดือนตามคุณสมบัติและประสบการณ์การทำงาน)
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
บริษัท เรียลเมด จำกัด และ บริษัท แอ็ดเลอร์ จำกัด เป็นบริษัทในเครือเดียวกัน ให้บริการจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อการแพทย์แบบครบวงจร ก่อตั้งเมื่อ ปี 2550 โดยมีสำงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพมหานคร ก่อตั้งโดยมีวัตถุประสงค์นำเข้าและจัดขำหน่ายขายส่งสินค้าวัสดุครุถัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ให้แก่โรงพยาบาลทั่วประเทศ ทั้งในส่วนโรงพยาบาลรัฐบาลและโรงพยาบาลเอกชน สินค้าคุณภาพนำเข้าส่วนใหญ่ ได้แก่ วัสดุครุภัณฑ์ทางการแพทย์ อุปกรณ์การแพทย์ อุปกรณ์ดูแลผู้ป่วย นอกจากนี้ ยังมีสินค้าในกลุ่มฟาร์มและปศุสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ
บริษัท เรียลเมด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000-12,000 (เงินเดือนตามวุฒิและประสบการณ์)
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1. ร่วมกันออกแบบ Content ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2. ประชาสัมพันธ์ ดูแลและออกแบบ Content บนสื่อออนไลน์ของบริษัทตามที่กำหนด (Website, Facebook, Youtube, Line) และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ 3. บริการจัดส่งและแนะนำสาธิตผลิตภัณฑ์ของบริษัทรวมถึงการใช้งานให้แก่ลูกค้า 4. ร่วมประสานงานกับทีมขนส่งและคลังสินค้าเกี่ยวกับการจัดการสินค้าของบริษัท
บริษัท เรียลเมด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000 ขึ้นไป (เงินเดือนต่อรองได้ตามประสบการณ์)
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
-จัดส่งสินค้า และตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้อง -รับผิดชอบในการขับรถขนส่งสินค้า วัสดุ อุปกรณ์ ตลอดจนเครื่องมืออุปกรณ์การแพทย์ ต่างๆ ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด -ดูแลบารุงรักษารถในเบื้องต้น เพื่อให้สามารถขนส่งสินค้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา และมีความปลอดภัย -ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน
บริษัท เรียลเมด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : 10,000 - 12,000 ขึ้นไป
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
1.พัฒนาฐานข้อมูล สื่อทางการตลาด ของกลุ่มสินค้าที่อยู่ในการรับผิดชอบ 2.พัฒนาสินค้าในมิติต่างๆ เช่น บรรจุภัณฑ์ คู่มือการใช้งาน คลิปวิดีโอที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์ 3.ร่วมกำหนดแผน กลยุทธ์วางแผนการตลาดในกลุ่มสินค้าเป้าหมาย 4.ดำเนินการตามแผนการตลาดที่กำหนดไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 5.เป็นตัวแทน ทั้งนำเสนอ และให้ความรู้ ตอบสนองความต้องการของทีมขาย และกลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.สร้างเครือข่ายระหว่าง องค์กร key influencers และลูกค้าเป้าหมาย
บริษัท เรียลเมด จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกอกน้อย, บางพลัด
อัตรา : 1   เงินเดือน : เงินเดือนเริ่มต้น 25,000 บาท ขึ้นไป (เงินเดือนตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
วันที่ : 11 ก.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 7 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.