บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด


เป็นโรงพยาบาลเอกชนชั้นนำของภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย
มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราในการมีส่วนร่วมให้บริการทางการแพทย์และสุขภาพกับโรงพยาบาลขอนแก่น ราม


เลขที่ 193 ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น


(เมืองขอนแก่น ) ขอนแก่น 40000


043-002002 ต่อ 4103


043-239328


• ปรับขึ้นเงินเดือนและมีโบนัสประจำปี (ตามนโยบาย รพ.)
• มีลากิจ 5 วัน ลาพักร้อน 10 วัน และวันหยุดนักขัตฤกษ์ 13 วัน (ตามกฎหมาย)
• มีค่ารักษาพยาบาล OPD และ IPD ตามสิทธิประกันสังคม
• มีตรวจสุขภาพประจำปีฟรี
• มีเครื่องแบบพนักงานให้ตามสวัสดิการโรงพยาบาล
• มีสวัสดิการหอพักพนักงาน (สำหรับสายวิชาชีพ)

บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
× บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
× บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานจักษุแพทย์ Full time ประจำศูนย์โรคตาโรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• บริการเอกซเรย์ทั่วไป เอ็กซเรย์พิเศษตามมาตรฐานวิชาชีพ • เตรียมเครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์เอกซเรย์ให้พร้อมใช้งาน • ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซเรย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ • ตรวจสอบคุณภาพภาพถ่ายทางรังสี ในระบบ PACS • ช่วยตรวจพิเศษร่วมกับรังสีแพทย์ • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 39,800 – 55,000.- บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติงานด้านรังสีรักษาผู้ป่วยมะเร็ง • ทำงานร่วมกับทีมรังสีรักษา • เตรียมเครื่องเอกซเรย์ และอุปกรณ์เอกซเรย์ให้พร้อมใช้งาน • ป้องกันอันตรายจากรังสีเอกซเรย์ได้ตามมาตรฐานวิชาชีพ • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 39,800 - 55,000 บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติการพยาบาล ประเมินอาการผู้ป่วย จัดความเร่งด่วนในการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน • ทำหัตถการ ตามแผนการรักษาของแพทย์ เช่น เจาะเลือด, ฉีดยา, ให้สารละลายทางหลอดเลือดดำ เป็นต้น • งาน Admit หรือส่งต่อผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน • งานออกหน่วยกับรถ Ambulance • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 20,800 – 35,000.- บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วย ตามมาตรฐานวิชาชีพ • เฝ้าระวังและประเมินอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิด • ให้ความรู้และคำแนะนำ แก่ผู้ป่วยและญาติ • ประสานงานกับทีมสหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เริ่มต้น 20,800 – 35,000.- บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• ปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วยที่ต้องฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมตามมาตรฐานวิชาชีพ • เฝ้าระวังและประเมินอาการผู้ป่วยก่อน ระหว่างและหลังทำการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม • ดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องใช้ทำการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม • ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ผู้ป่วยและญาติ • ประสานงานกับทีม สหสาขาวิชาชีพในการดูแลผู้ป่วย • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,800 - 35,000.- บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• เคลื่อนย้ายผู้ป่วยอย่างปลอดภัย ด้วยรถเข็นนั่งและรถนอน • ให้บริการรับ-ส่ง ผู้ป่วยตามแผนกต่างๆ ในรพ. • ออกไปรับผู้ป่วยนอก รพ. กับทีม Refer • ต้อนรับ สวัสดี ให้ความช่วยเหลือผู้มารับบริการและส่งผู้ป่วยกลับบ้าน • งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : -   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 10,400 – 15,000 บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
• วัดสัญญาณชีพ/ ดูแลผู้ป่วยในความรับผิดชอบทำกิจกรรมต่างๆ เช่น เช็ดตัวลดไข้, bed bath, ส่งผู้ป่วยกลับบ้าน ฯลฯ • ช่วยแพทย์ พยาบาล เตรียมอุปกรณ์ในการทำหัตถการ • ดูแลความเรียบร้อยของหน่วยงาน • รับผิดชอบงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือน : 10,600 – 15,000 บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานศัลยแพทย์ Full time ประจำคลินิกศัลยกรรมทั่วไป โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
ปฏิบัติงานอายุรแพทย์ โรคผิวหนัง Full time ประจำศูนย์โรคผิวหนังศัลยกรรมเลเซอร์และความงาม โรงพยาบาลขอนแก่น ราม
บริษัท โรงพยาบาลขอนแก่น ราม จำกัด
จังหวัด ขอนแก่น   เขต : เมืองขอนแก่น
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 18 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.