เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
- บริหารจัดการและปฏิบัติงานในแผนกที่รับผิดชอบให้ดำเนินไปตามนโยบายของโรงพยาบาล พร้อมทั้งเป็นที่ปรึกษาแก้ไขปัญหาและตัดสินใจเกี่ยวกับปัญหาต่าง ๆ ในแผนก และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรู้เรื่องสิทธิ์ประกันชีวิต กองทุนเงินทดแทน ประกันสังคม UC นอกเขตและในเขต เพื่อสื่อสารกับผู้ป่วย และพนักงานในแผนกเรื่องสิทธิ์การรักษาได้เป็นอย่างดี
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 15 พ.ย. 2562
จัดยาให้คนไข้ , จ่ายยาให้คนไข้ และงานอื่นๆ ที่ได้รับหมายจากผู้บังคับบัญชา
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 3   เงินเดือน : 25000-30000
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
1.จัดยาให้คนไข้ 2.จ่ายยาให้คนไข้ 3.บริหารจัดการงานในแผนก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
1.จัดยาให้คนไข้ 2.จ่ายยาให้คนไข้ 3.บริหารจัดการงานในแผนก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ปฏบัติงานด้านรังสีการแพทย์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้อง
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ช่วยแพทย์ ให้การพยาบาลตามวิชาชีพ จัดทำรายงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางเขน, สายไหม
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ช่วยแพทย์ ให้การพยาบาลตามวิชาชีพ จัดทำรายงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
1. บริหารงานและวางแผนด้านการตลาดตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท 2. นำเสนอผลการดำเนินงานต่อผู้บริหาร 3. ศึกษาสำรวจสถานการณ์ด้านการตลาด และความต้องการของลูกค้า เพื่อนำมาพัฒนากลยุทธิในการวางแผนการตลาด
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 50000-70000
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
- บริหารจัดการฝ่ายในแผนกเวชระเบียน - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ในแผนก - ร่วมประชุม เสนอรายงานต่อผู้บริหาร
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
จัดทำเงินเดือนพนักงานโปรแกรมเงินเดือน Tigersoft , ภาษี ,ส่งเงินสบทบประกันสังคม และงานอื่น ๆ ที่ได้รับหมอบหมาย
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12000-18000
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ประสานงานกับบริษัทต่าง ๆ และหาลูกค้า เพื่อเสนอ Produce ด้านการรักษาพยาบาล เช่น โปรแกรมการตรวจร่างกาย โปรแกรมการรักษาพยาบาลอื่่นๆ ตามแผนการตลาดของหน่วยงาน
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15000-18000(+ค่าคอมมิสชั่นจากเปอร์เซ็นของยอดขาย)
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ให้บริการแก่ผู้ป่วยในการรับผู้ป่วยในเข้านอนในโรงพยาบาลทุกสิทธิการรักษา จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และประเมินค่าใช้จ่าย
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ลงทะเบียนให้ผู้มาใช้บริการ , ค้นหาและจัดเก็บ OPD CARD
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 5   เงินเดือน : 9,750-11,000 (ยังไม่รวม OT.)
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11000-12000
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ให้สุขศึกษาแก่ผู้ป่วย และงานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนก
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1   เงินเดือน : 11000-12000
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
1.การให้การดูแลผู้ป่วย 2.การให้บริการผู้ป่วย
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พระโขนง, บางนา
อัตรา : 5 อัตรา   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ให้ข้อมูล บริการลูกค้า และรับข้อร้องเรียนต่าง ๆ ในโรงพยาบาล
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างของโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ทำเอกสารการเบิกจ่ายค่าแพทย์ ทำเอกสาร PO ใบสำคัญจ่าย และเช็ค
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10000-15000
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์
โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : คลองเตย, วัฒนา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามโครงสร้างโรงพยาบาล
วันที่ : 13 พ.ย. 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562