ประกาศรับสมัครงาน บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
1.ทำความสะอาด ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้าน 2.ซักผ้า รีดผ้า (เน้นความสะอาด) 3.พอทำอาหารได้บ้างพื้นฐาน (มีคนสอนให้)
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-12,000
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1.เป็นผู้จัดทำบัญชี 2.ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ 3.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำงบการเงิน งบแสดงฐานะการเงิน งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสดและรายงานต่างๆ ทางบัญชี 4.ควบคุมและตรวจสอบ การรับ, จ่ายเงิน และรายงานทางการเงิน 5.จัดทำ Cash Flow 6.ควบคุมการจัดทำรายงานภาษีอากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำส่งหน่วยงานราชการ 7.ติดตามเกณฑ์ประกาศ ข้อบังคับ ข้อกฏหมาย ที่เกี่ยวข้องกับภาษีอากร 8.ติดต่อหน่วยงานภายนอก อาทิ ผู้สอบบัญชี, สถาบันการเงิน, กรมส
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1. Perform Business strategics, marketing plan or explore business partnerships to achieve sales targets 2. Set plan and forecast sales target, knowing marketplace, analytics competitiors, analytics revenue, cost, margin ROIs that cover marketing 3. Plan digital marketing strategy to achieve goals. Implement, monitor, flexibly adjust the plan to achieve KPIs 4.Create marketing plan to support each E-Commerce Platform or related. 5. Work with multi-functional team and E-Retailer to plan and e
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1.ให้คำปรึกษาการนำเข้าสินค้าจากจีนมาไทย แก่พ่อค้า แม่ค้าที่ต้องการนำเข้าสินค้ามาขาย โดยแบ่งเป็นกลุ่มใหญ่ๆดังนี้ 1)สินค้าแฟชั่น เสื้อผ้า รองเท้า กระเป๋า 2)สิ้นค้าเฟอร์นิเจอร์ 3)สินค้าเครื่องสำอางค์ 2.บรรลุเป้าหมายการขายโดยการผ่านการจัดการที่มีประสิทธิภาพของลูกค้ารายสำคัญ (ประเทศไทย) 3.พัฒนากลยุทธ์การดำเนินงานที่สอดคล้องกันและรับผิดชอบต่อผู้ใช้งานให้บรรลุความสำเร็จ 4.จัดการดูแลลูกค้ารวมไปถึงความร่วมมือระยะยาวของลูกค้า
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 13,500-15,000 ( ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
บันทึกตารางนัดหมายของผู้บริหาร นัดหมายการประชุมต่าง แปลเอกสารภาษาจีนและภาษาอังกฤษให้ผู้บริหาร ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร งานเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ด้านสินค้าหรือตำแหน่งเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งจะพิจารณาเป็นพิเศษ -ยางในรถจักรยานยน / การจัดซื้อ / เป็นล่าม / ธุรการขาย / ธุรกิจเหมือมแร่
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม
อัตรา : 1 อัตรา ด่วนมากๆ   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1.เขียนโปรแกรม Website, App, Software อื่นๆ 2.ดูแลบริหารจัดการ ระบบ Software และการจัดเก็บข้อมูล 3.วิเคราะห์ระบบ เพื่อแก้ปัญหา พร้อมทดสอบระบบต่างๆให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4.ออกแบบโครงสร้าง Website ร่วมกับหน่วยงานต่างๆพร้อมเก็บ Requirement 5.พัฒนาระบบต่างๆ และวิเคราะห์เทคโนโลยีคู่แข่ง 6.ติดตามการดำเนินงานและประเมินผล
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1.เพิ่มฐานลูกค้าใหม่จากตลาดค้าปลีกทั้งในเขต กทม. หรือจังหวัดอื่นๆในการใช้บริการ Online Platform 2.กำหนดกลยุทธ์ในการขาย ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3.สร้างยอดขายให้กับบริษัทได้อย่างมั่นคง และเพิ่มยอดขายอย่างต่อเนื่อง 4.สามาารถ LIVE ผ่าน Platform เพื่อขายสินค้า รวมถึงเพิ่มช่องทางการขายในช่องทางอื่นๆทั้ง Online และ Offline 5.สามารถให้คำแนะนำสินค้า การใช้บริการ ตอบคำถามลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 6.สามารถหาข้อมูลสินค้า เปรียบเทียบราคาสินค้าได้ 7.ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่ง เพื่อสร้างมาตรา
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1.สร้าง Content & Promotion ทั้ง Online และ Offline ให้น่าสนใจ Touching ต่อกลุ่มเป้าหมาย 2.วางแผน Contents ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวผ่าน Platform ต่างๆ 3.พัฒนารูปแบบการสื่อสารกับลูกค้า โฆษณา PR และพัฒนาไอเดียต่างๆให้กับทีมและองค์กร 4.วิเคราะห์คู่แข่งทางการตลาด 5.เขียน Scipt รายการ Spot / Scoop / บทความ / บทสัมภาษณ์ KOL 6.ควบคุมการผลิตสื่อให้กับองค์กร
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
ทำหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือ Live Streamer ในเรื่องต่างๆตามที่ร้องขอ เช่น จัดเตรียมสินค้า และอุปกรณ์สำหรับไลน์สด
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1.ทำหน้าที่ในการสื่อสารการรับรู้ถึงสินค้าและบริการให้กับผู้ติดตาม ในหลายๆช่องทางเช่นการไฟล์สด เพื่อทำการตลาดและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัท 2.เพิ่มช่องทางการตลาดให้เป็นที่นิยมในโลกออนไลน์มากขึ้น 3.ดำเนินการประชาสัมพันธ์ร่วมกับผู้บังคับบัญชา ทีมงาน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุแผนงาน
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1. ดูแลทีมขายฝ่ายคาร์โก้ พัฒนาทีมขาย สร้างทักษะให้กับทีม 2. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า วางแผนการขายเพื่อผลักดันยอดขาย 3. บริหารทีมให้บรรลุเป้าหมายการขาย และตัวชี้วัดอื่นๆ ตามที่บริษัทกำหนด 4. แสวงหาช่องทาง ตลาด สินค้า และกลุ่มลูกค้าเพิ่มเติมอยู่ตลอดเวลา 5. ศึกษาแนวทางการทำงานของคู่แข่ง ทิศทางการตลาด 6. รายงานความคืบหน้าในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
1. Monitor the quality of daily Live content to enhance a healthy ecology and community security; 2. Evaluate content strategy of Live streaming, and contribute on deciding content direction; 3. Responsible for Live streaming moderation optimization, providing cases collection/feedback, communicating with cross-function departments(Live Policy, Risk Control, User Operations and product team) on Ecosystem Contents; 4. Capture up-to-date trends in and out app and provide suggestions for improve
บริษัท ไฮเท็ค ลิงค์ จำกัด
จังหวัด นครปฐม   เขต : สามพราน
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 20 ม.ค. 2564
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.