ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

พื้นที่ที่เปิดรับสมัคร เมืองสมุทรปราการ/บางปู/บางพลี/บางเสาธง/บางบ่อ/พระประแดง/พระสมุทรเจดีย์ หน้าที่รับผิดชอบ - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้าในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติตามขั้นตอนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามนโยบายของบริษัทฯ - สร้างยอดขายให้เป็นตามที่บริษัทฯ กำหนด - จัดเรียงสินค้าและติดสื่อตามร้านค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้า,ปริมาณ ภายในร้านค้า - เสนอรายการโปรโมชั่น จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้ลูกค้าอย่างมีประสิทธิภาพ - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : เมืองสมุทรปราการ
อัตรา : จำนวน 10 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-30,000 ตามความสามารถ
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
- ดูแลผู้พักอาศัยในอพาร์ทเมนท์และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - สรุปรายรับ-รายจ่ายประจำเดือน - ต้อนรับลูกค้า พาชมห้องพัก ทำสัญญาจอง สัญญาเช่า หนังสือส่งมอบห้องพัก - ประสานงานภายในองค์กรและติดต่อหน่วยงานราชการ ร้านค้า ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องต่อการดำเนินกิจการ - ตรวจสอบห้องพักในกรณีที่ลูกค้าย้ายออก ทำเอกสารประกอบการคืนเงินประกัน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท นวพัฒนา ดีเวลลอปเมนท์ กรุ๊ป จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : พระสมุทรเจดีย์
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-18,000 บาท
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1.สามารถใช้ โปรแกรม MS Office 2.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัท 3.ประสานงานด้านเอกสาร 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 20,000
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1.ซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักรของโรงงาน 2.จัดทำแผนซ่อมบำรุงP/M ,จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3.ซ่อมบำรุงและตรวจสอบ ระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน เช่น ไฟฟ้า ประปา 4.ปฎิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาและรายงานความผลการปฎิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 20,000 +++
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1.ช่วยรับสินค้าเข้า-ออก ในสโตร์ 2.บันทึกสินค้าอุปกรณ์-เครื่องจักร ลงในระบบ Excel 3.ดูแลขนส่ง-ขนย้าย ที่บริษัทและโกดัง
บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1.ช่วยดูแลตารางงานติดต่อนัดหมาย การพบปะเจรจากับลูกค้า 2.จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา ให้กับหัวหน้างาน 3.ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา
บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1.ขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ 2.จัดเตรียมข้อมูลลูกค้าที่จะไปเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัท 3.จัดเตรียมสื่อสำหรับนำเสนอขายสินค้าและบริการ ใบเสนอราคา และสัญญาในการซื้อชาย 2.ประสานงานเรื่องการจัดส่งสินค้ากับผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าตรงเวลา 3.ดูแล ให้บริการลูกค้าตลอดการขาย และติดตามผลหลังการขาย 4.สร้างและดูแลรักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและผู้ที่อาจเป็นลูกค้าใหม่ในอนาคต 5.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เช่น ช่วยลูกค้าระบุปัญหา และช่วย
บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1.ติดตามทวงหนี้ เจรจาต่อรอง และให้คำปรึกษาลูกหนี้ที่ค้างชำระ 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย และฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง 3.ทำรายงานสรุปผลยอดลูกหนี้ที่ชำระ/ลูกหนี้คงค้าง ให้หัวหน้าทราบทุกสัปดาห์
บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1.ติดต่อประสานงานกับนายจ้าง เพื่อรับทราบคุณสมบัติลูกจ้างที่ต้องการ 2.ดูแลงานเอกสารการทำงาน ขาด ลา มาสาย OT เบี้ยขยัน 3.งานสวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2.ต้องมีการวางกลยุทธ์ วางแผนกำลังคน การสร้างความสัมพันธ์กับทุกฝ่ายในองค์กร 3.งานจัดเก็บข้อมูลพนักงานและงานเอกสารต่าง ๆ จัดเก็บประวัติและข้อมูลต่างๆ ของพนักงาน 4.ดูแลเรื่องสวัสดิการและผลประโยชน์ตามสิทธิของพนักงานแต่ละคน 5.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
งาน บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1.ให้ข้อมูล ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับบริการงานดูแลลูกค้าหลังการขาย 2.ให้บริการลูกค้า ทางออนไลน์แชท/vdo call ทางโทรศัพท์ และทางการเข้ารับบริการที่ออฟฟิศ 3.ติดต่อขอข้อมูล เพื่อใช้ในการดำเนินการบริการ 4.ประสานงานเพื่อดำเนินงาน แก้ไขปัญหา เพื่อให้การบริการลูกค้าสร้างความประทับใจ 5.อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย
บริษัท รีไฟน์เม้นท์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ   เขต : บางพลี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 2 มี.ค. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2603 งาน.
« 1 2 3 4 5 ... 261 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การเขียนเกี่ยวกับประสบการณ์การทำงาน และ การศึกษา คุณควรเขียนเรียงจาก ประสบการณ์การทำงาน และ วุฒิการศึกษา ล่าสุดเรียงลงไปจนถึง ต่ำสุด

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.