เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่การตลาดประสานงานฝ่ายห้างฯ(สัมภาษณ์ทราบผลทันที)*
1.ดูแลพนักงานขาย PC ประสานงานห้าง 2.วางแผนการขายและวิเคราะห์ตลาด 3.จัดกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 4.ผลักดันยอดขายและขยายฐานลูกค้า 5.ทำเอกสาร สรุปรายงานการขาย 6.ออกตรวจพื้นที่ขาย ห้างสรรพสินค้า 7.ทำรายงานอื่นๆส่งให้ผู้บริหาร
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000 - 20,000
24 มิถุนายน 2562
Staff Audit *
1.) ตอบสอบคลังสินค้า, 2.) นับสินค้า และประสานงานกับแผนกต่างๆ 3.) Audit and QC process การทำงานของฝ่ายคลังสินค้า 4.) ใช้โปรแกรม Word และ Excel ได้ดี 5.) ทำรายงาน Stock เสนอผู้บริหาร 6.) สามารถขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 4   เงินเดือน : 15,000-19,000
24 มิถุนายน 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ AP*
1.) ใช้โปรแกรม Accpac ในการทำบัญชีเจ้าหนี้ 2.) มีความรู้เรื่อง Bank Reconcile 3.) จัดทำรายงานการซื้อในประเทศและต่างประเทศ 4.) มีความรู้ภาษี เป็นอย่างดีและสามารถปิดงบการเงินได้ 5.) ตรวจการลงบัญชี ตั้งหนี้ ตัดเจ้าหนี้  6.) ตรวจสอบ cb clearing ap clearing 7.) bank statement ตรวจสอบ cashflow 8.) ตรวจสอบลงบัญชี ค่าใช้จ่าย เงินสดย่อย จัดทำรายงานค่าใช้จ่าย Top Ten 9.) ใช้ Word กับ Excelได้ดี
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : 15,000 - 18,000
24 มิถุนายน 2562
พนักงานคลังสินค้า*
1.) จัดสินค้า รับสินค้า จ่ายสินค้า  2.) ตรวจนับสินค้าภายในบริษัท  3.) ประสานงานกับแผนกต่างๆ
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
หัวหน้าประจำคลังสินค้า*
1.) ควบคุมดูแลสินค้าในส่วนที่ได้รับมอบหมาย 2.) ดูแลการจัดเก็บ และ ความเรียบร้อยต่างๆในคลังสินค้า 3.) ตรวจเช็ค Stockและตัด stock card 4.) ทำรายงานต่างส่งผู้บริหาร
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 3   เงินเดือน : 10,000-14,000
24 มิถุนายน 2562
Finance officer
1. จัดทำเอกสารการเงินต่างๆ 2. ร่วมวิเคราะห์ ประเมิน และวางแผนการเงินและการลงทุน
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
24 มิถุนายน 2562
หัวหน้าประจำชั้นสโตร์
1.) ควบคุม process การรับเข้า จ่ายออกของสินค้า 2.) ดูแลQCและ QA 3.) ดูแลความเรียบร้อยต่างๆในส่วนที่ตนดูแล 4.) รวมถึงการตรวจเช็ค Stock ใช้ Program Accpac ในการคีย์ข้อมูล 5.) ทำรายงาน Stock เสนอผู้บริหาร
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 14,000-16,000
24 มิถุนายน 2562
พนักงานขายเครื่องดนตรีประจำ บิ๊กซี เพชรเกษม*
1.) ขายสินค้าประเภทเครื่องดนตรีไทย -สากลทุกชนิด 2.) ประจำร้านที่ Big- c เพชรเกษม 3.) ดูแลร้านที่ได้รับผิดชอบ 4.) เสนอขายและแนะนำสินค้าให้กับลูกค้า 5.) จัดทำรายงานข้อมูลการขายในแต่ละวันเสนอให้ทางผู้บริหาร 6.) กระตุ้นยอดขายและสร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 10,000 - 15,000
24 มิถุนายน 2562
ต้องการนักศึกษาฝึกงาน,สหกิจศึกษา*
ศึกษาฝึกงานที่บริษัทในสาขาที่เกี่ยวข้อง 1. ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Import-Export : ติดต่อปราะสานงานกับโรงงานต่างประเทศ แปลเอกสาร และดูแลเอกสารนำเข้า-ส่งออก 2.ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่กราฟฟิก:ออกแบบทำป้ายโปรโมท,โปรโมชั่น สามารถใช้โปรแกรม Photoshop,Illustrator ได้ ฯลฯ 3.ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี : ประสานงานเอกสารด้านบัญชี ออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี บันทึกรายการต่างๆ สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้และสามารถใช้โปรแกรมExcel, Word ได้เป็นอย่างดี 4. ธุรการคลังสินค้า:ประสานงานเอกสารด้านคลังสินค้า บันทึกรายการต่างๆ แล
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : มีค่าตอบแทน/เบี้ยงเลี้ยงให้
24 มิถุนายน 2562
Audit
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก 2. สุ่มตรวจนับสินค้าภายในคลังสินค้าทุกเดือน 3. ร่วมควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถส่งสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกจัดส่ง
- วางแผนการจัดส่งสินค้า - ควบคุมการโหลดสินค้าขึ้นรถ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
Customer service
1.หาข้อมูลและวิธีการที่จะทำให้ลูกค้าเกิดความพอใจกับสินค้าและบริการ 2.สร้างช่องทางในการเข้าถึงลูกค้า 3.เป็นผู้ดูแล ตอบคำถามลูกค้า และปรับปรุงการให้บริการลูกค้า ทุกช่องทาง 4.Online Customer Service
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
Graphic Content
1.ทำการออกแบบภาพ Artwork ตัวผลิตภัณฑ์ และเขียน Content สั้นๆลงสื่อออนไลน์และช่องทางอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่ง ตัดต่อภาพ และวีดีโอ อัพเดท Content ลงสื่อต่างๆ 3.ดูแลจัดการเนื้อ Facebook,Line@,Website,Lazada,Shopee และทำ Content Post 4.ตอบคำถามลูกค้าผ่านระบบ Social online ต่างๆ อย่างมีระบบ และมีประสิทธิภาพ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
พนักงานบัญชีลูกหนี้ (AR)
- ติดตามหนี้คงค้าง - จัดทำใบวางบิล - ตัดชำระหนี้ - คิดค่าคอมมิชชั่น - ประสานงานกับเซลล์
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 2   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
พนักงานธุรการขาย (Billing)
- เปิดบิลโดยใช้โปรแกรม Accpac - เป็นผู้ช่วยฝ่ายขาย คีย์ข้อมูล และประสานงานกับฝ่ายต่างๆ - ทำใบลดหนี้และรายงานยอดสินค้าคืน - จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายเซลล์ - จัดทำใบเสร็จ - ตรวจสอบบิลขายและใบการส่งสินค้า - ประสานงานขาย - เช็ค Stock สินค้า
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
Database (BI)
1.) เขียน Access, SQL, VB และ Crystal Report ได้ 2.) สามารถบริหารจัดการ Network (set-up), LAN และ Database เช่น MS SQL, DB2, SQL Server etc. 3.) Firewall and Anti-virus 4.)SUPPORT ด้านข้อมูลให้กับผู้บริหาร ผู้จัดการ และฝ่ายต่างๆที่ต้องการนำข้อมูลไปใช้ 5.)จัดทำ REPORT สรุปการซื้อและการขาย
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
System and Network
1.กำหนดค่าและทดสอบฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ระบบเครือข่ายและซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ 2.ตรวจสอบและบำรุงรักษาระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย 3.แก้ไขปัญหาระบบและปัญหาเครือข่ายรวมถึงการวินิจฉัยและแก้ไขข้อบกพร่องของฮาร์ดแวร์ / ซอฟต์แวร์ 4.วางแผนประสานงานและดำเนินการตามมาตรการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายเพื่อปกป้องข้อมูลซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
พนักงานขับรถผู้บริหาร
1. ขับรถรับ-ส่ง ผู้บริหาร ตามที่ได้รับหมอบหมาย 2. กรณีไม่มีงานรับ-ส่ง ผู้บริหาร จะต้องขับรถส่งสินค้าตามใบงานที่หัวหน้าแผนก มอบหมายงานให้ 3. ตรวจนับสินค้า ร่วมกับลูกค้าทุกครั้งที่ไปส่งสินค้า 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ปฎิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. ตรวจรับสินค้าเมื่อมีสินค้ามาส่ง 2. จ่ายสินค้าเมื่อมีเอกสารการเบิกสินค้ามา 3.ควบคุมดูแลสินค้าภานในคลังสินค้าที่รับผิดชอบ 4. บันทึกและจัดเก็บ Stock card ทุกครั้งที่มีการรับเข้า-จ่ายออก ของสินค้า
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 3   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
พนักงาน QC
1.ตรวจสอบสินค้าและเอกสารให้ถูกต้องตรงกัน 2.ตรวจสอบสินค้าที่จะนำไปขายตามงานEvent ต่างๆ 3. ตรวจสอบสภาพสินค้า คุณภาพสินค้า อุปกรณ์ของสินค้า กับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4.ตรวจสอบและติดตามสินค้าที่ค้างอยู่ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
อัตรา : 1   เงินเดือน : -
24 มิถุนายน 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 26 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560