ประกาศรับสมัครงาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.ควบคุมการปฎิบัติงานตามมาตรฐาน ISO 9001-2015 ที่เกี่ยวข้อง 2.ผลักดัน KPI ให้ได้ตามเป้าหมานที่ตั้งไว้ 3.กำหนด/จัดทำ/ติดตามOJT ให้กับพนักงานในแผนกที่รับผิดชอบที่เดือน 4.ตรวจรับสินค้าตามมาตรฐา
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000-15,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.) ออกแบบและทำ website, catalog, ใบโฆษณาสินค้า 3.) ทำงานด้าน Graphic ออกแบบ Promotion สินค้าได้ 4.) สามารถเขียน website ภาษา PHP� 5.) ทำงานโดยใช้โปรแกรม Photoshop และ Illustrator ได้ 6.) Design graphic และ ถ่ายรูปภาพสินค้า ลง catalog **หากเขียน Access, S
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.การสั่งซื้อสินค้า ตรวจสอบสินค้าที่จะสั่งก่อนว่าไม่มีใน Stock หรือเป็นสินค้าเหลือน้อย, ประมาณการจำนวนที่ เหมาะสมในการสั่งซื้อ, 'ตรวจสอบต้นทุน เปรียบเทียบแต่ละโรงงานก่อนมีการสั
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ เสนอขายอุปกรณ์ ดนตรี กีฬาให้กับลูกค้า ในเขต/ภาค รับผิดชอบของตน clearบิล เก็บเช็ค เรียนรู้สินค้าใหม่ และหาลูกค้าใหม่ หาลูกค้าตามศูนย์ราชการ
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 3 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 15,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
- วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์ (Production Planning) - ควบคุมวัตถุดิบ (Material Control) - ทำ Assembly - ควบคุมผลิตสินค้าและประกอบสินค้าตามสูตรการผลิตที่บริษัทฯกำหนด
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.ตรวจสอบเอกสารจ่าย ใบสำคัญจ่าย แผนก AP 2.ตรวจสอบเอกสารรับชำระ ใบสำคัญรับ แผนก AR 3.ตรวจสอบรายงานการวางบิล เก็บเช็ค แผนก AR 4.ตรวจสอบการรับสินค้า ใบรับสินค้า แผนก PO 5.ตรวจสอบเอกสารการคืนส
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1. นำเข้าสินค้า ส่งออกสินค้า 2. มีทักษะในการใช้ Computer เช่น Word, Excel, Power Point 3. สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ 4. ดูแลเอกสารด้าน Shipping 5. ตอบโต้ E-mail กับลูกค้า (ภาษาอังกฤษ)
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.เปิด ORDER ตามใบบันทึกความต้องการของลูกค้า กรุงเทพ กรุงเทพ-ปริมณฑล ภาคต่างๆ และตรวจสอบความถูกต้อง 2. ทำใบเสนอราคา Quotation ให้กับร้านค้าทุกภาค 3.ออก Invoice ทุกภาค กรุงเทพ กรุงเทพ-ปริมณฑล 4.จัดท
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : -
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1. เข้าตรวจสอบงานในฝ่ายคลังสินค้าทุกแผนก(ตามตารางการตรวจสอบและระเบียบขั้นตอนการตรวจสอบ) แผนกคลังสินค้า แผนกรับสินค้า แผนก Production แผนกจัดส่งสินค้า แผนกตรวจสอบคุณภาพ แผนกธุรการ 2.
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 13000-17000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ อยู่ประจำห้าง saim paragon ขายและแนะนำอุปกรณ์ Fitness และเครื่องกีฬา มีค่าคอมมิชชั่น + สวัสดิการต่างๆ
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 9,000 - 14,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ - เขียน Content ทั้งข้อความและรูปภาพ สำหรับเผยแพร่บนเว็ป - ดูแลและอัพเดทเว็ป Content - ดูแลเนื้อหา จัดการ Facebook, Line@ , Website , Lazada Shopee - สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop - ตอบคำถามลูกค้าผ
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณาและธุรกิจออนไลน์ 2.วางแผน และเขียนแผนการตลาดเพื่อโปรโมท และบริการอย่างรอบคอบ 3.วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับผลิตสินค้า
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามที่ตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
- เขียน Content ทั้งข้อความและรูปภาพ สำหรับเผยแพร่บนเว็ป - ดูแลและอัพเดทเว็ป Content - ดูแลเนื้อหา จัดการ Facebook, Line@ , Website , Lazada Shopee - สามารถใช้โปรแกรม Illustrator และ Photoshop - ตอบคำถามลูกค้าผ่านระบบ Social online - ถ่ายภาพ
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000-25000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.) ใช้โปรแกรม Accpac ในการทำบัญชีเจ้าหนี้ 2.) มีความรู้เรื่อง Bank Reconcile 3.) จัดทำรายงานการซื้อในประเทศและต่างประเทศ 4.) มีความรู้ภาษี เป็นอย่างดีและสามารถปิดงบการเงินไ
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. รับผิดชอบงานสรรหาว่างจ้างทั้งระบบ - สรรหาพนักงานทุกระดับ ทั้งคนไทยและต่างชาติ (ช่องทางการสรรหา Website, Social Media, Hunt, ออกบูธ) - สัมภาษณ์ และคัดเลือก (แบบทดสอบ, สัม
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000-20,000 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
- ติดรถส่งสินค้าให้กับลูกค้า หรือที่ส่งตามห้างสรรพสินค้า - ตรวจนับสินค้า ร่วมกับลูกค้าทุกครั้งที่ไปส่งสินค้า - รับคืนสินค้าจากลูกค้า ตามใบงานที่หัวหน้าแผนกมอบหมายให้ - ตรวจเช็
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า/ร้านค้า 2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ 3.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 30,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า/ร้านค้า 2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและหาฐานลูกค้าใหม่ 3.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 12,000 - 30,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แพ็คสินค้าให้เรียบร้อย เพื่อส่งสินค้าให้กับลูกค้า 2. ตรวจสภาพของสินค้าและจำนวนตามที่บิลเปิดมาโดยไม่ให้เกิดข้อผิดพลาด 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 1 ตำแหน่ง   อัตราค่าจ้าง : 340บาท/วัน
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน Landco Sport & Musical Co., Ltd.
หน้าที่ความรับผิดชอบ -วางแผนกลยุทธ์ด้านการตลาด การโฆษณา และธุรกิจออนไลน์ -วางแผนและเขียนแผนการตลาด เพื่อโปรโมทสินค้า และบริการอย่างรอบคอบ -วิเคราะห์ วิจัยกลุ่มเป้าหมาย -วางาง
Landco Sport & Musical Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางขุนเทียน
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 20,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.