เข้าระบบผู้สมัครงาน
ประกาศรับสมัครงาน Alibabathailand Co., Ltd.
- ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า - ดูแลเอกสารต่างๆ - ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง - ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่ตลอดเวลา - ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ - เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางกะปิ, บึงกุ่ม, สะพานสูง
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500 - 15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ดูแลและรักษาอุปกรณ์ต่าง Hardware/Software และเครื่อข่ายการใช้งานขององค์กรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือผู้ใช้งานในการแก้ปัญหาเบื้องต้น จากการใช้โปรแกรมเครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วง - จัดทำ จัดซื้อ จัดจ้างอุปกรณ์ด้านคอมพิวเตอร์พร้อมทั้งประสานงานการส่งซ่อม - จัดทำรายงานประจำเดือน / ปี ที่เกี่ยวข้องกับงาน - ดูแล Server และ Backup ข้อมูล - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน จ - ส / เวลา 09.00 - 18.00 น.
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,000-20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์บน Social Media ต่างๆ Facebook ฯลฯ - ออกแบบแคตตาล็อกสินค้า ต่างๆภายในองค์กร - ออกบบสื่อการตลาดใหม่ๆ ออกแบบป้าย ออกแบบสื่่อออนไลน์ - ออกแบบกราฟฟิก ตามที่ได้รับมอบหมายสำหรับงาน Website,Logo,Coperate Identity และงานกราฟฟิกสำหรับการตลดอื่นๆ - คิดคอนเวปงานตามที่ได้รับมอบหมาย - นำเสนอไอเดีย เพื่อพัฒนาศักยภาพในองค์กร
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 16,000-25,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน - รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในแผนก จัดทำรายงานต่างๆ - รับผิดชแบงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับมอบหมาย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500-15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า - ดูแลเอกสารต่างๆ - ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า - ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา - ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ - เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500 - 15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารการจัดส่ง - ดูแลการจัดเรียงสินค้าและการขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ - จัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานการใช้รถขนส่งประจำวัน - ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ - ขับรถกระบะตู้ทึบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500-15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- บันทึกรายรับ รายจ่าย จ่ายเช็ค โอนเงิน รับเช็ค วางบิล - จัดทำเอกสารทางการเงิน กระทบยอดรายได้และค่าใช้จ่ายต่างๆ ประจำเดือน - รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องทางการเงินของบริษัท - ค่าใช้จ่ายงบการเงินของบริษัท - งานการเงินอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานประจำ 6 วันต่อสัปดาห์
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500-15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- วางแผนกลยุทธ์ Product strategy - นำเสนอและจัดทำโครงการแผนปฎิบัติงานและกิจกรรมต่างๆ - วางแผนและนำเสนอการบริการงบประมาณ - ดูแลงานด้านการส่งเสริมการขาย - ดูแลงานด้านสื่อประชาสัมพันธ์ - ดูแลงานข้อมูลทางการตลาดและวิเคราะห์คู่แข่ง
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 15,000-20,000 ( ตามประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ดูแลความสะอาด ความเรียบร้อยภายในองค์กร - เบิกของใช้สำหรับทำความสะอาดภายในองค์กร - เสริฟน้ำ / บริการลูกค้าที่มาติดต่อภายในองค์กร - กวาด ถู ทิ้งขยะ ล้างห้องน้ำ กวาดใบไม้ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - เข้างาน เวลา 08.00 -17.00 น. และ เวลา 09.00 -18.00 น.
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500 - 15,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและการทำงานด้านการจ่ายเงิน - รับเงิน และบัตรเครดิต - ตรวจรับเงินทอน เงินยืมให้ถูกต้อง ตรงกับที่เบิกมาจากฝ่ายการเงิน - นั่งเคาน์เตอร์ เพื่อตรวจรับส่งสินค้า - ทอนเงินให้ลูกค้า - บริการลูกค้าที่มาชำระเงิน
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500 - 15,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย - จีน - รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม - ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ - บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบงาน - ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนมาไทย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000 - 25,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- - มีความคิดสร้างสรรค์กิจกรรมประชาสัมพันธ์ - ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า - ดูแลเอกสารต่างๆ - ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง แพ็คสินค้า จัดเรียงสินค้า - ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมขายอยู่ตลอดเวลา - ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ - เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 11,000-15,000 ( ตามประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้ากับเอกสารการจัดส่ง - ดูแลการจัดเรียงสินค้าและการขนถ่ายสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย สมบูรณ์ - จัดส่งสินค้าให้ทันตามเวลาที่กำหนด - จัดทำรายงานการใช้รถขนส่งประจำวัน - ตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมใช้งานเสมอ - ขับรถกระบะตู้ทึบ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500 - 15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ดูแลลูกค้าให้ข้อมูลและตอบคำถามลูกค้า - ดูแลเอกสารต่างๆ - ควบคุมตรวจสอบเช็ค stock สินค้าโกดัง - ตรวจสอบ ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพพร้อมอยู่ตลอดเวลา - ตรวจนับสินค้า เข้า-ออก ให้ถูกต้องตามใบรายการขึ้น/ลงของ - เคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าและจัดเก็บเข้าคลังสินค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ตลิ่งชัน, ทวีวัฒนา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500 - 15,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย - จีน - รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม - ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ - บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบงาน - ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนมาไทย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด เชียงใหม่
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 20,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
งาน HR ส่วนใหญ่จะแบ่งเป็น แผนกเงินเดือน สวัสดิการ สรรหา และฝึกอบรม ( การแบ่งขึ้นอยู่กับบริษัท บางที่ทำรวมทั้งหมด บริษัทใหญ่ๆ จะแบ่งชัดเจน ) เงินเดือน - รับผิดชอบงานค่าจ้าง คิดเงินได้ เงินหัก ดูเวลาการทำงาน โอที ภาษีรายได้ ออกเอกสารรับรองสถานะภาพพนักงาน เป็นต้น สวัสดิการ - รับผิดชอบงานสวัสดิการพนักงานรอบด้าน ประกันสังคม ประกันชีวิต เครื่องแบบพนักงาน สิทธิ์ต่างๆ ของพนักงาน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ เป็นต้น สรรหา - รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากร รับสมัครพนักงาน สัมภาษณ์งาน ส่งใบสมัครให้แผนกต่างๆ ทำสัญญาจ้
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 13,000 - 15,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย - จีน - รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม - ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ - บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบงาน - ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนมาไทย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 20,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
หน้าที่ความรับผิดชอบ: Full Stack Developer พัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นด้วย PHP Framework (Yii , Laravel), MySQL, HTML5, CSS3, Ajax และ Javascript วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและทดสอบเว็บแอปพลิเคชั่น งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย คุณสมบัติเพิ่มเติม: มีประสบการณ์การเขียน PHP OOP MVC มีประสบการณ์การเขียน Javascript jQuery มีประสบการณ์การเขียน HTML, CSS3, Bootstrap framework มีประสบการณ์การเขียน MySQL มีประสบการณ์การใช้งาน NodeJS, React (จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ) มีประสบการณ์การใช้งาน Social
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 20,000-45,000
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- รับ ตรวจเช็ค จ่าย สินค้าให้กับลูกค้า เช็คสต๊อกสินค้า - ให้ข้อกับลูกค้าใหม่ - รับผิดชอบงานด้านธุรการ การประสานงานภายใน - ภายนอกหน่วยงาน - รวบรวมข้อมูลการปฏิบัติงานภายในแผนก จัดทำรายงานต่างๆ - รับผิดชแบงาน และดำเนินงานให้เป็นไปตามที่ผู้บังคับมอบหมาย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด ปทุมธานี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 10,500 - 15,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
- ประสานงานด้านการจัดซื้อไทย - จีน - รับผิดชอบ,จัดทำระบบงานการจัดซื้อให้มีความเหมาะสม - ช่วยเหลือปรับปรุงและแก้ไข เมื่อเกิดปัญหาขึ้นระหว่างการจัดซื้อ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดระบบงานจัดซื้อให้มีความสมบูรณ์แบบ - บริหารงานการจัดซื้อให้มีความสอดคล้องตามระบบงาน - ตรวจสอบออเดอร์และทำการสั่งซื้อสินค้าจากจีนมาไทย
Alibabathailand Co., Ltd.
จังหวัด ชลบุรี
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : 14,000 - 20,000 ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
วันที่ : 23 พ.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562