ประกาศรับสมัครงาน 360 Quality Management Co., Ltd.
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
• โทรแนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น • ทำงานประจำในออฟฟิศ ไม่ต้องออกหาลูกค้าเอง • บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและฐานลูกค้าให้อยู่แล้
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 บาท / เดือน
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
• โทรแนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น • ทำงานประจำในออฟฟิศ ไม่ต้องออกหาลูกค้าเอง • บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและฐานลูกค้าให้อยู่แล้
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกะปิ
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 บาท / เดือน
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
• โทรแนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น • ทำงานประจำในออฟฟิศ ไม่ต้องออกหาลูกค้าเอง • บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและฐานลูกค้าให้อยู่แล้
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-30,000 บาท / เดือน
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
• โทรแนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น • ทำงานประจำในออฟฟิศ ไม่ต้องออกหาลูกค้าเอง • บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและฐานลูกค้าให้อยู่แล้
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 บาท / เดือน
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
• โทรแนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์เท่านั้น • ทำงานประจำในออฟฟิศ ไม่ต้องออกหาลูกค้าเอง • บริษัทมีกลุ่มลูกค้าและฐานลูกค้าให้อยู่แล้
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000-20,000 บาท / เดือน
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
- ทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น ทำจันทร์-ศุกร์ (หยุดตามวันนักขัตฤกษ์) - แนะนำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ผ่านทางโทรศัพท์ - ไม่ต้องออกหาลูกค้านอกสถานที่ บริษัทมีฐานลูกค้าให้ พร้อมอุ
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บ.+ เบี้ยขยัน 2,000บ. + Com 5,000up ตามความสามารถ
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
• ทำงานประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกหาลูกค้านอกสถานที่ • แนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เท่านั้น • ไม่ต้องออกหาลูกค้านอกสถานที่ • บริษัทมีฐ
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางกอกน้อย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนเริ่มต้น 12,000 บ.+ เบี้ยขยัน 2,000บ. + Com 5,000up ตามความสามารถ
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
- ทำงานประจำออฟฟิศ ติดต่อหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - บริษัทมีลูกค้าให้ ((ไม่ต้องหาลูกค้าเอง)) - โทรแนะนำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าของทางบริษัทเท่านั้น ((ไม่ใช่ประกั
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ฐานเงินเดือนเริ่มต้นที่ 13,000 - 30,000 up
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
- ทำงานประจำออฟฟิศ ติดต่อหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - บริษัทมีลูกค้าให้ ((ไม่ต้องหาลูกค้าเอง)) - โทรแนะนำประกันสุขภาพ ประกันอุบัติเหตุ ให้กับลูกค้าของทางบริษัทเท่านั้น ((ไม่ใช่ประกั
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมต่างหาก + สวัสดิการมั่นคง
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
• บริษัทมีเทรนงานพนักงานใหม่ทุกคน (คิดเงินเดือนให้ตั้งแต่วันแรกที่เทรนงาน) • ติดต่อหาลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เท่านั้น • แนะนำผลิตภัณฑ์ ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ (ไม่ใช่ประก
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 บาท + ค่าคอมต่างหาก + สวัสดิการมั่นคง
วันที่ : 26 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์/ประจำออฟฟิศ (Telesales) ลักษณะงาน 1. โทรเสนอขาย ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์,ประกันอุบัติเหตุ 2. มีรายชื่อลูกค้าให้พร้อม !! (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง) 3. อบรมสอนง
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท + ค่าคอมต่างหาก + เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์/ประจำออฟฟิศ (Telesales) ลักษณะงาน 1. โทรเสนอขาย ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์,ประกันอุบัติเหตุ 2. มีรายชื่อลูกค้าให้พร้อม !! (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง) 3. อบรมสอนง
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท + ค่าคอมต่างหาก + เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์/ประจำออฟฟิศ (Telesales) ลักษณะงาน 1. โทรเสนอขาย ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์,ประกันอุบัติเหตุ 2. มีรายชื่อลูกค้าให้พร้อม !! (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง) 3. อบรมสอนง
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท + ค่าคอมต่างหาก + เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์/ประจำออฟฟิศ (Telesales) ลักษณะงาน 1. โทรเสนอขาย ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์,ประกันอุบัติเหตุ 2. มีรายชื่อลูกค้าให้พร้อม !! (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง) 3. อบรมสอนง
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท + ค่าคอมต่างหาก + เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายทางโทรศัพท์/ประจำออฟฟิศ (Telesales) ลักษณะงาน 1. โทรเสนอขาย ประกันสุขภาพ ออมทรัพย์,ประกันอุบัติเหตุ 2. มีรายชื่อลูกค้าให้พร้อม !! (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง) 3. อบรมสอนง
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 11,000 บาท + ค่าคอมต่างหาก + เบี้ยขยัน
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
เจ้าหน้าที่ขายทางโทรศัพท์ (Telemarketing) *พนักงานประจำ มีฐานเงินเดือน +คอมมมิชชั่น * ->โทรนำเสนอขายและแนะนำเกี่ยวกับความคุ้มครองของประกันอุบัติเหตุต่างๆให้ลูกค้า(บริษัทมีรายชื่อลูกค้
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท (และคอมมิชชั่น)
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
เปิดรับพนักงานประจำ - นำเสนอเกี่ยวกับ ประกันสุขภาพ และกันประกันอุบัติเหตุ ทางโทรศัพท์ - บริษัทมีฐานลูกค้าให้ (ห้ามหาลูกค้าเอง) - มีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย - นั่งทำงานประจำออฟ
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : เงินเดือนประจำ 13,000-30,000 บาท
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
ตำแหน่ง พนักงานขายในบริษัท สาขาที่เปิดรับ อโศก (เดินทาง BTS MRT ได้) หน้าที่รับผิดชอบ - โทรเสนอขายประกันให้กับลูกค้าของบริษัท - บริษัทมีรายชื่อลูกค้าให้ - ขายได้จะได้รับเพิ่มในส่วนข
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : หลายอัตรา    อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 13,000-30,000+++
วันที่ : 27 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
รายละเอียดหน้าที่ - โทรติดต่อเสนอขายประกันให้กับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ทางบริษัทฯมีรายชื่อลูกค้าให้ (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง) - ทำงานประจำออฟฟิศ ไม่ต้องออกไปพบลูกค้าข้างนอก - ไม่จำ
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด นนทบุรี   เขต : ปากเกร็ด
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท +เบี้ยเลี้ยง (และคอมมิชชั่น)
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
งาน 360 Quality Management Co., Ltd.
นำเสนอเกี่ยวกับ " ประกันสุขภาพ และกันประกันอุบัติเหตุ " ทางโทรศัพท์ - บริษัทมีฐานลูกค้าให้ (ไม่ต้องหาลูกค้าเอง) - มีอุปกรณ์การทำงานที่ทันสมัย - นั่งทำงานประจำออฟฟิศเท่านั้น - ทำ
360 Quality Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : หลายอัตรา   อัตราค่าจ้าง : 13,000 + คอมมิชชั่น
วันที่ : 28 พ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 36 งาน
1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.