งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-ตรวจสอบเอกสารและบันทึกบัฐชีให้ถูกต้องตามหลักบัญชี -กระทบยอดรายการบัญชีที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมการบริหารทรัพย์วสินให้ถูกต้องตามนโยบายบริษัทและหลักการบัญชี -ตั้งหนี้ (วงจรการซื้อเชื่อ) -บันทึกรายการซื้อ-ขายทรัพย์สิน -โอนเงินระหว่างก่อสร้าง -คำรวณค่าเสื่อมราคา -รายการโอนย้ายทรัพย์สิน -ตรวจสอบเอกสาร PO PR ตามอำนาจอนมุติ เป็นต้น คุณสมบัติผู้สมัคร
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เดชอุดม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000-30,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
LOCATION : Nawamintr Rd., Nuanchan, Buengkoom, Bangkok Key Responsibility •Monitoring inventory transactions •Assisting in the improvement related to inventory •Developing inventory analysis reports and analyzing variances •Prepare balance sheet spread sheet every period end for responded account code •Preparing monthly journal entries as needed •Co-ordinate and work with concerned department •Special projects as required •Working Hour : 08.00 – 17.00 •Working day : Mon – Fri (WFH
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตลาดพร้าว
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000-35,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-วางแผนและดำเนินการสั่งซื้องานโครงการและอุปกรณ์ ตลอดจนสรรหาและคัดเลือก พร้มอพัฒนาคู่ค้า ให้มีศักยภาพ -พัฒนากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างให้มีประสิทธิภาพ โดยใช้หลักวิศวกรรม เข้ามาวิเคราะห์และบริหารจัดการ -ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้อย่างเป็นไปตามระบบและนโยบายของบริษัท
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด อุบลราชธานี   เขต : เดชอุดม
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 20,000-50,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทำงาน 6 วัน จันทร์ – เสาร์ : 8:00 – 17:00 น. รายละเอียดงาน: •แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network, Server • ให้คำแนะนำ คำปรึกษาและแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ • ตรวจสอบและบันทึกรายละเอียดการให้คำปรึกษาอย่างตรงเวลาและติดตามผลเพื่อให้ User เกิดความพึงพอใจ •แก้ไขและวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุวิธีการแก้ไขเบื้องต้น
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ชลบุรี   เขต : ศรีราชา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 18,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. เป็นงาน Logistic ที่คอยแจ้งเรื่องการติดตามพัสดุ คอยรับสาย แจ้งเรื่อง ติดตามลูกค้า 2. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดตามหัวหน้าจัดตารางให้ 3. OT ชม. 50 บาท (กรณีที่เด็กทำโอที) 4. เวลางานจะมี 2 กะ กะแรก 9.00 – 18.00 , กะสองเวลา 15.00 – 24.00 5. อายุตั้งแต่ 20 – 40 ปี บริษัทตั้งอยู่ที่ รามคำแหง 2, แขวงดอกไม้ เขตประเวศ
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน เข้ากะเช้า/บ่าย/ดึก สวัสดิการ - OT - ค่ากะ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : 14,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
-ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี -ให้บริการผู้ขอรับบริการของอาคารให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆภายในอาคาร -ปฏิบัติตามนโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน -แจ้งความคืบหน้าของงาน เข้าประชุมประจำสัปดาห์ ประจำเดือน -ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน (สลับวันหยุด)
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 80   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 14,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1. ให้บริการอุปกรณ์ที่อยู่ในภายในห้องประชุมทุกห้องทุกประเภทให้มีความพร้อมใช้ เช่น โปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุ๊คส์ วิชวลไลเซอร์ ไมค์ลอย ไมค์ตั้งโต๊ะ ลำโพง 2. จัดทำประวัติการซ่อมแซมอุปกรณ์แต่ละประเภท และสรุปรายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนให้กับหัวหน้าแผนก 3. รับเรื่องเมื่อมี่พนักงานหรือผู้อบรมมาขอความช่วยเหลือ 4. ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 บาท
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ดูแลขั้นตอนการหล่อแบบชิ้นงานเซรามิกประเภทสุขภัณฑ์ • ดูแลงานที่เกี่ยวข้องทั่วไป เช่น อยู่หน้าเตาอบ, ดูท่อเลนที่ใช้ในการผลิต ฯลฯ • ตรวจสอบชิ้นงานให้ได้คุณภาพก่อนส่งหัวหน้างาน • ผลิตชิ้นงานให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ • ⏰ เข้างานมีกะเช้า บ่าย ดึก ดังนี้ ⏰ 1. 07.40 - 16.30 น. 2. 08.00 - 17.00 น. 3. 16.00 - 00.00 น. 4. 00.00 - 08.00 น. • สัญญาจ้าง 1 ปี (มีต่อสัญญาและบรรจุประจำ)
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 13000 - 15000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ทำงานตึก Thai Summit MRT เพชรบุรี วันงาน 5 วัน หยุด 2 วัน ไม่ตรงเสาร์อาทิตย์ - ให้คำแนะนำ ตอบคำถาม และช่วยเหลือลูกค้า ที่ติดต่อมาทั้งทางโทรศัพท์และแชทบอต - บริการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ของทางบริษัท - รับเรื่องประสานงานไปยังหน่วยงานฝ่ายงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร ปล. มีการเทรนงานให้นะครับ ไม่ต้องกังวล
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตอบ chatลูกค้า,ร้านค้า,Rider ที่สอบถามเข้ามา แก้ไขปัญหา - รับ Case ลูกค้า เพื่อให้ข้อมูล ตอบคำถาม ปัญหาต่างๆ - เงินรายเดือน 15,000 /เดือน - ค่ากะ 1,000 /เดือน -เบี้ยขยันกรณีไม่ขาดลามาสาย 1,000/ เดือน
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ติดต่อเชิญชวนร้านค้าให้เข้ามาใช้บริการในแพลตฟอร์มขนส่งสินค้า เสนอขายแพคเกต บริการต่างๆ และเสนอโปรโมชั่นต่างๆ
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ตรวจสอบและพัฒนาคอนเทนต์ที่เกี่ยวกับการขายให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันกับแนวทางปฏิบัติของบริษัท - รับข้อมูลต่างๆ (ข้อมูลการขาย, หน่วยจำแนกสินค้า(SKU), แคมเปญ) เข้ามาจัดเก็บในระบบ - ติดต่อและประสานงานกับเพื่อนร่วมทีมและทีมงานอื่นๆ - สนับสนุนการพัฒนาคอนเทนต์เมื่อมีโปรเจคต์เข้ามา - ตรวจหาและรายงานปัญหาบนแพลตฟอร์มให้กับทีม
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 15,000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- ชักชวนคนขับให้เข้ามาร่วมงานกับแอปเรา - กระตุ้นคนขับที่สมัครให้ขับหลังจากเปิดระบบ - ดูแล ประสานงานระหว่างกทมกับจังหวัดที่ตนสังกัด - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย -ไม่ต้องเข้า Office สามารถแพลนการทำงานเองได้
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด ระยอง   เขต : แกลง
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 12,000++
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สถานที่ทำงาน : อาคาร The PARQ MRTศูนย์ประชุม ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ เวลา 10.00-19.00 น. สัญญาจ้าง 3 เดือน (ต่อสัญญาตาม Perf) หน้าที่ 1. ค้นหาโปรโมทโค้ดส่วนลดและดีลส่วนลด ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. บันทึกข้อมูลลงแบบฟอร์มให้ครบถ้วน 3. ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 4. ประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่ออัปเดตข้อมูลโปรโมทโค้ดส่วนลดและดีลส่วนลด
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 15000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• ใช้ช่องทางออนไลน์และการโทรให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา • ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของบริษัทต่างๆ ทั้งคอลเซ็นเตอร์ โซเชียลมีเดีย การสอบถามข้อมูลทางเว็บ ฯลฯ และตอบสนองอย่างเหมาะสมในเวลาที่เหมาะสม • รวบรวมข้อเสนอแนะจากคนขับและผู้โดยสาร สังเกตปัญหาส่วนหน้า เช่น เหตุผลในการยกเลิกการจอง ฯลฯ และรายงานต่อหัวหน้างานโดยทันที • ปฏิบัติงานเฉพาะกิจตามที่ทีมต้องการเพื่อปรับปรุงธุรกิจโดยรวม เช่น การวิจัยตลาด การตรวจสอบคุณภาพการบริการ เป็นต้น • ดำเนินการงานธุรการที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของค
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13000 - 18000/เดือน ( ขึ้นอยู่กับประการณ์ของผู้สมัครแต่ละบุคคล )
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
รายละเอียดงาน : 1. ประชาสัมพันธ์ ออกบูธ รับสมัครแท็กซี่ ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑลให้เข้าร่วม และช่วยเหลือในการตอบคำถาม 2. ประสานงานระหว่างบริษัทกับทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทำงานให้ถึงตามเป้าหมายที่ได้รับมอบหมายในแต่ละเดือน 4. ประสานงานให้ผู้สมัคร เริ่มใช้งานแอพพลิเคชั่นได้อย่างรวดเร็ว 5. ดูแลตอบคำถามเกี่ยวกับปัญหาที่พบและการใช้งานแอพพลิเคชั่
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 9,000+++
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
สัญญาจ้าง 1 ปี ต่อทุก 1 ปี 1. จัดทำใบเสนอราคาให้กับฝั่งขาย 2. จัดทำเอกสารกรมธรรม์ของลูกค้า 3. ติดต่อประสานงานทั่วไป ทำงาน : จันทร์-ศุกร์ 8.00-17.00 ** ต้องมีประสบการณ์ทำบริษัทประกัน / Broker มาก่อนเท่านั้น ** ** สัมภาษณ์งานที่ออฟฟิศ**
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
งาน บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
• นำเสนอ แนะนำสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าร้านอาหารหรือโรงแรมผ่านโทรศัพท์และปิดการขายได้ • ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ กระตุ้นยอดขาย แนะนำดีลหรือโปรโมชันใหม่ ๆ เพื่อหาช่องทางในการขายเพิ่มเติม • ติดตามผลงาน และสรุปรายงานผลการติดต่อลูกค้า
บริษัท พีอาร์ทีอาร์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 15,000-24,000 บาท
วันที่ : 27 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 48 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.