ประกาศรับสมัครงาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
- ชักชวนและแนะนำให้ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการช่วยเหลือ - ออกจัด event - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 20 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 - 35,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
• ใช้ช่องทางออนไลน์และการโทรให้คำปรึกษา แนะนำ และชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา • ตรวจสอบช่องทางการสื่อสารของบริษัทต่างๆ ทั้งคอลเซ็นเตอร์ โซเชียลมีเดีย การสอบถามข้อมูลทางเว็บ ฯล
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด เชียงใหม่   เขต : เมืองเชียงใหม่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 13000 - 18000/เดือน ( ขึ้นอยู่กับประการณ์ของผู้สมัครแต่ละบุคคล )
วันที่ : 2 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
General Description of Duties and Responsibilities: • Implementation and delivery of all types of Internet Protocol (IP)/ Datacom Network elements • Planning and design of Internet Protocol Radio Access Network (IP RAN). • Technical support service to the customers independently or jointly with a technical support team • Handle customer service request and track the service level agreement (SLA) • Responsible service Huawei equipment on IP RAN transport network • Special Monitoring a
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
1. เป็นงาน Logistic ที่คอยแจ้งเรื่องการติดตามพัสดุ คอยรับสาย แจ้งเรื่อง ติดตามลูกค้า 2. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ วันหยุดตามหัวหน้าจัดตารางให้ 3. OT ชม. 50 บาท (กรณีที่เด็กทำโอที) 4. เวลางานจะมี 2 กะ ก
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตประเวศ
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 10,000 - 12,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
ซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมายประจำวัน ทำงาน 6 วันหยุด 1 วัน เข้ากะเช้า/บ่าย/ดึก สวัสดิการ - OT - ค่ากะ - ประกันสังคม - ประกันสุขภาพ
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพญาไท
อัตรา : 30   อัตราค่าจ้าง : 14,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้เป็นงานของบริษัท e-commerce ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน application ลักษณะงาน : - ตรวจสอบรายการซื้อขาย หารายการที่ผิดปกติ หรือเข้าข่ายทุจริต - ประสานงานภายใน และลูกค้า เพื่อแจ้งแก้ไข ห
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 16000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
-ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงงาน PM/CM ที่ได้รับมอบหมาย -บันทึกการตรวจเช็คและบำรุงรักษาอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี -ให้บริการผู้ขอรับบริการของอาคารให้ได้รับความสะดวกในด้านสาธารณูปโภคต่างๆภ
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 80   อัตราค่าจ้าง : 11,000 - 14,000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้เป็นงานของบริษัท eCommerce ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน application สัญญาจ้าง 3 เดือน ต่อเรื่อยๆ และมีโอกาศพิจารณาเป็นพนักงานประจำ ลักษณะงาน : - ดูแลกลุ่มลูกค้าใหม่ที่ใช้ Application ในการขาย
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 16000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
ตำแหน่งงานนี้เป็นงานของบริษัท e-commerce ขายสินค้าออนไลน์ผ่าน application ลักษณะงาน : - ตรวจสอบรายการสินค้า ข้อมูล หมวดหมู่ ให้ถูกต้อง ก่อนลงประกาศขาย - ประสานงานภายใน และลูกค้า เพื่อแจ้งแก้ไ
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 16000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
- ดูแลสินค้าเข้าออกจากคลังสินค้า - ดูแลการเบิกจ่ายชิ้นส่วนในการซ่อมแซมสินค้า - อัพเดท ข้อมูลลงในระบบ - จัดทำรายงานประจำวัน/สัปดาห์ - ดูแลเรื่อง 5ส.
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000-18000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
การสร้างเว็บไซต์ / เว็บไซต์โดยใช้ HTML / CSS มาตรฐานและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีการสื่อสารอย่างต่อเนื่องกับเพื่อนร่วมงานคนอื่น ๆ เพื่อพัฒนาและปรับใช้เนื้อหา และสร้างความมั่นใจว่ามีกา
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 50000-70000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
1. ให้บริการอุปกรณ์ที่อยู่ในภายในห้องประชุมทุกห้องทุกประเภทให้มีความพร้อมใช้ เช่น โปรเจ็คเตอร์ โน๊ตบุ๊คส์ วิชวลไลเซอร์ ไมค์ลอย ไมค์ตั้งโต๊ะ ลำโพง 2. จัดทำประวัติการซ่อมแซมอุปก
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15000 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
- ดูแลศูนย์ซ่อม และศูนย์กระจายสินค้า - ดูแลการรับ/นำเข้า/ส่งมอบสินค้า - ดูแลควบคุมการซ่อม/บำรุงสินค้า เพื่อให้สามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าอย่างถูกต้อง - รับเรื่องร้องเรียนปัญหาจ
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตมีนบุรี
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
Payroll process management (Payroll calculating, Attendance report, bonus, incentives etc.) • Manage and assisting with day to day operations of the HR functions and duties. • Manage and assisting in managing the payroll for outsourced employees. • Provides payroll information by answering questions and requests as to customer requires • Processing documentation and preparing reports relating to personnel activities to clients (Staffing, Orientation, performance evaluations). • Acting
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 25000-70000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
ดูแลขั้นตอนการหล่อแบบชิ้นงานเซรามิกประเภทสุขภัณฑ์ • ดูแลงานที่เกี่ยวข้องทั่วไป เช่น อยู่หน้าเตาอบ, ดูท่อเลนที่ใช้ในการผลิต ฯลฯ • ตรวจสอบชิ้นงานให้ได้คุณภาพก่อนส่งหัวหน้างาน
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด สระบุรี   เขต : แก่งคอย
อัตรา : ไม่จำกัด   อัตราค่าจ้าง : 13000 - 15000
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
• Provides test data analysis, evaluates network problems, and provides solutions. • Check RF test issues and provide solutions. • To support Radio network planning & Optimization projects of GSM / CDMA2000+EVDO / UMTS+HSPA / WiMAX/5G. • To provide Radio Coverage & Capacity Dimensioning, RF planning, and Optimization, E2E optimization (KPIs), performance monitoring, Site engineering, Network audit, etc. • To Support performance KPI negotiating with operators before or during project imp
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
1.ค้นหาผู้ค้ารายใหม่ในเมือง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ให้เข้ามาร่วมงานกันตามยอดที่กำหนด 2.สร้างสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด ฉะเชิงเทรา   เขต : เมืองฉะเชิงเทรา
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
1.ค้นหาผู้ค้ารายใหม่ในเมือง ทั้งทางออนไลน์และออฟไลน์ ให้เข้ามาร่วมงานกันตามยอดที่กำหนด 2.สร้างสัมพันธ์อันดีกับร้านค้า
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด นครปฐม   เขต : เมืองนครปฐม
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 15,000 บาท
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
1.จัดการข้อพิพาทและจัดการการคืนสินค้าของลูกค้าภายในขอบเขตเวลาที่เหมาะสม ตามมาตรฐานของทีม 2.ติดต่อลูกค้า (อีเมล์ หรือ โทรออก) เพื่อหาหลักฐานที่มีผลต่อการตัดสินใจ รวมถึงการแจ้งค
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : N/A
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
งาน P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
- ชักชวนและแนะนำให้ลูกค้าสมัครเข้าร่วมโครงการ - หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัด event
P.R. Recruitment and Business Management Co., Ltd.
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระนคร
อัตรา : 10   อัตราค่าจ้าง : 15000+++com
วันที่ : 1 ก.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 50 งาน
1 2 3

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.