เข้าระบบผู้สมัครงาน
ให้บริการงานด้านการซ่อมบำรุง ตรวจสอบ เครื่องมือ ครุภัณฑ์ไฟฟ้า เครื่องกล ดูแลงานระบบของอาคาร งานระบบสิ่งแวดล้อมและงานระบบความปลอดภัย และปฏิบัติหน้าที่อื่นที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย -ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวันตามแบบฟอร์มที่กำหนด -จดข้อมูลการใช้น้ำ ใช้ไฟฟ้าประจำวัน -ปฏิบัติงานตามใบแจ้งงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย -ทำการบำรุงรักษา ซ่อมบำรุง ตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -ควบคุมเครื่องมือเครื่องใช้การเบิกจ่ายวัสดุสิ้นเปลืองและอุปกรณ์ต่างๆ และส่งมอบรายการเบิกจ่ายกับกะต่อไป -สรุปการทำงานประจำ
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : 18,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
Support Sale ด้านงานเอกสาร คีย์ข้อมูล จัดทำใบเสนอราคา เช็คราคาสินค้า จัดเก็บเอกสาร ติดต่อและประสานงานกับฝ่ายขาย และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยงข้อง
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จตุจักร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ติดตาม ทวงหนี้ลูกค้าทางโทรศัพท์ (ชั้นหนี้ 0+ , 1+) ค่างวดรถยนต์ ติดต่อเจรจาต่อรองกับลูกค้า ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า **มี Incentive ตามเงื่อนไขของธนาคาร
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : พญาไท, ราชเทวี, สานเสนใน, ดินแดง
อัตรา : 10   เงินเดือน : ปวช.12,500 ,ปวส. 13,500 ,ป.ตรี 15,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ธุรการเอกสาร เอกสารจะเป็นภาษาอังกฤษ ต้องสามารถอ่านเขียนแปลได้ จัดทำเอกสาร จัดเก็บข้อมูล ตอบโต้อีเมล เป็นภาษาอังกฤษ ติดต่อและประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางซื่อ
อัตรา : 1   เงินเดือน : 15,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
จัดทำรายงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน จัดเก็บเอกสาร งานธุรการทั่วไป
PC (สินค้า เครื่องรีด IXEO) เพื่อส่งเสริมงานขาย และจัดรายการ (มีอบรมก่อนเริ่มงาน) **มี Incentive Fix 5,000 บาท/เดือน **มีค่าพาหนะ 3,000 บาท/เดือน **มีค่า Incentive รายตัว แยก (ตามยอดขายที่ทำได้) **ค่าเป้างาน (ตามที่บริษัทฯตั้งกำหนด แต่ละงาน) **ถ้าโฟนได้ ผ่านเกณฑ์ และ ชำนาญ (มีค่าโฟน รายเดือน) ***รายได้รวมไม่ต่ำกว่า 20,000-25,000 /เดือน ขึ้นอยู่กับที่ยอดขายที่ทำได้*** **กรณีมีผลการปฏิบัติงานดี มีโอกาสปรับเป็น PC ประจำ**
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายไทยไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ดุสิต
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : รายได้ประมาณ 17,000 - 20,000 บาท ต่อเดือน
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ขับรถขนย้ายไม้และงานอื่นๆตามมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 10 อัตรา   เงินเดือน : 10,000-15,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ตรวจสอบเอกสาร - แยกและเรียงต้นฉบับใบกำกับภาษี - ตรวจสอบใบเสร็จรับเงิน - เบิกเครื่องเขียน - Support งาน AP Domistic - ปฏิบัติงาน จ - ศ เวลา 08.00 - 17.00 น. หยุดเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 1   เงินเดือน : 12,000 + เบี้ยขยัน 500 + ค่าพาหนะ 38 + ค่าอาหาร 40
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
1.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา และภาพรวมการผลิต 2.ดูแลควบคุมกระบวนการทำงานให้ดำเนินไปอย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 3.ติดต่อประสานกับลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด สมุทรปราการ
อัตรา : 1   เงินเดือน : รายได้รวม/เดือน 20,000-30,000
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางคอแหลม, ยานนาวา, สาธร
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : รายได้รวม 15000++
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ป้อมปราบศัตรูพ่าย, สัมพันธวงศ์
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : รายได้รวม 15000++
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายไทย ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : เงินเดือน 10100+เบี้ยขยัน500+ค่าโทรศัพท์ 350 +โอทีตามจริง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายไทย ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : รายได้รวม 17000++
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
- ขับรถ รับ-ส่ง ผู้บริหารนายไทย ไปตามสถานที่ต่างๆ - ทำงานจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. - ดูแลรักษารถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ปทุมวัน
อัตรา : 1 อัตรา    เงินเดือน : เงินเดือน 12000 /เดือน+ เบี้ยขยัน 500 /เดือน + OT ตามความเป็นจริง
วันที่ : 28 ม.ค. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 29 งาน

1 2

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562