งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
ติดตาม ทวงหนี้ลูกค้าทางโทรศัพท์ (ชั้นหนี้ 0+ , 1+) (ติดตามค่างวดรถยนต์) ติดต่อเจรจาต่อรองกับลูกค้า ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า **มี Incentive ตามเงื่อนไขของธนาคาร
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตปทุมวัน
อัตรา : 5 อัตรา    อัตราค่าจ้าง : ปวช.12,500 ,ปวส. 13,500 ,ป.ตรี 15,000
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
ประจำส่วนกลาง-แผนกทดแทนงาน / ทดแทนงานในตำแหน่ง Operator , พนง.เดินเอกสาร ที่แจ้งลาป่วย ลากิจและลาพักร้อน - หน้าที่หลัก อยู่หน้าเคาน์เตอร์ รับโทรศัพท์ โอนสาย ต้อนรับหรือแนะนำผู้ที่เข้ามาติดต่อที่บริษัท - ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในที่เกี่ยวข้อง - ช่วยงานเอกสาร , เดินเอกสารภายในสำนักงาน - และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,590 มีเบี้ยขยัน 500 มีค่าพาหนะ 40 บาท/วัน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Export เช่น Invoice, B/L , P/L ฯลฯ - อ่าน เข้าใจความต้องการของลูกค้าจากเอกสารได้ (เอกสารเป็นภาษาอังกฤษ) - เน้นการติดต่อประสานงาน สื่อสารการทำงานกับเพื่อนร่วมงาน และสื่อสารลูกค้าได้อย่างราบรื่น - สามารถเขียนตอบโต้อีเมลเป็นภาษาอังกฤษได้บ้าง - และงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางซื่อ
อัตรา : 2 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 มีเบี้ยขยัน 1,000 และโอที
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
1.ทำหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด(แม่บ้าน) 2.จัดทำแผนการอบรมพนักงาน บริหารการอบรมในแต่ละหลักสูตรที่รับผิดชอบ 3.กำหนดวัตถุประสงค์ เนื้อหา สำหรับพัฒนาพนักงานให้ได้มาตราฐานตามนโยบายบริษัทฯ 4.ทำการทดสอบการทำงานของพนักงาน ให้ได้ตามมาตรฐาน 5.วางแผนการตรวจสอบและเข้าตรวจสอบพนักงานในหน่วยงาน 6.จัดทำรายงานเสนอฝ่ายบริหารต่อไป 7.ประสานงาน ดำเนินการ ติดตามผล และประเมินผลการฝึกอบรม 8.จัดทำรายงานการฝึกอบรมส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 9.และงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานตามที่ได้นับมอบหมายจา
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางเขน
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตกลงตามเงื่อนไขของบริษัท
วันที่ : 28 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
พิมพ์ตอบข้อความลูกค้า / ตอบข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ LG และมีโปรชั่นบางตัวเพิ่มเติมใน Lazada และ Shopping
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท
วันที่ : 29 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
1. เรียก statement และผล ATS 10 ธนาคารย้อนหลัง/ระหว่างวัน 2. ออกเช็ค 12 ธนาคารและสั่งซื้อเช็ค / ทะเบียนคุม / เบิกใช้ระหว่างวัน 3. พิมพ์รายงานเพื่อตรวจสอบ - BRR506 เพื่อตรวจกับเช็ค settlement - BRR163 เพื่อตรวจสอบรายการค้่งออกเช็คภายในเวลา 14.30 น. - BRR201 เพื่อเตรียมเช็คสำหรับโอนเงิน ATS 4. ส่งเอกสารไปยังสาขาต่างจังหวัด ลงBox ขึ้นไปส่ง CS ส่งก่อน 10.00 น ผ่านESMภายใน 3 วันทำการ 5. บันทึกบัญชี Interface>SETPV และสรุปค่าธรรมเนียมธนาคาร เช่น ATS อื่นๆ 6. ออกใบเสร็จรับเงิน
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 15,000 มีเบี้ยขยัน 500
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
-รับโทรศัพท์ โอนสาย -ดูแล ต้อนรับ แนะนำลูกค้าที่เข้ามาติดต่ที่บริษัท เช่นงานรับ-ส่งเอกสาร จดหมาย เอกสารต่างๆ -ดูแลห้องประชุม จัดตารางห้องประชุม -และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 14,000 /เดือน
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ขับรถนายญี่ปุ่น - และขับอ็อคซัง - ดูแลรักษารถรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอยหมาย ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ ( ตามปฏิทินของลูกค้า ) มีเงินเดือน. มีเบี้ยขยัน. มีค่าทางเกิน 200 กม. 100 บาท/ วัน
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตบางรัก
อัตรา : 5 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 10,000 บาท เบี้ยขยัน 500 บาท ค่าล่วงเวลาตามกฏหมาย
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ขับรถส่วนกลางรับ-ส่ง เจ้าหน้าที่ไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-17.00 น.
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตยานนาวา
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 15000++
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ขับรถนายญี่ปุ่น - ดูแลรักษารถรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆที่ได้รับมอยหมาย - ทำงานวันจันทร์ -วันศุกร์ 8.30-17.30 -เงินเดือน 10700 +เบี้ยขยัน 500+โอทีตามจริง
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตคลองเตย
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 22000++
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- ขับรถรับ-ส่ง ภรรยาและลูกค้าไปตามสถานที่ต่างๆ - ดูแลรักษาให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตพระโขนง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : รายได้รวม 14000++
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
งาน บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
- สรรหาพนักงานตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - ลงประกาศรับสมัครงาน และ update โฆษณาทาง internet ประจำวัน - ประชาสัมพันธ์ตามแผน เช่น กรมจัดหางาน / Job fair / ติดประกาศ /แจกใบปลิว - สรุปรายงานการสรรหาประจำวันและประจำเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเอฟเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิสเซส จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 5   อัตราค่าจ้าง : 16,000 บาท/เดือน + Incentive
วันที่ : 26 พ.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 12 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.