เข้าระบบผู้สมัครงาน
-ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชีต่างๆ -จัดทำเอกสารใบสำคัญการจ่ายเงิน บันทึกบัญชีการจ่ายชำระหนี้ กระทบยอดภาษีมูลค่าเพิ่ม -บันทึกข้อมูลเข้าระบบ ตามที่บริษัทฯ กำหนด -ติดตามเอกสารต่างๆ ให้ครบถ้วนตามรอบที่บริษัทฯ กำหนด -อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 4   เงินเดือน : Negotiable
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- ลำเลียงสินค้าตามรายการที่กำหนดด้วยหลักของความผลอดภัย - ตรวจรับสินค้าและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ที่กำหนดไว้ - ตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยอยู่เสมอ
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 20   เงินเดือน : 12,000 - 15,000 บาท
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
• ตรวจสอบสินค้าจากสายการผลิตขาออกโดยการสแกนบาร์โค้ด, ตรวจสอบแท่นวางสินค้าและสภาพสินค้า ก่อนการลำเลียง • ลำเลียงสินค้าตามรายการ พร้อมทั้งออกใบส่งมอบขาออกสินค้า • ตรวจรับสินค้าและเคลื่อนย้ายไปยังพื้นที่ตำแหน่งที่ระบุไว้ • ตรวจสอบสภาพรถโฟคลิฟท์ก่อนการใช้งาน
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 16000 ขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ตำแหน่งที่เปิดรับ 1.Picking พนักงานนัดเรียงสินค้า 2.Receiving พนักงานตรวจรับสินค้า 3.Shipping พนักงานโหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ 4.RSU พนักงานคัดแยกตะกร้า 5.RT พนักงานขับรถโฟคลิฟต์ พนักงานขับรถยกสินค้า
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : จำนวนมาก   เงินเดือน : 9,500 - 12,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ทำงานในฝ่ายผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย จดบันทึกข้อมูลต่างๆ
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ค่าแรงเฉลี่ย 400 บาท ต่อวัน
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ล้างทำความสะอาดภาชนะ และอุปกรณ์ที่มาจากแท่นขุดเจาะน้ำมัน
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 10   เงินเดือน : รายได้เฉลี่ย 400 บาท/วัน ไม่รวม OT
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- รับนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย และนำไปบริหารและจัดการทีมให้ดำเนินการไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนและจัดสรรกำลังคนให้มีตามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา - บริหารและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดอุบัติเหตุและของเสียที่เกิดขึ้นจากการทำงาน
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 5   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
- รับนโยบายคุณภาพและเป้าหมาย และนำไปบริหารและจัดการทีมให้ดำเนินการไปตามนโยบาย แผนงาน และเป้าหมายที่กำหนดไว้ - ปรับปรุงและพัฒนาระบบงานคลังสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - วางแผนและจัดสรรกำลังคนให้มีตามเหมาะสมและมีประสิทธิภาพอยู่ตลอดเวลา - บริหารและจัดการทีมงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบข้อกำหนดและนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามขั้นตอนและหลักการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน -กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด -ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท (รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ปัตตานี
อัตรา : 5   เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน -กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด -ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท (รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด กระบี่
อัตรา : 5   เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน -กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด -ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท (รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ตรัง
อัตรา : 5   เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน -กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด -ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท (รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 2   เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน -กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด -ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท (รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ภูเก็ต
อัตรา : 2   เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน -กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด -ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท (รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สุราษฎร์ธานี
อัตรา : 2   เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน -กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด -ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท (รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์
อัตรา : 2   เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
-สามารถ Training สินค้าได้เบื้องต้น บริษัทฯอบรมให้ก่อนเริ่มงาน -กระจายสินค้า ให้กับหน้าร้านที่บริษัทฯกำหนด -ทำกิจกรรหน้าร้านค้า เช่น ยืนช่วยขายของ จัดกิจกรรม โปรโมชั่นต่างๆ ให้กับหน้าร้าน ฯลฯ เงินเดือน : 15,000 บาท+ 5,000 บาท( ค่าเดินทาง ) + incentive 2,000 - 5,000 บาท (รายได้รวมมากกว่า 22,000 บาทขึ้นไป)
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด ชุมพร
อัตรา : 1   เงินเดือน : 22,000 บาทขึ้นไป
วันที่ : 25 ก.พ. 2563
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 16 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2019, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2562