ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ลงทะเบียนฝากประวัติ สมัครงาน เข้าระบบคนหางาน หางาน งานมาใหม่วันนี้

งาน บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน - ติดตามประสานงานขั้นตอนการทำงานภายในแผนก - ตรวจเช็คสาขาหน้าร้าน และประสานงานกับหัวหน้าเขต - ควบคุมและดูแลประสิทธิภาพการขนส่ง
บริษัท เจอีดี เอ็กซ์เพรส จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 3   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
- บันทึกข้อมูล , คีย์ข้อมูล - จัดเก็บเอกสาร ดูแลด้านเอกสาร - งานด้านบริการลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ - มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ (Ms Office) - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท กู้ดสปีด คอมพิวเตอร์ จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2 หากกล้าแสดงออก พากษ์เกมเป็นชอบเล่นเกมส์ทักมาได้เ   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างของหน่วยงาน
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน P.SPP Ranong Co., Ltd.
- ขายสินค้าน้ำมันเครื่องและน้ำมันหล่อลื่นให้แก่กลุ่มลูกค้าที่ได้รับผิดชอบ ซึ่งจะเป็นกลุ่มอุตสาหกรรมและโรงงานต่างๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขายและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - เขตพื้นที่รับผิดชอบ : ภาคใต้ตอนล่าง ได้แก่ จังหวัดนครศรีธรรมราช, ตรัง, สตูล, สงขลา, พัทลุง - รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ ดูแลและเยี่ยมลูกค้าเก่า - สรุปรายงานการขายและสภาพตลาดให้แก่ผู้จัดการฝ่ายขายและแผนกที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
P.SPP Ranong Co., Ltd.
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 16,000+
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
วิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบ RTM และ MET ปัจจุบัน เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาระบบ RTM Model และ MET โดยนำข้อมูลการประเมินผลมาประยุกต์ใช้เพื่อให้การนำข้อมูล การพัฒนาขาย การบริการ การกระจายสินค้าและช่วยควบคมดูแล เป็นไปอย่างรวดเร็ว จัดทำ CTS Model ในแต่ละ RTM และแต่ละช่องทาง เพื่อเพิ่มผลกำไรให้กับทางบริษัท พัฒนาเครื่องมือ MOS IR MET-MT ให้สามารถใช้ประโยชน์สูงสุดพัฒนา KPIs ให้บรรลุเป้าหมาย และติดตามผลการปฏิบัติงานให้ตาม KPIs ของบริษัท พร้อมทั้งความคุมดูแลประสานงานและช่วยเหลือหน่วยงานขายเพื่อการวัดผลมาพัฒนาทีม พ
บริษัท หาดทิพย์ จำกัด (มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : ตามตกลง
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งานสอนคณิตศาสตร์ ที่ ครูป้อ สาขา หาดใหญ่
ฟิวเจอร์ สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
สอน ภาษาอังกฤษ ที่ครูป้อ สาขาหาดใหญ่
ฟิวเจอร์ สุราษฎร์ธานี
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 12000-15000
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
1. ควบคุม ดูแล การดำ เนินงานทั้งทั้ โครงการ (Project) 2. กำ กับดูแล และตรวจสอบงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำ เนินงานของโครงการ เพื่อให้งานเอกสารต่างๆ ในโครงการเป็นไปอย่างมีระบบ ถูกต้อง และครบถ้วน 3. กำ กับดูแลบุคลากรในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้มีความพร้อมในการทำ งาน เพื่อให้งานที่ได้รับมอบหมายเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 4. กำ กับดูแลการจัดทำ แผนการปฏิบัติงานประจำ เดือน และแผนประจำ สัปดาห์ ตลอดจนข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อให้ผลสำ เร็จของโครงการสอดคล้องกับ แผนสำ เร็จที่องค์กรวางไว้
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 25,000 - 30,000 /month
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
Job Summary Software engineer is involved in the design, development and production of computer software. Software engineers work with their clients or employers to create customized systems. Can develop everything from operating systems and middleware to network control systems. To work depends on the business's needs and the desired end results. Job Description • Develops information systems by designing, developing, and installing software solutions. • Determines operational feasibi
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
- ดูแลและตรวจสอบระบบการจ่ายค่าตอบแทนของบริษัทในเครือ - จัดทำ Productivity ของบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานนำเสนอผู้บริหาร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
งาน บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
•Responsible for assisting in the establishment of an IT Architecture practice, and the adoption of an architecture and standards methodology. •Manages activities that take place during solution ideation, solution design, and solution implementation. •Reviews business context for solutions to company challenges as well as defining the vision and requirements for the solution, recommending potential options, (which may include RFIs, RFPs or prototype development), selecting the most optimal opt
บริษัท ศรีตรัง แอโกรอินดัสทรี จำกัด(มหาชน)
จังหวัด สงขลา   เขต : หาดใหญ่
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : ตามโครงสร้างบริษัท
วันที่ : 25 ก.พ. 2567
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 30 งาน.
1 2 3

โปรดระวัง !!
คุณ ไม่ควรผิดนัดสัมภาษณ์งาน เพราะจะส่งผลเสียโดยตรงกับคุณ ทางบริษัทอาจจะไม่เรียกตัวคุณอีกเลยก็ได้ หากมีความจำเป็นจริงๆควรโทรติดต่อเพื่อขอเลื่อนนัดหมายก่อนล่วงหน้า และ ไม่ควรนัดสัมภาษณ์วันละหลายบริษัท เนื่องจากอาจเกิดปัญหาติดขัดทำให้ไม่สามารถไปตามนัดได้

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2024, All Rights Reserved.