ประกาศรับสมัครงาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
งานราชการ , งานรัฐวิสาหกิจ , งานมูลนิธิ , งานองค์กร
บัญชี (ตรวจจ่าย) - ตรวจเอกสารหลักฐานการเบิกจ่ายให้ถูกต้องตามระเบียบ - ตรวจสอบรายการบันทึกทรัพย์สิน และจัดทำรายงาน - จัดทำ วิเคราะห์ คำนวน ภาษี - สอบทานค่าใช้จ่ายต่างๆ บัญชี (ปิดงบการเงิน) - ประสานงานและจัดทำงบการเงินแต่ละงวดบัญชีให้เป็นไปตามมาตรฐาน - วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินในงบการเงิน - จัดทำและนำส่งรายงานทางการเงิน
- ปฏิบัติงานตามกระบวนการบริหารความเสี่ยง ทั้งในด้านนโยบายและการพัฒนากรอบการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงขององค์กร - ทบทวน วิเคราะห์และระบุความเสี่ยงที่เป็นไปได้ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน - ประสานงานกับคณะทำงานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อประเมินความเสี่ยงระดับหน่วยงาน - สนับสนุนการนำกระบวนการบริหารความเสี่ยงไปปฏิบัติใช้ในองค์กร ทั้งในด้านขั้นตอนการจัดทำ เครื่องมือและระบบการระบุความสี่ยง การวิเคราะห์ ทบทวน ติดตามและรายงานความเสี่ยง - ติดตามความเสี่ยงที่สำคัญทั้งในระดับอง
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 2 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.