สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย


สมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทย ก่อตั้งมาตั้งแต่ ปี 1999 โดยการเกิดจากการรวมกลุ่มผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรม โดยมีสมาชิกเป็นบริษัท/ โรงงานผู้ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นหลัก ในปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกมากกว่า 400 บริษัท/ โรงงาน

โดยสมาคมก่อตั้งขึ้นจากการรวมกลุ่มของสมาชิกเพื่อช่วยเหลือผลักดัน สร้างกิจกรรม ทำโครงการที่เกิดประโยชน์แก่หมู่มวลสมาชิก ไม่ว่าจะเป็น การสร้างมาตรฐานอุตสาหกรรมการผลิตให้กับสมาชิก การส่งเสริมด้านเทคโนโลยีหรือองค์ความรู้ใหม่ๆ การหาและขยายตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ จัดฝึกอบรม หรือพาสมาชิกเข้าเยี่ยมชมดูงานในกลุ่มสมาชิกด้วยกันเอง หรือในองค์กร สถาบันอันเป็นประโยชน์แก่สมาชิก ฯ เป็นต้น

ทั้งนี้กลุ่มสมาชิกยังได้ต่อยอดเทคโนโลยีการผลิตของตนเองไปสู่การผลิตในอุตสากรรมใหม่ๆ เช่น อุตสาหกรรมเครื่องมือแพทย์ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมระบบอัตโนมัติเพื่อการอุตสาหกรรม เป็นต้น


86/6 อาคารกองพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (MIDI) ซอยตรีมิตร ถนนพระราม 4


(คลองเตย, วัฒนา) กรุงเทพมหานคร 10110


027136540-1


027136542


1. ประกันสังคม
2. เบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางกรณีทำงานนอกสถานที่
3. เบี้ยเลี้ยงกรณีทำงานนอกสถานที่
4. ตรวจสุขภาพประจำปี
5. วันหยุดราชการ และวันหยุดตามประเพณี
6. ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุดในวันเสาร์และอาทิตย์

×
ไม่พบตำแหน่งงานว่าง หรือ ปิดรับสมัครแล้ว

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.