บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด


บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นรัฐวิสากิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้อนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และประเทศชาติ


อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี เลขที่ 100/22,100/23,100/14 ชั้นที่ 14 , 12A ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง


(เขตห้วยขวาง ) กรุงเทพมหานคร 10310


0831000015


021267883


ตามสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ

งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
รับผิดชอบงานจัดทำเอกสารและดำเนินการจัดซื้อตามระเบียบจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ - จัดทำเอกสาร - ประสานงานผู้ขายผู้บริการ - สนับสนุนงานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
สนับสนุนการจัดการแฟ้มเอกสารเกี่ยวกับสินเชื่อ (จำนวนมาก) - ตรวจสอบความครบถ้วนของแฟ้มเอกสารตามรายการ - จัดเรียงเอกสารใส่แฟ้มตามรายการ - บันทึกข้อมูลเข้าระบบ - สนับสนุนการเบิกแฟ้
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
สนับสนุนงานขายอสังหาริมทรัพ - หาลูกค้าซื้อทรัพย์ - ออกสำรวจทรัพย์ - จัดทำ ตรวจสอบเอกสารการขาย - สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย - สนับสนุนงานอื่นๆ
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร หัวหน้าส่วนบัญชี 2. ภารกิจหลัก บริหารและตรวจสอบการปฏิบัติงานส่วนบัญชี การจัดทำงบการเงิน การรายงานข้อมูลทางการเงิน การบันทึกรายการบัญชี 3. หน้าที่งาน
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2020, All Rights Reserved.