บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด


บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นรัฐวิสากิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้อนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และประเทศชาติ


อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี เลขที่ 100/22,100/23,100/14 ชั้นที่ 14 , 12A ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง


(เขตห้วยขวาง ) กรุงเทพมหานคร 10310


0895556786


021267883


ตามสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ

งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
การวางแผนการตรวจ - เตรียมและ หรือสำรวจข้อมูลเบื้องต้นเพื่อศึกษาเรียนรู้และทำความเข้าใจเกี่ยวกับระบบงานต่าง ๆ ของหน่วยงานรับตรวจ สำหรับใช้ประกอบการทำแผนการตรวจสอบตามที่ผู้บ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 40000-50000
วันที่ : 2 เม.ย. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
หน้าที่และความรับผิดชอบ ภารกิจหลัก รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายตามกระบวนการที่กำหนด ในการสนับสนุนงานของส่วนธุรการให้มีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมาย หน้าที่งานหลักที่รับผิดช
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 4   อัตราค่าจ้าง : 18000-30000
วันที่ : 31 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก ดูแลงานโครงสร้างพื้นฐาน IT Infrastructure ระบบระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ เครือข่าย และความปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ - ดำเนินการการใช้งบประมาณฯ และจัดซ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 30,000-35,000
วันที่ : 30 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก สนับสนุนงานแผนยุทธศาสตร์และงบประมาณ สำหรับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แผนงบประมาณและการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง หน้าที่ความรับผิดชอบ - รวบรวมข้อมูลและสนั
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 20,000-25,000
วันที่ : 30 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก สนับสนุนงานส่วนนิติการในการจัดทำ ข้อบังคับ ระเบียบ หลักเกณฑ์ คำสั่ง ประกาศ และสัญญาของบริษัทฯ และการจัดการเอกสารในระบบ หน้าที่ความรับผิดชอบ - สนับสนุนงานยกร่าง ปร
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1   อัตราค่าจ้าง : 18,000-22,000
วันที่ : 30 มี.ค. 2566
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก รับผิดชอบงานบังคับคดีตามกฎหมาย และการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับทรัพย์และการติดตามการรับเงินจากการขายทอดตลาด หน้าที่ความรับผิดชอบ - บริหารจัดการหลักประกันในการข
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 1 อัตรา   อัตราค่าจ้าง : 24,000-34,000 บาท
วันที่ : 1 เม.ย. 2566
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 6 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2023, All Rights Reserved.