บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด


บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด เป็นรัฐวิสากิจ สังกัดกระทรวงการคลัง โดยได้อนุมัติให้จัดตั้งตามมติคณะรัฐมนตรี วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื่อบริหารสินทรัพย์ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่บริษัทฯ และประเทศชาติ


อาคารว่องวานิช คอมเพล็กซ์ บี เลขที่ 100/22,100/23,100/14 ชั้นที่ 14 , 12A ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง


(เขตห้วยขวาง ) กรุงเทพมหานคร 10310


0895556786


021267883


ตามสวัสดิการรัฐวิสาหกิจ

งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
บริหารงานในฐานะผู้จัดการฝ่ายกฎหมายและงานคดี มีลักษณะงานที่เกี่ยวกับการวางแผน บริหาร จัดการ จัดระบบงาน อำนวยการ สั่งการ มอบหมาย กำกับ แนะนำ ตรวจสอบ ประเมินผลงาน ตัดสินใจ แก้ปัญ
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐาน (IT Infrastructure) สำหรับอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ระบบเครือข่าย ระบบการทำงาน และบริหารจัดการพัฒนาโปรแกรมเพื่อใช้งานภายในและระบบอื่น ๆ ให้มีความพร้อมใ
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก ร่วมวางแผนการตรวจสอบประจำปี ร่วมประเมินความเสี่ยง ทบทวนนโยบาย วิสันทัศน์ พันธกิจ ปรัชญาองค์กรและแผนยุทธศาสตร์ สอบทานแผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ (Engagement Plan) และสอบทานแน
งาน บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
ภารกิจหลัก สนับสนุนงานด้านโปรแกรมเมอร์ในการพัฒนาระบบบริหารสินทรัพย์ โปรแกรม หรือระบบงานอื่น ๆ ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานของบริษัท หน้าที่งานหลักที่รับผิดชอบ - วิเคราะห์ ศึ
บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : เขตห้วยขวาง
อัตรา : 2   อัตราค่าจ้าง : 20000-30000 ตามประสบการณ์
วันที่ : 6 ธ.ค. 2565
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 4 งาน
1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800, 061-390-7800, 02-351-0087
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2022, All Rights Reserved.