เข้าระบบผู้สมัครงาน
นักเทคนิคการแพทย์ !!ด่วน!!
1. ทำการตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจและรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำการควบคุมคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทั้งภายในและภายนอก 3. ดูแลบำรุงรักษาเครื่องมือที่อยู่ในความรับผิดชอบ 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าผู้รับบริการ
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : บางรัก
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
ผู้ช่วยนักเทคนิคการแพทย์ ด่วนนนน !!!!
: ลงทะเบียนข้อมูลผู้ป่วย : ตรวจรับสิ่งส่งตรวจ : จัดเตรียมสิ่งส่งตรวจ : จัดเก็บและทำลายสิ่งส่งตรวจ : จัดเตรียมอุปกรณ์ส่งลูกค้า : ติดต่อประสานงานกับลูกค้า : อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย : รับ 2 ตำแหน่ง (ปฏิบัติงานที่พื้นที่ถ.ศรีนครินทร์ 1 ตำแหน่ง และ ปฏิบัติงานที่พื้นที่ศาลาแดง 1 ตำแหน่ง)
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2562
ผู้แทนขายเครื่องมือทางการแพทย์ (ด่วน)
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทด้วยความรู้และความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์เป็นอย่างดี - มีความขยัน เอาใจใส่ และซื่อสัตย์ต่องานที่รับผิดชอบ - สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่ และรักษาลูกค้ากลุ่มเดิมไว้อย่างต่อเนื่อง - รับผิดชอบเขตพื้นที่ กทม.และปริมณฑล - รับผิดชอบเขตพื้นที่ ภาคอีสาน (จ.อุดรธานี,ขอนแก่น,ฯ)
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ AR (ด่วนมาก)
- จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- จัดทำใบกำกับภาษี - ออกเอกสารใบรับคำสั่งซื้อ ใบขอซื้อ ใบเบิกสินค้าตัวอย่าง ใบเบิกสินค้าภายใน ใบค้างส่งสินค้า - จัดทำใบเพิ่มฐานข้อมูลลูกค้าใหม่ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา (รับสมัครด่   เงินเดือน : ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน - สรุปรายงานและจัดทำค่าคอมมิชชั่น - จัดทำเอกสารวางบิลและรับเช็คลูกค้า - ติดตามสอบถามลูกหนี้ค้างชำระ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 3 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
- ดูแลและตรวจสอบการรับสินค้า - ดูแลการตรวจนับสินค้า - ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลเข้าระบบ - ดูแลการจัดเก็บสินค้า - ดูแลและตรวจสอบการเบิกจ่ายสินค้า - ตรวจนับสต๊อกสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานธุรการและส่วนงานจัดส่ง เพื่อการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
จัดส่งสินค้า , รับเช็ควางบิล รับ-ส่งเครื่องตรวจเลือดตามรพ.ต่างจังหวัด
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ประเวศ, อ่อนนุช, สวนหลวง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
22 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ Service Engineer
- ซ่อมเครื่องมือแพทย์ บำรุงรักษาและติดตั้งเครื่องมือแพทย์
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ธุรการช่าง
- ตรวจสอบค่าใช้จ่ายช่างเบื้องต้น - จัดทำรายงานสรุปประจำเดือน - ดูแลบริหารคลังสินค้าเกี่ยวกับอุปกรณ์ต่างๆ - ประสานงานกับแผนกต่างๆ - จัดทำรายงานการประชุมประจำเดือน - บันทึกรายรับ-รายจ่ายสินค้าในระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ DCC
- ดำเนินงานตามแผนงานที่ QMR กำหนดในระบบ ISO 13485 , GMP - ควบคุมการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเอกสารในระบบคุณภาพ - ติดตามการเขียนแก้ไข,อัพเดทคู่มือการปฏิบัติของทุกแผนก - ดำเนินการติดต่อประสานงานการตรวจติดตามระบบ (Risk Managment , Internal Audit , External Audit) - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพกับโรงงานระยอง -
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่การเงิน (สัญญาจ้าง)
- รับเงินสด/เช็ค และนำฝากธนาคาร - บันทึกยอดรับลงในระบบ SAP - ติดตามทวงหนี้คงค้าง - ติดต่อประสานงานในการรับชำระจาก Sale และลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่บัญชี (สัญญาจ้าง)
- จัดทำเปิด Invoice ขายบริษัทในเครือ - ตรวจสอบรายการด้านการขายในส่วนของบัญชี - จัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง - Reconcile บัญชีที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
Assistant Import Export Manager
Job brief We are looking for a responsible Assistant Manager to help Manager to organize and support import export section. Your job will be highly important in ensuring the team meets its goals efficiency and completely. Assistant Import Export Manager responsibilities include monitoring and supporting ThaiFDA registration for general medical device, overseas sales & purchasing until importing and goods receiving process. You will also create reports, analyze and interpret the data, like cost
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : ลาดพร้าว, ห้วยขวาง, วังทองหลาง
อัตรา : 1 อัตรา   เงินเดือน : ตามตกลง
23 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 14 งาน

1

JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560