เข้าระบบผู้สมัครงาน
ค้นหาตำแหน่งงานว่าง

ผู้จัดการฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผม DSM ภาคกลาง
เป็นตัวแทนแนะนำผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเส้นผมเช่น สีผม ยายืดผม ยาดัดผม และอื่นๆ ให้กับร้านเสริมสวย ให้คำปรึกษา/คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ กับร้านเสริมสวย รับคำสั่งซื้อสินค้าจากร้านเสริมสวยและส่งต่อให้บริษัท ประสานงานระหว่างร้านเสริมสวย กับบริษัท แก้ปัญหาให้กับลูกค้า วางแผนก ควบคุม การบริหารงานขายของฝ่ายขายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ รวมถึงวางแผน แก้ไข ควบคุม และพัฒนาทีมงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย
บริษัท บิวตี้โปรเฟรชชั่นนอล บิสซิเนส จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 13,000 - 15,000
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย จังหวัดอยุธยา-อ่างทอง**หลายอัตราด่วนมาก**
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายสื่อการเรียนรู้ แบบเรียน และเครื่องใช้ตามสำนักงาน วัสดุทางการศึกษา ที่ได้รับการรับรองจากกระทรวงศึกษาธิการ นำเสนอขายหนังสือเรียนปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาและสื่อการเรียนการสอนสำหรับปฐมวัย ให้กับหน่วยงานราชการ โรงเรียน และร้านค้า รับผิดชอบการกำหนดแผนการขาย นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า เก็บข้อมูลลูกค้าและตลาดประสานงานการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายตามที่แผนการขายกำหนดในพื้นที่ **** ปฏิบัต
บริษัท สร้างสรรค์สื่อเพื่อการเรียนรู้ (สสร.) จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : หลายอัตรา   เงินเดือน : ตามข้อตกลง + เบี้ยขยัน + ค่าเสื่อมสภาพรถยนต์ + ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
15 กรกฎาคม 2562
พนักงานเชียร์เปิดเบอร์ AIS ภาคสนาม ประจำบิ๊กซี อยุธยา
1. เชียร์ขาย SIM POST PAID AIS 2. จดทะเบียน Application ของลูกค้า ผ่านระบบ AIS 3. ทำงาน 6 วันต่อ สัปดาห์ ( ไม่สามารถ หยุดวันเสาร์ อาทิตย์ นักขัตฤกษ์ได้ ) 4. รายงานยอดขายทุกวัน ผ่านทางไลน์ 5. รับลูกค้า และตอบปัญหาเบื้องต้น 6. ประจำในพื้นที่จังหวัดที่มีสาขา IT JUNCTION
บริษัท เจ มาร์ท โมบาย จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2 อัตรา   เงินเดือน : 12,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ขนถ่ายสินค้าท่าเรือ
หน้าที่ปฏิบัติ 1. เตรียมงานการนำเรือเข้าเทียบท่าเรือ 2. จัดเตรียมอุปกรณ์ด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อให้พร้อมใช้งาน เช่น บ่อน้ำล้างล้อ สเปรย์น้ำป้องกันฝุ่นละออง ผ้าใบป้องกันถ่านตกหล่น 3. ประสานงานเจ้าหน้าที่ขนส่งในการจัดเตรียมรถบรรทุกสินค้า 4. ประสานงานพนักงานชั่งน้ำหนักเตรียมความพร้อมตราชั่งและพร้อมชั่งน้ำหนัก 5. ประสานงานผู้รับเหมาขนถ่ายสินค้าให้จัดเตรียมรถแบคโฮและพนักงานขับรถให้เตรียมพร้อมในการขนถ่ายสินค้า 6. รับเรือพร้อมขึ้นเชือกเรือประจำตำแหน่งผูกเชือกระดับน้ำขึ้น-น้ำลง 7. เปิดระบบน้ำล้างล้อร
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่สโตร์
เจ้าหน้าที่สโตร์จะรายงานต่อผู้ช่วยผู้จัดการขนส่งทางน้ำ และจะรับผิดชอบสำหรับงานดังต่อไปนี้ - ควบคุมการรับจ่าย วัสดุ อะไหล่ - ทำบัญชีรับจ่ายวัสดุและอะไหล่สำหรับเรือแต่ละลำ บันทึกวันที่สรั่งเรือรับและวันหมดอายุการใช้งาน - เปิด PO สั่งของเพื่อให้สโตร์มีวัสดุและอะไหล่พร้อมให้เรือทำงานตลอดเวลา - ประสานงานความต้องการเบิกวัสดุและอะไหล่จากสรั่งเรือโดยตรง - วางแผนการส่งมอบวัสดุให้สรั่งเรือ เพื่อทดแทนกรณีวัสดุครบอายุการใช้งาน - เบิกจ่ายวัสดุและอะไหล่สำหรับทำงานให้แก่สรั่งเรือ - นำวัสดุและอะไหล่ไปส่ง
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์ของผู้ที่ได้รับคัดเลือก
15 กรกฎาคม 2562
พนักงานประจำท่าเรือ-โรงงานนครหลวง อยุธยา
พนักงานประจำท่าเรือจะรายงานต่อผู้จัดการท่าเรือและจะรับผิดชอบงานการทำรายงานความเคลื่นไหวการขนถ่ายถ่านหิน รวมไปถึงดูแลการขนถ่ายถ่านหินที่ท่าเรือให้เรียบร้อย และสุ่มตรวจการขนย้ายถ่านหิน ติดต่อกับเจ้าของเรือเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้น รวมไปถึงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานโดยตรง
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9000-11000
15 กรกฎาคม 2562
พนักงานขับรถแบ็คโฮ ประจำสาขานครหลวง
พนักงานขับรถแบ็คโฮจะรายงานต่อหัวหน้างานการผลิตและจะรับผิดชอบงานดังต่อไปนี้ - ขับรถแบ็คโฮ เพื่อจัดเก็บวัตถุดิบ/สินค้าให้เรียบร้อย - ดูแลรักษารถเบื้องต้น - ตรวจเช็คสภาพรถก่อนและหลังทำงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามคุณสมบัติและประสบการณ์
15 กรกฎาคม 2562
เจ้าหน้าที่ QC (ดูแลหน้างาน)
1. ควาบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งสินค้า 2. ประสานงานเครื่องมือหนักในการปล่อยสินค้า 3. ออกเอกสารควบคุมคุณภาพสินค้าก่อนส่งออก 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
Asia Green Energy Public Co., Ltd.
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
15 กรกฎาคม 2562
PC ขายอาหารเสริมและเวชสำอางค์ (ปฎิบัติงาน เทสโก้ บางปะอิน)
แนะนำสินค้า อาหารเสริมและสกินแคร์ ดูแลและจัดเรียงสินค้า รักงานขาย มนุษย์สัมพันธ์ดี บุคลิกดี ซื่อสัตย์ มีประสบการณ์งานขายเกี่ยวกับเวชสำอางค์ อาหารเสริม จะพิจารณาเป็นพิเศษ **หมายเหตุ** ผู้สมัครต้องสามารถเดินทางมาอบรมและเทรนงานที่สำนักงานใหญ่ เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ จำนวน 8 วัน (มีที่พักและค่าเดินทางให้) สวัสดิการที่ได้รับสำหรับพนักงานขาย (PC) - ฐานเงินเดือน 9,750 บาท - เบี้ยขยัน 500 บาท - คอมมิชชั่นรายเดือน - Incentive - กองทุนประกันสังคม - กองทุนสำรองเลี้ย
บริษัท เมดไลน์ จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 1   เงินเดือน : 9750
15 กรกฎาคม 2562
สโตร์ - ส่งของ (สาขา อยุธยา )ด่วน!
- ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าให้กับแผนกต่างๆ - ตรวจเช็คสินค้า - งานเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท ฟอร์มูล่าอุตสาหกรรม จำกัด
จังหวัด อยุธยา
อัตรา : 2 ตำแหน่ง (ด่วน)   เงินเดือน : ตามโคงสร้าง
15 กรกฎาคม 2562
ตรวจสอบระบบทั้งหมดพบ 354 งาน
« 1 2 3 4 5 ... 36 »

คุณรู้หรือไม่ ?
การกรอกประวัติ Resume นั้นควรจะกรอกให้ครบถ้วน เช่น ชื่อ ควรจะมีนามสกุลด้วย ที่อยู่ ควรกรอกให้ครบ และ ควรจะลงประวัติการศึกษาสูงสุด และ หากคุณมีประสบการณ์ในการทำงาน ควรเขียนอธิบายถึงรายละเอียด ขอบเขตและหน้าที่ที่รับผิดชอบ อย่างละเอียดเพราะจะมีผลในการพิจรณา คัดเลือกเข้าทำงานอย่างมาก
JobTH.com
บริษัท เน็ต แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
เลขที่ประจำตัวผู้เสียภาษี 0-1055-48148-53-1

ติดตามเรา
        

ลงโฆษณาติดต่อได้ที่
โทร : 02-001-8800 , 02-349-7974
แฟกซ์ : 02-001-8804 - 05 , 02-349-7975-76

มีปัญหาการใช้งาน

วันเวลาทำการ
จันทร์-ศุกร์ : 8:00-17:00  เสาร์ 9:00-16:00

Copyright 2008-2017, All Rights Reserved. สงวนลิขสิทธิ์ ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2551-2560